Липень – Вересень 2018 року

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності правоохоронних органів та військових формувань. Вип. 2

Динамика космических летательных аппаратов

Актуальні питання забезпечення службовобойової діяльності правоохоронних органів та військових формувань. Вип. 2 [Текст] : матеріали регіонального круглого столу (м. Харків, 11 травня 2018р.) / Служба безпеки України, Ін-т підготов. юр. кадрів для СБУ, Нац. юр.ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2018. – 160 с.

Алпатов, А. П.

Динамика космических летательных аппаратов [Текст] : проект “Наукова книга” / А. П. Ал-Патов ; Нац. Акад. Наук Украины, Гос. Космич. Агенство Украины, Ин-т технич. Механики. – Киев : Наук. Думка, 2016. – 487 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 438-483.

Проект “Украина”. Три войны России с Украиной

Лабораторний практикум із програмування

Антонов-Овсеенко, А. А.

Проект “Украина”. Три войны России с Украиной [Текст] / А. А. Антонов-Овсеенко. – Харь-ков : Фолио, 2016. – 346 с. : ил. – Библиогр.:с. 337-344.

Безменов, М. І.

Лабораторний практикум із програмування [Текст] : [навч. посіб] / М. І. Безменов,О. М. Безменова, Д. В. Калінін ; М-во освіти і науки України, Нац. тех. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2015. –367 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.367 (12 назв).

Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил Укра-їни. Ч. 3. Взвод, відділення, екіпаж

Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України. Ч. 2 (батальйон, рота)

Бойовий статут механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил Укра-їни. Ч. 3. Взвод, відділення, екіпаж [Текст] : Наказ командувача Сухопутних військ Збройних Сил України від 25.05.2016 № 238 / М-во оборони України. – Київ, 2015. – 372 с. : іл. – Дод. – Бібліогр.: 265-267 (28 назв).

Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України. Ч. 2 (батальйон, рота) [Текст]. – Київ : ПАЛИВОДА А. В., 2016. – 368 с. : іл. – Дод.

Військовий стандарт 04.113.001. (Видання 1). Пошуково-рятувальне забезпечення. Система підготовки льотного складу до виживання в умовах автономного існування

Граматика. Ключі до вправ

Військовий стандарт 04.113.001. (Видання 1). Пошуково-рятувальне забезпечення. Система підготовки льотного складу до виживання в умовах автономного існування [Текст] :ВСТ 04.113.001-2018(01) / М-во оборони України, [Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; розроб. В. Б. Бзот, І. В. Богушев, Є. І. Жилін та ін.]. – [Б. м., 2018]. – 35 с.

Голіцинський, Ю. Б.

Граматика. Ключі до вправ [Текст] : до збір-ника вправ Ю. Б. Голіцинского / Ю. Б. Голі-цинський, Н. А. Голіцинська. – 7-ме вид., ви-правл. та доповн. – Київ : Арій, 2013. –288 с. – (Англійська мова для школярів).

Spoken English

Філософія

Голіцинський, Ю. Б.

Spoken English [Текст] : посібник з розмовної мови / Ю. Б. Голіцинський. – Київ : Арій,2016. – 415 с. – (Англійська мова для школя-рів).

Данильян, О. Г.

Філософія [Текст] : підручник / О. Г. Дани-льян, В. М. Тараненко. – 2-ге вид., допов. и перероб. – Харків : Право, 2012. – 312 с.

Загадки истории. Междуречье

Загадки истории. Окружение Гитлера

Домановский, А. Н.

Загадки истории. Междуречье [Текст] / А. Н. Домановский. – Харьков : Фолио, 2018. – 379 с. – (Загадки истории). – Библиогр.: с. 375-377.

Загадки истории. Окружение Гитлера [Текст] / В. М. Скляренко, М. А. Панкова, И. А. Руды-чева, В. В. Сядро. – Харьков : Фолио, 2017. – 379 с. – (Загадки истории).

Загальновійськові статути Збройних Сил України

Загальновійськові статути Збройних Сил України

Загальновійськові статути Збройних Сил України [Текст] : станом на 20 груд. 2017 р. : відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2017. –410 с.

Загальновійськові статути Збройних Сил України [Текст] : станом на 3 трав. 2017 р. : відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2017. –410 с.

Авіаційні засоби ураження. Ч. 2. Засоби ура-ження ракетного і артилерійського озброєння

Таласократія vs. телурократія: типи культури і моделі суспільства

Зарубін, О. М.

Авіаційні засоби ураження. Ч. 2. Засоби ура-ження ракетного і артилерійського озброєння [Текст] : навч. посіб. / О. М. Зарубін, О. Г. Березанський ; М-во оборони України, Військ. коледж сержант. складу Харків. нац. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 200 с. : іл., табл. – Бібліогр.:с. 200 (3 назви).

Зарудний, Є. О.

Таласократія vs. телурократія: типи культури і моделі суспільства [Текст] / Є. О. Зарудний ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків : Консум, 2006. – 108 с. – Бібліогр.: с. 102-106 (75 назв).

Засоби транспортування озброєння і військо-вої техніки. Конструкція. Двигуни внутрішньо-го згоряння

Збірник наукових праць Військового інститу-ту телекомунікації та інформатизації. Вип. № 1

Засоби транспортування озброєння і військо-вої техніки. Конструкція. Двигуни внутрішньо-го згоряння [Текст] : підручник / [Х. В. Раковський, І. В. Рогозін, Н. Х. Раковська та ін.] ; за заг. ред. Х. В. Раковського; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 371 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 371 (16 назв).

Збірник наукових праць Військового інститу-ту телекомунікації та інформатизації. Вип. № 1 [Текст] / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2018. – 152 с. : іл., табл. – Текст укр., англ.

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікації та інформатизації. Вип. № 2

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 1

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікації та інформатизації. Вип. № 2 [Текст] / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2018. – 132 с. : іл., табл. – Текст укр., англ.

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 1 (31) [Текст] / Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2018. – 111 с. : іл., табл. – Вих. двічі на рік. – Засн. у 2003 р.

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 2

Збірник наукових праць Центру воєнностратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. Вип. № 1 (62)

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 2 (56) [Текст] / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред. К. С. Васюта]. – Харків : ХНУПС, 2018. – 222 с. : іл., табл. – Щокв. – Засн. у квіт. 2005 р.

Збірник наукових праць Центру воєнностратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. Вип. № 1 (62) [Текст]. – [Київ], 2018. – 136 с. : іл., табл.

Instrumentation and qeneral principles of sen-sors. Part 1

Інформаційний випуск з авіаційних подій та інцидентів за 1 півріччя 2017 року

Instrumentation and qeneral principles of sen-sors. Part 1 [Текст] : навч. посіб. / В. Б. Коно-нов, А. М. Науменко, О. В. Коваль et al. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків, 2018. – 62 с : іл., табл.

Інформаційний випуск з авіаційних подій та інцидентів за 1 півріччя 2017 року [Текст] /

М-во оборони України, Повітряні Сили Зброй-них Сил України. – [Б. м.], 2018. – 56 с. : іл.

Інформаційний випуск з авіаційних подій та інцидентів за 2 півріччя 2017 року

Історія України

Інформаційний випуск з авіаційних подій та інцидентів за 2 півріччя 2017 року [Текст] /М-во оборони України, Повітряні Сили Збройних Сил України. – [Б. м.], 2018. – 76 с. : табл.

Історія України [Текст] : навч. посіб. /[В. А. Кротюк, І. Г. Мухіна, О. Ю. Панфілов та ін.] ; М-во оборони України, Харків. ін-т фінан-сів Київ. нац. торговельно-економіч. ун-ту. – Харків : [ФОП Данилко Н. С.], 2016. – 515 с. – Дод. – Бібліогр.: с. 481-484 (66 назв).

Політологія Нової доби

Організація і проведення польових (експедиційних) та пошукових наукових досліджень у Збройних Силах України

Кирилюк, Ф. М.

Політологія Нової доби [Текст] : посібник / Ф. М. Кирилюк. – Київ : Видав. центр “Акаде-мія”, 2003. – 304 с. – (Альма-матер).

Кобзар, О. В.

Організація і проведення польових (експедиційних) та пошукових наукових досліджень у Збройних Силах України [Текст] : метод. посіб. / О. В. Кобзар, Т. А. Кобзар ; під заг. ред.Г. П. Фердмана ; М-во оборони України, Н.-д. центр Збройних Сил України “Державний океа-наріум”. – Одеса, 2018. – 107 с. : іл. – Дод. – Бібліогр.: с. 80-81 (18 назв). – Предм. покажч.: с. 82-83.

Кодекс України про адміністративні право-порушення

Конституція України

Кодекс України про адміністративні право-порушення [Текст] : станом на 04.04.2018. –Суми : ВВП Нотіс, 2018. – 307 с . – (Законо-давство України).

Конституція України [Текст] : станом на 24 квітня 2018 р. – Харків : Право, 2018. – 73 с.

Історія України

Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах

Кульчицький, С. В.

Історія України [Текст] : повний курс підгот. для вступу до вищ. навч. закл.; довідник для абітурієнтів та школярів / С. В. Кульчицький, Ю. А. Мицик, В. С. Власов. – Вид. 4- те, перероб. та доп. – [Київ] : Літера, [2017]. –544 с.

Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах [Текст] / Укр. ін-т нац. пам’яті. – [Вип. 2.]. – Київ : [К.І.С.], 2016. – 304 с. : іл.

Методичні рекомендації командирам військових частин, підрозділів щодо фортифікаційного обладнання та маскування військ і об’єктів

Методичні рекомендації по улаштуванню та подоланню інженерних загороджень

Методичні рекомендації командирам військових частин, підрозділів щодо фортифікаційного обладнання та маскування військ і об’єктів [Текст] / Командування Повітряних сил Збройних Сил України, Відділ оперативного (бойо-вого) забезпечення військ. – Вінниця, 2017. – 48 с. : іл., табл.

Методичні рекомендації по улаштуванню та подоланню інженерних загороджень [Текст] / Командування Повітряних сил Збройних Сил України. – Вінниця, 2017. – 112 с. : іл., табл. – Дод.

Митний кодекс України

Универсальный справочник электрика

Митний кодекс України [Текст] : із змін. і доп. станом на 27 січ. 2017 р. : офіц. текст. – Київ : [Алерта], 2017. – 333 с.

Никитко, И.

Универсальный справочник электрика [Текст] / И. Никитко. – СПб : Питер, 2014. – 400 с. : ил.,табл. – Прил.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 3 (145) 2017 р.

Самоучитель английского языка

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 3 (145) 2017 р. [Текст] : навч.-метод. зб. / [гол. ред. М. І. Литвиненко] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 71 с. – Вих. 4 рази на рік. – Вид. з 1978 р. – З 1994-2015 – Навчально-виховний процес. – Бібліогр.: наприкінці ст.

Петрова, А. В.

Самоучитель английского языка [Текст] /А. В. Петрова. – М. : ІNI Ltd, 1994. – 431 с. : ил., табл. – Прил.

Актуальні проблеми психології вищої війсь-кової школи

Альтернативная диагностика

Подоляк, Я. В.

Актуальні проблеми психології вищої війсь-кової школи [Текст] : навч. посіб. / Я. В. Подоляк ; Харків. ун-т Повітряних Сил ім. І.Кожеду-ба. – Харків, 2015. – 91 с. – Бібліогр.: с. 91 (21 назва).

Подоляк, Я. В.

Альтернативная диагностика [Текст] /Я. В. Подоляк. – Харьков, 2005. – 381 с. : ил., табл. – (Библиотека практической психоло-гии). – Прил. – На обл.: Альтернативная диаг-ностика личности. – Библиогр. в конце глав.

Основы педагогики

Вікова психологія

Подоляк, Я. В.

Основы педагогики [Текст] : учеб. пособие / Я. В. Подоляк ; Харків. нац. ун-т ім. Н. В. Кара-зіна. – Харьков, 2013. – 127 с. – Библиогр. в конце глав.

Савчин, М.

Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. / М. Савчин, Л. Василенко. – 3-тє вид., перероб., доп. – Київ : ВЦ “Академія”, 2017. – 368 с. – (Cерія “Альма-матер”).

Сектор безпеки і оборони України. Стратегічне керівництво та військове управління

Системи обробки інформації. Вип. 2 (153)

Сектор безпеки і оборони України. Стратегічне керівництво та військове управління[Текст] : монографія / [Ф. В. Саганюк, В. С. Фролов, М. М. Лобко та ін. ; за ред. І. С. Руснака ; М-во оборони України. – Київ, 2018. – 229 с. : іл., табл.

Системи обробки інформації. Вип. 2 (153) [Текст] : зб. наук. праць / М-во оборони Украї-ни, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред. О. І. Тимочко]. – Харків : ХНУПС, 2018. – 178 с. – Раз на кв.

Ракеты-носители сверхлегкого класса

Статути Збройних Сил України

Старостина, Л. И.

Ракеты-носители сверхлегкого класса [Текст] : обзор по материалам открытой отечеств. печати и интернета (№348) /Л. И. Старостина ; Гос. пред-тие “Конструкторское бюро “Южное” им. М. К. Янгеля, Отдел науч.-тех информ. – Днепр, 2018. –92 с. : ил., табл. – Прилож. – с.88-91 (127 назв.).

Статути Збройних Сил України [Текст] : збірник законів : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 20 лют. 2018 р. (офіц. текст). – Київ : Паливода А. В., 2018. – 443 с. : іл., табл. – (Закони України). – Дод.

Сучасна війна: гуманітарний аспект. Науково-практична конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 31 трав. – 1 черв. 2018 р.

Тактика радіотехнічних військ

Сучасна війна: гуманітарний аспект. Науково-практична конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 31 трав. – 1 черв. 2018 р. [Текст] : тези доп. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Коже-дуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 171 с.

Тактика радіотехнічних військ [Текст] : навч. посіб. / [Г. В. Худов, Б. В. Бакуменко, В. І. Боровий та ін.] ; за заг. ред. Г. В. Худова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 239 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235-239 (41 наз-ва).

Русско-английский разговорник

Методы определения координат источников радиоизлучения в многопозиционных комплек-сах пассивной локации

Таланов, О.

Русско-английский разговорник [Текст] / О. Таланов. – 4-е изд., испр. – Київ : Арій, 2016. – 224 с.

Ткаченко, В. Н.

Методы определения координат источников радиоизлучения в многопозиционных комплек-сах пассивной локации [Текст] : [монография] / В. Н. Ткаченко, Р. Л. Пантелеев, Е. К. Поздняков ; НАН Украины, Ин-т приклад. математики и механики. – Киев : Наук. думка, 2018. –239 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 226-236 (183 назв.).

Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Української Центральної Ради)

Цивільне право України. Елементарний курс

Ульяновський, В. І.

Церква в Українській Державі 1917-1920 рр. (доба Української Центральної Ради) [Текст] : навч. посіб. / В. І. Ульяновський. – Київ : Либідь, 1997. – 198 с. – Бібліогр.: с. 186-497.

Харитонов, Є. О.

Цивільне право України. Елементарний курс [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Харитонов, А. І. Дрішлюк. – Суми : Університетська книга, 2006. – 351 с. – Бібліогр.: с. 334-351 (369 назв).

Цивільний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України


Цивільний кодекс України [Текст] : станом на 6 квіт. 2018 р.: відповідає офіц. Тексту. – Харків : Право, 2018. – 446 с.


Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : станом на 03.01.2018 р. – Суми : ТОВ”ВВП Нотіс”, 2018. – 239 с. – (Закони України).

Український правопис. Практикум

Політологія. Історія та теорія

Шевелєва, Л. А.

Український правопис. Практикум [Текст] : [навч. посіб.] / Л. А. Шевелєва, О. О. Дудка ; за ред. А. О. Свашенко. – Харків : Світ дитинства, 1998. – 223 с.

Шляхтун, П. П.

Політологія. Історія та теорія [Текст] : під-ручник / П. П. Шляхтун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : ЦУЛ, 2010. – 471 с.

Останні новини бібліотеки університету