Артилерія – еволюція розвитку

Артилерія – еволюція розвитку

Артилерія один з найстаріших родів військ. Протягом своєї багатовікової історії артилерія постійно була головною вогневої ударною силою військ, що забезпечує успіх бою в повітрі, на суші і на морі.

Ще за довго до появи вогнепальної артилерії на озброєнні фортець і польових армій були балісти і катапульти. Вони служили засобом захисту і облоги фортець.У XIX столітті артилерія ділилася на полкову, польову, гірську, облогову, фортечну і берегову. Запис в Галицинському літописі про те, що нібито в 1389 р. «вывезли с  немецкой арматы на Русь и огненную стрельбу и от того часу урозумели из них стреляти» (рос).

Книжкова виставка знайомить читача з літературою, яка представлена з фонду рідкісної книги, найцінніша з них була надрукована 1803 році. Кожна з цих книг – це цілий витвір мистецтва, вона відбиває в собі цілі роки напруженої і творчої праці, і навіть досі кожна із них сповнена духом багатьох, хто вклав у її створення кропіткі зусилля. Наскільки вони величні, наскільки сповнені мовчазної гідності… І забуваєш про їхню пошарпаність і ветхість, і починаєш мимоволі розуміти, скільки цінності, не втраченої століттями, вони несуть.

Серед книг, представлених у відділі, зможе знайти для себе щось особливе і вкрай цікаве кожний представник університету – від досвідченого науковця до курсанта. І розглядаючи ці книги, розумієш, що багато і багато годин можна провести, вивчаючи напів вицвілі літери, гортаючи пожовтілі сторінки, і потім вийти звідси зі справжнім скарбом…

«Коли закінчуються аргументи, починають говорити гармати»
(Отто фон Бісмарк)

Список літератури

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Артилерія – еволюція розвитку
artileriya-hnups_04

Боеприпасы артиллерии бывшей германской армии [Текст] : справочник / [под общ ред. К. К. Снитко, К. М. Костенко] ; Гл. артиллерийское упр. – [Б. м.] : Воениздат, 1946. – 560 с. : ил.

Справочник по артиллерии для войскового командира

Павлович, С.
Справочник по артиллерии для войскового командира [Текст] / С. Павлович. – 2-е изд., испр. – М. : Воениздат , 1936. – 200 с. : ил.

Военная энциклопедія

Военная энциклопедія. Т. 1-18 / под ред. В. Ф. Новицкого [и др.]. – СПб. : Т-во И. В. Сытина, 1911-1915

Артилерія – еволюція розвитку

Надин, В. А.
Артиллерия [Текст] / В. А. Надин, И. А. Скорик, В. М. Шегерян. – М. : Досааф, 1972. – 336 с. : ил.

Артиллерия

Артиллерия [Текст]. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Воениздат, 1938. – 367 с.

Артиллерия и ракеты

Артиллерия и ракеты [Текст]. – М. : Воениздат, 1968. – 415 с. : ил.

Курс артиллерии

Курс артиллерии [Текст] / под ред. Д. Е. Козловского. – М. : Воениздат , 1941. – 648 с. : ил.

artileriya-rozvitku-hnups_05

Курс огневой подготовки (КОП-38). Ружейно-пулеметные стрельбы [Текст] : (второй тираж) / – М. : Воениздат, 1938. – 200 с. : ил.

Курс стрельбы зенитной артиллерии

Алексеев, В. А.
Курс стрельбы зенитной артиллерии. Кн. 1. Основные положения стрельбы и внешней балистики [Текст] : [учебник] / В. А. Алексеев, А. А. Гродзинский ; под общ. ред. В. А. Алексеева. – М. : Воениздат, 1947. – 240 с. : ил.

Курс стрельбы зенитной артиллерии

Кюпар, И. И.
Курс стрельбы зенитной артиллерии. Кн. 5. Стрельба малокалиберной зенитной артиллерии [Текст] / И. И. Кюпар. – М. : Воениздат НКО, 1945. – 159 с. : ил.

artileriya-rozvitku-hnups_09

Козловский, Д. Е.
Материальная часть артиллерии [Текст] / Д. Е. Козловский. – М. : Воениздат , 1939. – 305 с. : ил.

Механическая тяга артиллерии

Механическая тяга артиллерии (основания устройства). Кн. 1. Двигатели [Текст] / К. В. Беляевский, С. Ф. Комисарик, Б. И. Котляр и др. ; под общ. ред. К. В. Беляевского ; А. А. им. Дзержинского. – М. : Оборонгиз, 1952. – 519 с. : ил.

Наставление по стрелковому делу

Наставление по стрелковому делу (НСД-40). Ротный миномет обр. 1938 г., 1940 г. (50 РМ) [Текст] /  : Воениздат , 1941. – 80 с. : ил.

Артиллерия

Шунков В. Н.
Артиллерия [Текст] / В. Н. Шунков. – Минск : Попурри, 2001. – 704 с. : ил.

От пращи до современной пушки

Червонный, П. Е.
От пращи до современной пушки [Текст] / П. Е. Червонный. – М. : Воениздат, 1956. – 140 с. : ил.

Отечественная артиллерия. 600 лет

Отечественная артиллерия. 600 лет [Текст] / под ред. Г. Е. Передельского. – М. : Воениздат, 1986. – 365 с.

artileriya-rozvitku-hnups_015

Прочко, И. С.
Передовой характер отечественной артиллерийской науки и техники [Текст] / И. С. Прочко. – М. : Воениздат, 1952. – 180 с. : ил.

Правила стрельбы для батарейныхъ, легкихъ и конныхъ батарей

Правила стрельбы для батарейныхъ, легкихъ и конныхъ батарей [Текст]. – СПб : Изд. Главнаго Артиллерійскаго Управленія, 1900. – 44 с.

Развитие артиллерии и ее боевого применения (краткий очерк)

Прочко, И. С.
Развитие артиллерии и ее боевого применения (краткий очерк) [Текст] / И. С. Прочко ; Артакадемия им. Дзержинского. – М. : Артакадемия им. Дзержинского, 1940. – 341 с. : ил.

Военный энциклопедический словарь

Военный энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Н. В. Огарков ;  Ин-т военной истории. – Москва : Воениздат, 1983. – 863 с.

Станковый пулемет Максима

Глазатов, В. В.
Станковый пулемет Максима [Текст] / В. В. Глазатов. – М. : Досарм, 1951. – 60 с. : ил.

Станковый пулемет Максима

Станковый пулемет Максима [Текст] : краткое руководство. – 3-е изд., испр. – М. : Воениздат НКО, 1944. – 64 с. : ил.

Теория стрельбы наземной артиллерии. Ч. 1

Блинов, Г. И.
Теория стрельбы наземной артиллерии. Ч. 1 [Текст] / Г. И. Блинов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Воениздат, 1948. – 408 с. : схемы

Учебник по артиллерии для пехотных и кавалерийских училищ РККА

Капустин, С. Н.
Учебник по артиллерии для пехотных и кавалерийских училищ РККА [Текст] / С. Н. Капустин. – М. : 1938. – 232 с. : ил.

История развития артиллерии

Прочко, И. С.
История развития артиллерии. С древнейших времен и до конца XIX века [Текст] / И. С. Прочко. – СПб : Полигон, 1994. – 495 с : ил., схемы. – (Военно-историческая библиотека)

Боеприпасы: патроны, гранаты, артиллерийские снаряды, миномётные мины

Хогг, Я.
Боеприпасы: патроны, гранаты, артиллерийские снаряды, миномётные мины [Текст] / Я. Хогг. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 144 с. : ил., фот.

Артиллерійскій журналъ

Артиллерійскій журналъ.- С.-Петербургъ, 1846-1905

Нужнейшія познанія инженеру и артиллеристу въ поле. Ч. II.

Нужнейшія познанія инженеру и артиллеристу въ поле. Ч. II. О полевыхъ работахъ [Текст]. – С.-Петербургъ : Типографія Шнора, 1803.

Очеркъ современнаго состоянія артиллеріи

Потоцкій, Н.
Очеркъ современнаго состоянія артиллеріи [Текст] / Н. Потоцкій ; составилъ для пехотныхъ и кавалерійскихъ училищъ Н. Потоцкій. – С.-Петербургъ : Типографія А. С. Суворина, 1882. – 217 с.

122-мм гаубица обр. 1938 г.

122-мм гаубица обр. 1938 г. [Текст]: руководство службы / Гл. артиллер. упр.  : Воениздат, 1948. – 387 с. : ил.

Останні новини бібліотеки університету