Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка та озброєння

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Електрообладнання повітряних суден вій ськового призначення

Антілікаторов, В. А.

Електрообладнання повітряних суден вій ськового призначення [Текст] : навч. посіб. / В. А. Антілікаторов, О. В. Пантюков, В. А. Таврін ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Ф-тет підготовки офіцерів запасу за контрактом. – Харків : ХНУПС, 2020. – 292с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291 (16 назв.).

Авіаційні прицільні системи та комплекси

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності

Зарубін, О. М.

Авіаційні прицільні системи та комплекси [Текст] : навч. посіб. / О. М. Зарубін ; М-во оборони України, Військ. коледж сержант. складу Харків. нац. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 294 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294 (11 назв).

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності [Текст] : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 14-15 листоп. 2019 року / М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. П. Сагайдачного, Наук. центр сухопут. військ. – Львів : НАСВ, 2019. – 307 с.

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. Вип. № 15 (22)

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 2 (34)

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. Вип. № 15 (22) [Текст] : щоріч. наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. праць / М-во оборони України, Держ. н.-д. ін-т авіації. – Київ, 2019. – 208 с. : іл., табл..

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 2 (34) [Текст] / Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2019. – 67 с. : іл., табл. – Вих. двічі на рік. – Засн. у 2003 р.

Дослідження важільних механізмів

Contactless de-orbiting of space debris by the ion beam. Dynamics and control

Іленко, Є. Ю.

Дослідження важільних механізмів [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Іленко, Л. А. Олексієва ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітря них Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 55 с. : іл. – Бібліогр.: с. 55 (8 назв).

Alpatov, A. P.

Contactless de-orbiting of space debris by the ion beam. Dynamics and control [Текст] = Безконтактне видалення космічного сміття іонним променем. Динаміка і керування : [monograph] / A. P. Alpatov, S. V. Khoroshylov, A. L. Maslova ; NAS of Ukraine, SSA of Ukraine, Inst. of Techn. Mechanics. – Kyiv : Academperiodyka, 2019. – 168 p. : fig., tab. – В обл. вид.: Project “Ukrainian scientific book in a foreign language”. – Англ. мовою. – Bibliogr.: p. 162-168.

Радіоелектронне обладнання повітряного судна

Малогабаритна інерціальна система МИС

Гризодуб, А. В.

Радіоелектронне обладнання повітряного судна [Текст] : навч. посіб. / А. В. Гризодуб, М. М. Бойко, О. М. Барсуков ; М-во оборони України, Військ. коледж сержант. складу Харків. нац. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 92 с.

Зарубін, А. М.

Малогабаритна інерціальна система МИС [Текст] : навч. посіб. / А. М. Зарубін, О. М. Шелякін ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 63 с.

Літак, що випередив час

Ракеты-носители сверхлегкого класса

Літак, що випередив час [Текст] = Самолет, обогнавший время = The aircraft that got ahead of its time : [альбом] до 30-річчя першого зльоту літака АН-124 “Руслан” / [ДП “Антонов”]. – [Б. м., 2012]. – 170 с.

Старостина, Л. И.

Ракеты-носители сверхлегкого класса [Текст] : обзор по материалам открытой отечеств. Печати и интернета (№348) / Л. И. Старостина ; Гос. пред-тие “Конструкторское бюро “Южное” им. М. К. Янгеля, Отдел науч.-тех информ. – Днепр, 2018. – 92 с. : ил., табл. – Прилож. – Библиогр.: с.88-91 (127 назв.).

“Анатра”. Літаки одеського авіабудівного підприємства, 1910-1924 рр.

Мрія про крила. Історія української авіаційної промисловості 1910 – 1991 рр.

Харук, А.

“Анатра”. Літаки одеського авіабудівного підприємства, 1910-1924 рр. [Текст] / А. Харук, В.Кондратьєв, М. Хайрулін. – Київ : Темпора, 2008. – 77 с. : іл. – (MILITARIA UCRAINICA). – Бібліогр.: с. 77.

Харук, А.

Мрія про крила. Історія української авіаційної промисловості 1910 – 1991 рр. [Текст] / А. Харук. – Київ : Темпора, 2010. – 296 с.

Аеродинаміка та динаміка польоту вертольота. Ч. 1. Аеродинаміка вертольота

Авіатриси України

Аеродинаміка та динаміка польоту вертольота. Ч. 1. Аеродинаміка вертольота [Текст] : навч. посіб. / [А. Г. Зінченко, О. О. Бурсала, О. Л. Бурсала [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; за заг. ред. А. Г. Зінченка. – Харків : ХНУПС, 2017. – 305 с. : іл., табл.

Сітко, Т. Я.

Авіатриси України [Текст]: [біограф.-іст. зб.] / Т. Я. Сітко. – Київ, 2005. – 176 с. : фот. – Бібліогр.: с. 175 (9 назв).

Місія – Космос

Відновлення та технології військового ремонту повітряних суден

Каденюк, Л. К.

Місія – Космос [Текст] / Л. К. Каденюк. – Київ : АДЕФ-Україна, 2017. – 515 с. : іл.

Відновлення та технології військового ремонту повітряних суден [Текст] : навч. посіб. / В. О. Іванюк, О. В. Гальчун, О. М. Трошін, В. М. Стадниченко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 163 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 161 (8 назв.).

Комплексування систем навігації

Энциклопедия огнестрельного оружия от 1914 г. до наших дней

Комплексування систем навігації [Текст] : навч. посіб. / [П. Ю. Костенко, С. А. Макаров, І. В. Тітов, О. В. Шаповалов] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 194 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191 (12 назв).

Макнаб, Крис

Энциклопедия огнестрельного оружия от 1914 г. до наших дней [Текст] : более 300 видов : пистолеты, автоматы, пулеметы, винтовки / К. Макнаб ; [пер. з англ. В. Скоробогатова]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. – 159 с. : ил. – Глоссарий: с. 157. – Предм.-имен. указ.: с. 158-159.

Основные концепции развития современной аэрокосмической техники

Основные концепции развития современной аэрокосмической техники [Текст] : инновац. учеб. для неавиац. специальностей аэрокосм. ун-та / [В. А. Богуслаев, В. С. Кривцов, А. И. Рыженко [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского “Харьков. авиац. ин-т”. – Харьков : ХАИ, 2017. – 671 с. : ил, табл.

Останні новини бібліотеки університету