Бібліографічні покажчики

Бібліотека університету презентує серію бібліографічних покажчиків «Наукова спадщина університету. Видатні імена», присвячену науковцям та педагогам нашого університету, імена яких прикрашають сторінки вітчизняної військової науки.

Відомі вчені й талановиті педагоги університету внесли особистий внесок у розвиток науки, кожен науковець  не просто відбувся у своїй провесії, а й зумів досягти серйозних успіхів і загального визнання.

demidov-hnups

Демідов Борис Олексійович (до 80-річчя від дня народження) : бібліогр. покажчик / Бібліотека Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [уклад.: Н. В. Марищук, А. М. Шуйська ; відп. ред. Т. Г. Ярош]. – Харків : ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2017. –
61 с. – (Наукова спадщина університету. Видатні імена).

У бібліографічному покажчику висвітлені основні етапи життя, науково-дослідна та  педагогічна діяльність доктора технічних наук, професора, провідного наукового співробітника Наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, вченого в галузі науково-технічного супроводження, випробувань та контролю якості озброєння і військової техніки, національної військової, економічної та інформаційної безпеки, Бориса Олексійовича Демідова. Видання буде цікавим викладачам, ад’юнктам, курсантам, науковим співробітникам, а також фахівцям військової галузі.

Зарубін Анатолій Миколайович

Зарубін Анатолій Миколайович : бібліогр. покажч. / Бібліотека
Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [уклад.  Н. В. Марищук ; відп. ред. Т. Г. Ярош]. – Харків : ХНУПС ім. І. Кожедуба, 2018. –  с. – (Наукова спадщина університету: видатні імена).

Покажчик серії «Наукова спадщина університету: видатні імена» присвячено Анатолію Миколайовичу Зарубіну, професору кафедри авіаційного обладнання та комплексів повітряної розвідки інженерно-авіаційного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.
У покажчику надано бібліографію наукових праць вченого:авторські свідоцтва, навчальні та навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, статті в наукових виданнях, тези виступів на науково-практичних конференціях.

Покажчик адресовано викладачам, ад’юнктам, курсантам, науковим співробітникам, а також фахівцям військової галузі.

Останні новини бібліотеки університету