Авіація та космонавтика. Літальні апарати. Ракетна техніка та озброєння

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 1 (35)

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 1 (35) [Текст] / Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2020. – 111 с. : іл., табл. – Вих. двічі на рік. – Засн. у
2003 р.

Авиатриссы Украины

Електрообладнання повітряних суден вій ськового призначення

Ситко, Т. Я.

Авиатриссы Украины [Текст] / Т. Я. Ситко. – [2-я ред.]. – Киев, 2011. – 228 с. : фот. – Библиогр.: с. 227 (9 назв.).

Антілікаторов, В. А.

Електрообладнання повітряних суден вій ськового призначення [Текст] : навч. посіб. / В. А. Антілікаторов, О. В. Пантюков, В. А. Таврін ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Ф-тет підготовки офіцерів запасу за контрактом. – Харків : ХНУПС, 2020. – 292с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291 (16 назв.).

Авіаційні прицільні системи та комплекси

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності

Зарубін, О. М.

Авіаційні прицільні системи та комплекси [Текст] : навч. посіб. / О. М. Зарубін ; М-во оборони України, Військ. коледж сержант. складу Харків. нац. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 294 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294 (11 назв).

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності [Текст] : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 14-15 листоп. 2019 року / М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. П. Сагайдачного, Наук. центр сухопут. військ. – Львів : НАСВ, 2019. – 307 с.

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. Вип. № 15 (22)

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 2 (34)

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. Вип. № 15 (22) [Текст] : щоріч. наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. праць / М-во оборони України, Держ. н.-д. ін-т авіації. – Київ, 2019. – 208 с. : іл., табл..

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 2 (34) [Текст] / Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2019. – 67 с. : іл., табл. – Вих. двічі на рік. – Засн. у 2003 р.

Дослідження важільних механізмів

Contactless de-orbiting of space debris by the ion beam. Dynamics and control

Іленко, Є. Ю.

Дослідження важільних механізмів [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Іленко, Л. А. Олексієва ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітря них Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 55 с. : іл. – Бібліогр.: с. 55 (8 назв).

Alpatov, A. P.

Contactless de-orbiting of space debris by the ion beam. Dynamics and control [Текст] = Безконтактне видалення космічного сміття іонним променем. Динаміка і керування : [monograph] / A. P. Alpatov, S. V. Khoroshylov, A. L. Maslova ; NAS of Ukraine, SSA of Ukraine, Inst. of Techn. Mechanics. – Kyiv : Academperiodyka, 2019. – 168 p. : fig., tab. – В обл. вид.: Project “Ukrainian scientific book in a foreign language”. – Англ. мовою. – Bibliogr.: p. 162-168.

Радіоелектронне обладнання повітряного судна

Малогабаритна інерціальна система МИС

Гризодуб, А. В.

Радіоелектронне обладнання повітряного судна [Текст] : навч. посіб. / А. В. Гризодуб, М. М. Бойко, О. М. Барсуков ; М-во оборони України, Військ. коледж сержант. складу Харків. нац. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 92 с.

Зарубін, А. М.

Малогабаритна інерціальна система МИС [Текст] : навч. посіб. / А. М. Зарубін, О. М. Шелякін ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 63 с.

Літак, що випередив час

Ракеты-носители сверхлегкого класса

Літак, що випередив час [Текст] = Самолет, обогнавший время = The aircraft that got ahead of its time : [альбом] до 30-річчя першого зльоту літака АН-124 “Руслан” / [ДП “Антонов”]. – [Б. м., 2012]. – 170 с.

Старостина, Л. И.

Ракеты-носители сверхлегкого класса [Текст] : обзор по материалам открытой отечеств. Печати и интернета (№348) / Л. И. Старостина ; Гос. пред-тие “Конструкторское бюро “Южное” им. М. К. Янгеля, Отдел науч.-тех информ. – Днепр, 2018. – 92 с. : ил., табл. – Прилож. – Библиогр.: с.88-91 (127 назв.).

“Анатра”. Літаки одеського авіабудівного підприємства, 1910-1924 рр.

Мрія про крила. Історія української авіаційної промисловості 1910 – 1991 рр.

Харук, А.

“Анатра”. Літаки одеського авіабудівного підприємства, 1910-1924 рр. [Текст] / А. Харук, В.Кондратьєв, М. Хайрулін. – Київ : Темпора, 2008. – 77 с. : іл. – (MILITARIA UCRAINICA). – Бібліогр.: с. 77.

Харук, А.

Мрія про крила. Історія української авіаційної промисловості 1910 – 1991 рр. [Текст] / А. Харук. – Київ : Темпора, 2010. – 296 с.

Аеродинаміка та динаміка польоту вертольота. Ч. 1. Аеродинаміка вертольота

Авіатриси України

Аеродинаміка та динаміка польоту вертольота. Ч. 1. Аеродинаміка вертольота [Текст] : навч. посіб. / [А. Г. Зінченко, О. О. Бурсала, О. Л. Бурсала [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; за заг. ред. А. Г. Зінченка. – Харків : ХНУПС, 2017. – 305 с. : іл., табл.

Сітко, Т. Я.

Авіатриси України [Текст]: [біограф.-іст. зб.] / Т. Я. Сітко. – Київ, 2005. – 176 с. : фот. – Бібліогр.: с. 175 (9 назв).

Місія – Космос

Відновлення та технології військового ремонту повітряних суден

Каденюк, Л. К.

Місія – Космос [Текст] / Л. К. Каденюк. – Київ : АДЕФ-Україна, 2017. – 515 с. : іл.

Відновлення та технології військового ремонту повітряних суден [Текст] : навч. посіб. / В. О. Іванюк, О. В. Гальчун, О. М. Трошін, В. М. Стадниченко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 163 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 161 (8 назв.).

Комплексування систем навігації

Энциклопедия огнестрельного оружия от 1914 г. до наших дней

Комплексування систем навігації [Текст] : навч. посіб. / [П. Ю. Костенко, С. А. Макаров, І. В. Тітов, О. В. Шаповалов] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 194 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191 (12 назв).

Макнаб, Крис

Энциклопедия огнестрельного оружия от 1914 г. до наших дней [Текст] : более 300 видов : пистолеты, автоматы, пулеметы, винтовки / К. Макнаб ; [пер. з англ. В. Скоробогатова]. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. – 159 с. : ил. – Глоссарий: с. 157. – Предм.-имен. указ.: с. 158-159.

Основные концепции развития современной аэрокосмической техники

Основные концепции развития современной аэрокосмической техники [Текст] : инновац. учеб. для неавиац. специальностей аэрокосм. ун-та / [В. А. Богуслаев, В. С. Кривцов, А. И. Рыженко [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского “Харьков. авиац. ин-т”. – Харьков : ХАИ, 2017. – 671 с. : ил, табл.

Останні новини бібліотеки університету