Липень – Вересень 2017 року

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Тактика роду авіації»

Біла книга 2016. Збройні Сили України

Виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Тактика роду авіації»

Атрашонок, В. В. 
Виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Тактика роду авіації» [Текст] : метод. вказівки / В. В. Атрашонок, О. С. Петриченко, Ю. М. Корнусь ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 19 с. – Дод. – Бібліогр.: с. 17 (13 назв.).

Біла книга 2016. Збройні Сили України

Біла книга 2016. Збройні Сили України [Текст] : [щорічник] / М-во оборони України, [Ген. штаб Збройних Сил України]. – [12-те вид.]. – Київ, 2017. – 111 с. : табл., схеми, діагр. – Дод.

Борис Григорьевич Луцкий (Луцкой) – гений моторостроения

Мюрат и Дадиани – история родов

Борис Григорьевич Луцкий (Луцкой) – гений моторостроения

Богуслаев, В. А.
Борис Григорьевич Луцкий (Луцкой) – гений моторостроения [Текст] / В. А. Богуслаев, А. В. Фирсов. – Запорожье : АО «МОТОР СИЧ», 2017. –
107 с. : ил. – Библиогр.: с. 105 (20 назв.).

Мюрат и Дадиани - история родов

Варяник, О. В. 
Мюрат и Дадиани – история родов [Текст] / О. В. Варяник. – Запорожье : изд-во АО «МОТОР СИЧ», 2017. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 204-206.

Павел Николаевич Сыромятников – директор первого в Российской империи завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье)

Військово-технічний збірник. № 16

Павел Николаевич Сыромятников - директор первого в Российской империи завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье)

Варяник, О. В. 
Павел Николаевич Сыромятников – директор первого в Российской империи завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье) [Текст] / О. В. Варяник. – Запорожье : изд-во АО «МОТОР СИЧ», 2017. – 123 с. : ил. – Библиогр.: с. 120-121.

Військово-технічний збірник. № 16

Військово-технічний збірник. № 16 [Текст] / М-во оборони України, [Нац. акад. сухопутних військ ім. П. Сагайдачного]. – Львів : НАСВ, 2017. – 79 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Спеціальна обробка у підрозділах Повітряних Сил. Дегазація, дезактивація, дезінфекція

Демідов Борис Олексійович (до 80-річчя від дня народження)

Спеціальна обробка у підрозділах Повітряних Сил. Дегазація, дезактивація, дезінфекція

Гишко, Г. Б.
Спеціальна обробка у підрозділах Повітряних Сил. Дегазація, дезактивація, дезінфекція [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. Б. Гишко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил
ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. –
167 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 167
(16 назв).

Демідов Борис Олексійович (до 80-річчя від дня народження)

Демідов Борис Олексійович (до 80-річчя від дня народження) [Текст] : бібліогр. покажчик / Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, бібліотека; [уклад.:
Н. В. Марищук, А. М. Шуйська; відп. ред.
Т. Г. Ярош]. – Харків : ХНУПС, 2017. –
60 с. : іл. – (Наукова спадщина університету. Видатні імена).

English. Step by step

Застосування програмної імітаційної моделі переносного зенітного ракетного комплексу 9К38(9К310) «Игла» («Игла-1»)

English. Step by step

English. Step by step [Текст] : підручник / В. Г. Дмитриєнко, О. Т. Лозова, О. В. Неклеса [та ін.] ; [Нац. акад. сухопутних військ]. – Львів : НАВС, 2017. – 230 с.

Застосування програмної імітаційної моделі переносного зенітного ракетного комплексу 9К38(9К310) «Игла» («Игла-1»)

Застосування програмної імітаційної моделі переносного зенітного ракетного комплексу 9К38(9К310) «Игла» («Игла-1») [Текст] : навч.-метод. посіб. /
[С. В. Кадубенко, С. П. Коваленко, О. М. Порохончук [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 51 с. : іл. – Бібліогр: с. 51 (5 назв.).

Застосування програмної моделі РСБН-4Н

Збірник наукових праць. Вип. № 2

Застосування програмної моделі РСБН-4Н

Застосування програмної моделі РСБН-4Н [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. В. Ірха, О. В. Нікітін, С. А. Макаров [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. Нац.ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 49 с. : іл. – Бібліогр.: с.49
(3 назв.).

Збірник наукових праць. Вип. № 2

Збірник наукових праць. Вип. № 2 [Текст] / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2017. – 120 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. Вип. № 12 (19)

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 1 (29)

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. Вип. № 12 (19)

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації.
Вип. № 12 (19) [Текст] : щоріч. наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. праць / Держ. н.-д. ін-т авіації. – Київ, 2016. – 245 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 1 (29)

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України.
Вип. 1 (29) [Текст] / Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2017. – 115 с. : іл. – Вих. двічі на рік. – Засн. у 2003 р.

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 2 (51)

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 3 (52)

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 2 (51)

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 2 (51) [Текст] / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба ; [гол. ред. К. С. Васюта]. – Харків : ХНУПС, 2017. – 186 с. : іл., табл. – Щокв. – Засн. у квіт. 2005 р.

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 3 (52)

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 3 (52) [Текст] / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба ; [гол. ред. К. С. Васюта]. – Харків : ХНУПС, 2017. – 156 с. : іл., табл. – Щокв. – Засн. у квіт. 2005 р.

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 4 (53)

Фізика. Збірник задач. Ч. 1. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика та магнетизм

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 4 (53)

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 4 (53) [Текст] / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба ; [гол. ред. К. С. Васюта]. – Харків : ХНУПС, 2017. – 181 с. : іл., табл. – Щокв. – Засн. у квіт. 2005 р.

Фізика. Збірник задач. Ч. 1. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика та магнетизм

Кальний, С. Є.
Фізика. Збірник задач. Ч. 1. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика та магнетизм [Текст] / С. Є. Кальний, О. О. Копилов, С. Г. Солнишкова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. –
71 с. : іл. – Дод.

Фізика. Ч.1. Механіка. Термодинаміка та статистична фізика. Електрика та магнетизм

Физика. Ч. 1. Механика. Термодинамика и статистическая физика. Электричество и магнетизм

Фізика. Ч.1. Механіка. Термодинаміка та статистична фізика. Електрика та магнетизм

Кальний, С. Є.
Фізика. Ч.1. Механіка. Термодинаміка та статистична фізика. Електрика та магнетизм [Текст] : конспект лекцій / С. Є. Кальний, О. О. Копилов ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. –
77 с. : іл., табл. – Дод.

Физика. Ч. 1. Механика. Термодинамика и статистическая физика. Электричество и магнетизм

Кальной, С. Е.
Физика. Ч. 1. Механика. Термодинамика и статистическая физика. Электричество и магнетизм [Текст] : конспект лекций /
С. Е. Кальной, А. А. Копылов ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних сил
ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. –
89 с. : ил., табл. – Прил. – Текст рус.

Енергетичні установки. Ч. 1. Двигуни внутрішнього згоряння

Льотна експлуатація вертольота Ми-24. Ч. 1. Передпольотна підготовка вертольота до польоту та виконання польотів

Енергетичні установки. Ч. 1. Двигуни внутрішнього згоряння

Кононов, Б. Т.
Енергетичні установки. Ч. 1. Двигуни внутрішнього згоряння [Текст] : навч. посіб. / Б. Т. Кононов, Г. І. Лагутін ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил
ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. –
154 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-154
(35 назв).

Льотна експлуатація вертольота Ми-24. Ч. 1. Передпольотна підготовка вертольота до польоту та виконання польотів

Льотна експлуатація вертольота Ми-24. Ч. 1. Передпольотна підготовка вертольота до польоту та виконання польотів [Текст] : навч.-метод. посіб. / [О. В. Тимошенко, А. В. Марков, П. М. Онипченко [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 182 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.182 (9 назв).

Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття

Методичні рекомендації командирам військових частин Повіряних Сил Збройних Сил України щодо оганізації заходів з протидії диверсійним ударам із застосуванням безпілотних літальних апаратів та ліквідації наслідків іх застосування

Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття

Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття [Текст] : зб. тез доп. Міжнар. наук. конф. (Львів, 15-17 черв. 2017 р.) / Нац. акад. Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного (Україна) ; Жешув. ун-т (Респ. Польща). – Львів : НАСВ, 2017. –
184 с.

Методичні рекомендації командирам військових частин Повіряних Сил Збройних Сил України щодо оганізації заходів з протидії диверсійним ударам із застосуванням безпілотних літальних апаратів та ліквідації наслідків іх застосування

Методичні рекомендації командирам військових частин Повіряних Сил Збройних Сил України щодо оганізації заходів з протидії диверсійним ударам із застосуванням безпілотних літальних апаратів та ліквідації наслідків іх застосування [Текст] / Командування Повітряних Сил. – Вінниця, 2016. – [13] арк. : іл. – Дод.

Фізика. Ч. 2. Коливання. Хвилі. Хвильові явища

Наказ Генерального штабу Збройних Сил України № 493 від 27.12.2016

Фізика. Ч. 2. Коливання. Хвилі. Хвильові явища

Моісеєва, Г. О. 
Фізика. Ч. 2. Коливання. Хвилі. Хвильові явища [Текст] : текст лекцій / Г. О. Моісеєва, О. О. Моісеєв ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. –
143 с. : іл., табл. – с.140 (10 назв).

Наказ Генерального штабу Збройних Сил України № 493 від 27.12.2016

Наказ Генерального штабу Збройних Сил України № 493 від 27.12.2016 «Про затвердження Настанови з гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України» [Текст]. – Київ, 2016. – [54] с.

Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О.Сухомлинського. Психологічні науки

Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України

Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст] : наук.-техн. журн. / Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХУПС. – 2017. –

№ 2 (27). – 165 с.

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О.Сухомлинського. Психологічні науки

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О.Сухомлинського. Психологічні науки [Текст] : зб. наук. праць. № 1 (17),квіт.2017 / М-во освіти і наукиУкраїни,Миколаїв. Нац. ун-т ім.В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : МНУ, 2017. – 245 с.

Новітні технології – для захисту повітряного простору. Тринадцята наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 12-13 квіт. 2017 р.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. №3-4 (141-142) 2016 р.

Новітні технології - для захисту повітряного простору. Тринадцята наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 12-13 квіт. 2017 р.
Освітній процес: методика, досвід, проблеми. №3-4 (141-142) 2016 р.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. №3-4 (141-142) 2016 р. [Текст] : навч.-метод. зб. / [гол. ред. М. І. Литвиненко];  М-во оборони України, Харків. Нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 46 с. – Вих. 4 рази на рік. – Вид. з 1978 р. – З 1994-2015 – Навчально-виховний процес. – Бібліогр.: наприкінці ст.

Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ

Практична аеродинаміка літака Су-25. Ч. 2. Маневрування літака

Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ

Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ [Текст] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-техн. конф. (Львів,11-12 трав. 2017 р.) / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. П. Сагайдачного. – Львів : НАСВ, 2017. – 397 с.

Практична аеродинаміка літака Су-25. Ч. 2. Маневрування літака

Практична аеродинаміка літака Су-25. Ч. 2. Маневрування літака [Текст] : навч. посіб. / В. М. Костенко, В. М. Тарасенко, А. М. Алімпієв, І. Б. Ковтонюк ; М-во оборони України, Харків. Нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 85 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 83 (5 назв.).

Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України

Реформування вищої військової освіти: державно-управлінський аспект

Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України

Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України [Текст] : тези доп. XVI наук.-метод. конф. (Житомир, 25 трав.
2017 р.) / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова. – Житомир : ЖВІ, 2017. – 175 с.

Реформування вищої військової освіти: державно-управлінський аспект

Реформування вищої військової освіти: державно-управлінський аспект [Текст] : монография / С. Полторак, С. Домбровська,
Г. Пєвцов [та ін.] ; Нац. ун-т цивільного захисту України; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І Кожедуба. – Харків : [Діса плюс], 2017. – 295 с. : іл., табл. –  Дод. – Бібліогр.: с. 182-220 (355 назв.).

Рукопашна підготовка

Career Paths. Air Force

Рукопашна підготовка

Рукопашна підготовка [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. М. Кирпенко, А. В. Безверхий, М. В. Корчагін та ін]. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 82 с. : іл. – Бібліогр.: с. 82 (10 назв.).

Career Paths. Air Force

Career Paths. Air Force [Текст] / Gregory L. Gross, Jeff Zeter. – Express Publishing, [2017?]. – 103 p. : il.

Career Paths. Command & Control

Система мащення, суфлювання та наддування опор авіаційного двигуна РД-33

Career Paths. Command & Control

Career Paths. Command & Control [Текст] / John Taylor, Jeff Zeter. – Express Publishing, [2017?]. – 96 p. : il.

Система мащення, суфлювання та наддування опор авіаційного двигуна РД-33

Система мащення, суфлювання та наддування опор авіаційного двигуна РД-33 [Текст] : навч. посіб /В. О. Хрістов,
А. В. Гордон, В. І. Лавренко,М. М. Околєлов ; М-во оборони України, Військовий коледж серж. складу Харків. нац. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. –51 с. : іл. – Бібліогр.: с.49 (4 назв.).

Системи обробки інформації. Вип. 4 (150)

Сучасна війна: гуманітарний аспект. Науково-практична конференція Харківського Національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба,
30 черв. 2017 р.

Системи обробки інформації. Вип. 4 (150)

Системи обробки інформації. Вип. 4 (150) [Текст] : зб. наук. праць / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред. О. І. Тимочко]. – Харків : ХНУПС, 2017. – 261 с. – Раз на кв.

Сучасна війна: гуманітарний аспект. Науково-практична конференція Харківського Національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 30 черв. 2017 р.

Сучасна війна: гуманітарний аспект. Науково-практична конференція Харківського Національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба,
30 черв. 2017 р.
[Текст] : тези доп. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 207 с.

Тактика дій підрозділів радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Ч. 3. Тактичні розрахунки за завданнями служби РХБ захисту

Практична аеродинаміка літака Ан-26

nadhodzhennya-lipen-veresen-2017-hnups_041

Тактика дій підрозділів радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Ч. 3. Тактичні розрахунки за завданнями служби РХБ захисту [Текст] : навч.-метод. посіб. /
[А. Г. Гутченко, Г. Б. Гишко, В. О. Прокоф’єв та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 47 с. : табл. – Бібліогр.: с 47 (7 назв).

Практична аеродинаміка літака Ан-26

Тарасенко, В. М. 
Практична аеродинаміка літака Ан-26 [Текст] : навч. посіб. / В. М. Тарасенко, В. М. Костенко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. –
198 с. : іл., табл. – с.193 (7 назв.).

Тимчасовий курс наземної і льотної підготовки курсантів на літаку Л-39 (ТКНЛП Л-39-2017)

Тимчасовий курс наземної і льотної підготовки курсантів-штурманів на літаку АН-26 (ТКНЛПШ АН-26-2017)

Тимчасовий курс наземної і льотної підготовки курсантів на літаку Л-39 (ТКНЛП Л-39-2017)

Тимчасовий курс наземної і льотної підготовки курсантів на літаку Л-39 (ТКНЛП Л-39-2017) [Текст] / М-во оборони України, Повітряні Сили Збройних Сил України, [Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба]. – Харків : ХНУПС, 2017. –
240 с. : табл.

Тимчасовий курс наземної і льотної підготовки курсантів-штурманів на літаку АН-26 (ТКНЛПШ АН-26-2017)

Тимчасовий курс наземної і льотної підготовки курсантів-штурманів на літаку АН-26 (ТКНЛПШ АН-26-2017) [Текст] / М-во оборони України, Повітряні Сили Збройних Сил України, [Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба]. – Харків : ХНУПС, 2017. – 168 с. : табл.

Тимчасовий курс наземної і льотної підготовки курсантів-штурманів на літаку Л-39 (ТКНЛПШ Л-39-2017)

Філософсько-соціологічні аспекти сучасного інформаційного суспільства

Тимчасовий курс наземної і льотної підготовки курсантів-штурманів на літаку Л-39 (ТКНЛПШ Л-39-2017)

Тимчасовий курс наземної і льотної підготовки курсантів-штурманів на літаку Л-39 (ТКНЛПШ Л-39-2017) [Текст] / М-во оборони України, Повітряні Сили Збройних Сил України, [Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба]. – Харків : ХНУПС, 2017. – 66 с. : табл. – Дод.

Філософсько-соціологічні аспекти сучасного інформаційного суспільства

Філософсько-соціологічні аспекти сучасного інформаційного суспільства [Текст] : монографія / [О. Ю. Панфілов, О. П. Дзьобань, С. Б. Жданенко та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Панфілова ; М-во освіти і науки України, Харків. ін-т фінансів Київ. нац. торговельно-економ. ун-ту. – Харків, 2017. – 388 с. – Бібліогр. в прим.

Борис Никитич Воробьев – создатель первого авиационного мотора АО «МОТОР СИЧ»

Теорія ймовірностей.Теорія, задачі, розв’язання

Борис Никитич Воробьев - создатель первого авиационного мотора АО «МОТОР СИЧ»

Фирсов, А. В. 
Борис Никитич Воробьев – создатель первого авиационного мотора АО «МОТОР СИЧ» [Текст] / А. В. Фирсов. – Запорожье : АО «МОТОР СИЧ», 2017. – 117 с. : ил. – Библиогр.: с.116 (назв.).

Теорія ймовірностей.Теорія, задачі, розв'язання

Фурсенко, О. К. 
Теорія ймовірностей.Теорія, задачі, розв’язання [Текст] : навч.- метод. посіб. /О. К. Фурсенко, Є. О. Михайлов, Н. В. Лемешева ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 120 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 118(7 назв.).

Останні новини бібліотеки університету