Історія війн

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Україна: рік 1919-й

Україна: рік 1919-й [Текст] : до 100-річчя Української революції : [зб. інформ.-аналіт. матеріалів] / [Н. А. Агаєв, А. Б. Дейко, В. В. Ма раєва та ін.] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2019. – 76 с. : іл. – Бібліогр.: с. 75-76 (19 назв).

Україна: рік 1944-й

Український військово-історичний календар

Україна: рік 1944-й [Текст] : до 75-річчя визволення України від нацистських окупантів : [зб. інформ.-аналіт. матеріалів] / [Н. А. Агаєв, В. Т. Базарний, М. В. Герасименко та ін.] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2019. – 93 с. : іл. – Бібліогр.: с. 91-93.

Український військово-історичний календар [Текст] / [упряд. В. Р. Мараєв ; за ред. Н. А. Ага єва] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2019. – 93 с. : іл.

Золота доба українського лицарства

Славна козацька епоха в історії України. Художні твори вітчизняних класиків

Золота доба українського лицарства [Текст] : [монографія] / Б. Черкас, В. Берковський, Д. Ващук, А. Федорук. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 207 с. : іл.

Славна козацька епоха в історії України. Художні твори вітчизняних класиків [Текст]. – [Б. м.] : Кристал Бук, 2015. – 319 с.

Історія війн та воєнного мистецтва (у тому числі історія українського війська)

Самые сокрушительные поражения в мировой истории

Історія війн та воєнного мистецтва (у тому числі історія українського війська) [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. В. Пугач, І. А. Таран, А. В. Гончар [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 51 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 42-43 (23 назви).

Бахманьяр, М.

Самые сокрушительные поражения в мировой истории [Текст] / М. Бахманьяр ; [пер. с англ. И. Н. Шмелевой]. – М. : Эксмо, 2013. – 320 с. : ил. – (Военная история человечества). – Библиогр.: с. 313-320.

Світова гібридна війна: український фронт

Україна: народно-визвольний рух 1941-1942

Світова гібридна війна: український фронт [Текст] / Нац. ін-т стратегіч. дослідж.; за ред. В. Горбуліна. – Харків : Фолио, 2017. – 495 с. : табл.

Україна: народно-визвольний рух 1941-1942 [Текст] : до 75-річчя створення Українського штабу партизанського руху та формування ОУН-УПА : [зб. інформ.-аналіт. матеріалів] / [Н. А. Агаєв, О. В. Данілєвська, В. В. Мараєва [та ін.] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2017. – 71 с. : іл. – Бібліогр.: с. 69-71 (43 назви).

Україна: рік 1917-й

Україна: рік 1941-й

Україна: рік 1917-й [Текст] : до 100-річчя Української революції : [зб. інформ.-аналіт. матеріалів] / [Н. А. Агаєв, В. В. Мараєва, О. А. Мацагор [та ін.] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2017. – 66 с. : іл. – Бібліогр.: с. 65-66 (23 назви).

Україна: рік 1941-й [Текст] : [зб. інформ.-аналіт. матеріалів] / [Н. А. Агаєв, О. В. Данілєвська, В. В. Мараєва [та ін.] ; за заг. ред І. С. Руснака] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2016. – 66 с. : іл. – Бібілогр.: с. 65 (16 назв).

Красные шпионы. Под грифом “секретно”

Тактика родів авіації Повітряних Сил Збройних Сил України

Кулида, С.

Красные шпионы. Под грифом “секретно” [Текст] / С. Кулида. – Киев : Арий, [2016]. – 543 с. : фот. – (Тайны истории).

Полуйко, О. М.

Тактика родів авіації Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст] : конспект лекцій / О. М. Полуйко, П. М. Онипченко, О. В. Патюков ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 263 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263 (12 назв).

АД 242. Історія мужності, братерства і самопожертви

Все войны ХХ века. Карты. Вооружение. Тактика

АД 242. Історія мужності, братерства і самопожертви [Текст] : Аеропорт Донецьк / [уклад. Ірина Штогрін] ; фот. С. Лойка. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 350 с.

Все войны ХХ века. Карты. Вооружение. Тактика [Текст] : пер. с англ. – [Харьков : Фактор, 2015]. – 135 с. – (Большой иллюстрированный атлас).

Искусство войны. 3000 год до н. э.- 500 год н. э.

Історія українського війська

Догерти, [М. Дж.

Искусство войны. 3000 год до н. э.- 500 год н. э. [Текст] : ил. история / [М. Дж. Догерти ; пер. с англ. М. Борисова]. – М. : Астрель, [2012]. – 223 с. – Прил. – Библиогр.: с. 216-217.

Історія українського війська [Текст] / [М. Відейко, А. Галушка, В. Лободаєв [та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 414 с. : іл.

Карта життя. Роздуми про військову службу

Мистецтво війни

Коркішко, А. С.

Карта життя. Роздуми про військову службу [Текст] / А. С. Коркішко. – Київ : Воєнна розвідка, 2016. – 563 с., [32] арк. іл. : іл. – (Воєнні мемуари).

Сунь-цзи

Мистецтво війни [Текст] / Сунь-цзи ; [пер. з англ. Г. Литвиненко]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 127 с. : іл.

Служу Родине

Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття

Кожедуб, И. Н.

Служу Родине [Текст] / И. Н. Кожедуб. – Существует электронная версия. – М. : Яуза : Эксмо, 2009. – 349, [16] с. : ил. – (Величайшие советские асы : Неизвестный Кожедуб).

Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття [Текст] : зб. тез доп. Міжнар. наук. конф. (Львів, 15-17 черв. 2017 р.) / Нац. акад. Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного (Україна) ; Жешув. ун-т (Респ. Польща). – Львів : НАСВ, 2017. – 184

Мюрат и Дадиани – история родов

Коли були ми на війні

Варяник, О. В.

Мюрат и Дадиани – история родов [Текст] / О. В. Варяник. – Запорожье : изд-во АО “МОТОР СИЧ”, 2017. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 204-206.

Коли були ми на війні (2014-2017) [Текст] : [фотоальбом] / [Харків. нац. ун-т Повітряних Сил]. – Харків : ХНУПС, [2017]. – [126] с.

Сто великих рекордов авиации и космонавтики

Мистецтво війни

Сто великих рекордов авиации и космонавтики [Текст] / автор-сост. С. Н. Зигуненко. – М. : Вече, 2012. – 471 с. – (100 великих). – Библиогр.: с. 453-463.

Сунь-цзи

Мистецтво війни [Текст] / Сунь-цзи ; [пер. з кит. та комент. С. Лесняк]. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 110 с.

Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО

Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО [Текст] / [О. Каліновська, О. Криштопа, Є. Назаренко [та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 510 с

Останні новини бібліотеки університету