Січень – Березень 2020 року

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Авіаційний дегазаційно-дезактиваційний комплект (АДДК)

Автоматизовані та інформаційні системи пунктів управління Повітряних Сил

Авіаційний дегазаційно-дезактиваційний комплект (АДДК) [Текст] : навч. посіб. / [А. Г. Гутченко, І. М. Ковальчук, В. О. Прокоф’єв, О. В. Матикін] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 50 с. : іл., табл. – Дод. 1, 2. – Бібліогр.: с. 50 (6 назв)

Автоматизовані та інформаційні системи пунктів управління Повітряних Сил [Текст] : навч. посіб. / [В. В. Бараннік, Н. О. Королюк, О. В. Першин та ін.] ; за заг. ред. Н. О. Королюк ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 131 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 128-131 (48 назв).

Англійська мова. Практикум до робочого зошиту “Engineering”

Електрообладнання повітряних суден військового призначення

Англійська мова. Практикум до робочого зошиту “Engineering” [Текст] / [Г. Гончаров, Ю. Данілова, С. Кобяков та ін.] ; під ред. О.Савченко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун. Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 227 с. – Текст англ., укр.

Антілікаторов, В. А.

Електрообладнання повітряних суден вій ськового призначення [Текст] : навч. посіб. / В. А. Антілікаторов, О. В. Пантюков, В. А. Таврін ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Ф-тет підготовки офіцерів запасу за контрактом. – Харків : ХНУПС, 2020. – 292с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291 (16 назв.).

Системні воєнно-політичні риси сучасного конфлікту на території України

Будова двигунів базових машин

Бочарніков, В. П.

Системні воєнно-політичні риси сучасного конфлікту на території України [Текст] : монографія / В. П. Бочарніков, С. В. Свєшні ков, Р. І. Тимошенко. – Харків : ХНУПС [вид.], 2019 . – 208 с. : іл., табл. – Дод. А.

Будова двигунів базових машин [Текст] : навч. посіб. / К. М. Єфімов, А. П. Бабіч, І. М. Пічугін, І. В. Рогозін ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 119 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 119 (17 назв.).

Будова системи керування і електрообладнання базових машин

Військовий стандарт 01.101.002. (Видання 2). Воєнна розвідка. Космічна розвідка. Терміни та визначення

Будова системи керування і електрообладнання базових машин [Текст] : навч. посіб. / [К. М. Єфімов, І. М. Пічугін, І. В. Рогозін, В. А. Юхно] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 143 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-143 (32 назви).

Військовий стандарт 01.101.002. (Видання 2). Воєнна розвідка. Космічна розвідка. Терміни та визначення [Текст] : ВСТ 01.101.002-2019 (02) / М-во оборони України, [Об’єдн. н-д. ін-т ЗСУ ; Військ. частина А1906 ; розроб.: В. В. Андро нов, Є. І. Жилін, В. А. Клименко та ін.]. – [Б. м., 2019]. – 40 с.

Авіаційні прицільні системи та комплекси

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності

Зарубін, О. М.

Авіаційні прицільні системи та комплекси [Текст] : навч. посіб. / О. М. Зарубін ; М-во оборони України, Військ. коледж сержант. складу Харків. нац. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 294 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294 (11 назв).

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності [Текст] : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 14-15 листоп. 2019 року / М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. П. Сагайдачного, Наук. центр сухопут. військ. – Львів : НАСВ, 2019. – 307 с.

Збірник наукових праць Військового інститу ту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 3

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. Вип. № 15 (22)

Збірник наукових праць Військового інститу ту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 3 [Текст] / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2019. – 112 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації. Вип. № 15 (22) [Текст] : щоріч. наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. праць / М-во оборони України, Держ. н.-д. ін-т авіації. – Київ, 2019. – 208 с. : іл., табл..

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 2 (34)

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 4 (62)

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 2 (34) [Текст] / Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2019. – 67 с. : іл., табл. – Вих. двічі на рік. – Засн. у 2003 р.

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 4 (62) [Текст] / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред. К. С. Васюта]. – Харків : ХНУПС, 2019. – 121 с. : іл., табл. – Щокв. – Засн. у квіт. 2005 р.

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного універ ситету оборони України ім. І. Черняховського. № 3 (67)

Дослідження важільних механізмів

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного універ ситету оборони України ім. І. Черняховського. № 3 (67) [Текст] / Центр воєнно-стратег. дос лідж. Нац. ун-ту оборони України ім. І. Черня ховського. – [Київ : НУОУ], 2019. – 139 с. : іл., табл. – Створ. у 1997 р.

Іленко, Є. Ю.

Дослідження важільних механізмів [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Іленко, Л. А. Олексієва ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітря них Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 55 с. : іл. – Бібліогр.: с. 55 (8 назв).

Інформаційна агресія Російської Федерації проти України

Історія радіотехнічних військ та основи фахової підготовки

Інформаційна агресія Російської Федерації проти України [Текст] : наук. семінар Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба : тези доп., 12 груд. 2019 р. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків, 2019. – 128 с.

Історія радіотехнічних військ та основи фахової підготовки [Текст] : навч. посіб. / [Г. В. Худов, Ю. І. Рафальский, Б. В. Бакуменко та ін.] ; за заг. ред. Г. В. Худова; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 185 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183-185 (22 назв.).

Гідравліка і газова динаміка. Ч. 1. Гідравліка

Колективні засоби захисту. Норми та правила експлуатації

Кащенко, О. О.

Гідравліка і газова динаміка. Ч. 1. Гідравліка [Текст] : навч. посіб. / О. О. Кащенко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 307 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 302 (7 назв.).

Колективні засоби захисту. Норми та правила експлуатації [Текст] : навч.-метод. посіб. / [уклад. Г. Б. Гишко] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожеду ба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 143 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 143 (15 назв.).

Методичні рекомендації для науково-педаго гічних працівників факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ щодо проведення практичних занять вночі

Навчальний посібник з національно-патріотичної підготовки особового складу Збройних Сил України на 2020 навчальний рік

Методичні рекомендації для науково-педаго гічних працівників факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ щодо проведення практичних занять вночі [Текст] / [О.В. Лезік, А. Ф. Волков, С. І. Корсунов та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 31 с. – Бібліогр.: с. 31 (4 назви).

Навчальний посібник з національно-патріотичної підготовки особового складу Збройних Сил України на 2020 навчальний рік [Текст] / [В. Базарний, О. Богачук, М. Гераси менко та ін. ; за заг. ред. Н. А. Агаєва] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2020. – 112 с.

Навчально-методичний посібник щодо проведення сердцево-легеневої та мозкової реанімації

Прикладна механіка. Ч. 2

Навчально-методичний посібник щодо проведення сердцево-легеневої та мозкової реанімації [Текст] / І. А. Шарапа, О. М. Бобков, О. Ю. Дроль, І. Р. Медінець ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 28 с. : іл. – Бібліогр.: с. 28 (8 назв.).

Олексієва, Л. А.

Прикладна механіка. Ч. 2 [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Олексієва, Є. Ю. Іленко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 205 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305 (11 назв.).

Подолання перешкод. Смуга перешкод CISM

“Пріоритетні напрямки розвитку телекому нікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в Об’єднаних сил”, ХІІ наук.-практ. конф. (12 ; 2019 ; Київ)

Подолання перешкод. Смуга перешкод CISM [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. М. Кирпенко, В. В. Золочевський, А. І. Полтавець та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітря них Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 103 с. : іл. – Дод. А, Б. – Бібліогр.: с. 103 (12 назв).

“Пріоритетні напрямки розвитку телекому нікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в Об’єднаних сил”, ХІІ наук.-практ. конф. (12 ; 2019 ; Київ) [Текст] : 14-15 листоп. 2019 р. : (доп. та тези доп.) / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатиза ції. – Київ : ВІТІ, 2019. – 279 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Проблеми теорії та практики інформаційного протиборства в умовах ведення гібридних війн

Програма індивідуальної підготовки офіцерів тактичної ланки управління Збройних Сил України

Проблеми теорії та практики інформаційного протиборства в умовах ведення гібридних війн [Текст] : наук.-практ. конф., 24-25 жовт. 2019 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова. – Житомир : ЖВІ, 2019. – 429 с.

Програма індивідуальної підготовки офіцерів тактичної ланки управління Збройних Сил України [Текст] : ТП 7-00-01 : тренув. навч.-метод. публ. командирам частин (підрозділів) з підгот. офіцерів тактичної ланки / Гол. упр. підгот. ЗС України ; Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 52 с. : іл. – У вих. дан.: вересень-2019.

Психологічне вивчення особового складу Збройних Сил України

Родюков, А. О. Засоби пересування зенітного ракетного комплексу середньої дальності (шасі МАЗ-543М)

Психологічне вивчення особового складу Збройних Сил України [Текст] : метод.посіб. / [О. М. Кокун, Н. А. Агаєв, І. О. Пішко та ін.] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2019. – 285 с. : іл., табл. – Дод. 1-32. – Бібліогр.: с. 131-135 (49 назв).

Родюков, А. О.

Засоби пересування зенітного ракетного комплексу середньої дальності (шасі МАЗ-543М) [Текст] : навч. посіб. / А. О. Родюков ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 231 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231 (5 назв).

Системи обробки інформації. Вип. 4 (159)

Стратегічні пріоритети. № 2 (50)

Системи обробки інформації. Вип. 4 (159) [Текст] : зб. наук. праць / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред. О. І. Тимочко]. – Харків : ХНУПС, 2019. – 117 с. : іл., табл. – Раз на кв.

Стратегічні пріоритети. № 2 (50) [Текст] : наук.-аналіт щокв. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [ гол. ред. О. В. Литвиненко]. – [Київ], 2019. – 112 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Перехідні процеси в електричних системах

Україна: рік 1919-й

Тарасова, В. В.

Перехідні процеси в електричних системах [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Тарасова, С. М. Новічонок ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Коже дуба, Ін-т цивільної авіації. – Харків : ХНУПС, 2020. – 88 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 86 (11 назв.).

Україна: рік 1919-й [Текст] : до 100-річчя Української революції : [зб. інформ.-аналіт. матеріалів] / [Н. А. Агаєв, А. Б. Дейко, В. В. Ма раєва та ін.] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2019. – 76 с. : іл. – Бібліогр.: с. 75-76 (19 назв).

Україна: рік 1944-й

Український військово-історичний календар

Україна: рік 1944-й [Текст] : до 75-річчя визволення України від нацистських окупантів : [зб. інформ.-аналіт. матеріалів] / [Н. А. Агаєв, В. Т. Базарний, М. В. Герасименко та ін.] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2019. – 93 с. : іл. – Бібліогр.: с. 91-93.

Український військово-історичний календар [Текст] / [упряд. В. Р. Мараєв ; за ред. Н. А. Ага єва] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2019. – 93 с. : іл.

Посібник до ком’ютерних лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Компонентна база РЕЗ”

Риторика

Файнер, А. І.

Посібник до ком’ютерних лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Компонентна база РЕЗ” [Текст] / А. І. Файнер, Є. А. Жидко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т ім. І. Коже дуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 120 с. – Білбліогр.: с. 119.

Чернишова, Т. О.

Риторика [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Чернишова, Н. А. Кудрявцева ; М-во оборони України, Харк. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 188 с. – Бібліогр.: с. 184 -185 (22 назви).

Contactless de-orbiting of space debris by the ion beam. Dynamics and control

The methodic is from servicing the radar set AN/TPQ-36 and car of HMMWV the conditions of OOS

Alpatov, A. P.

Contactless de-orbiting of space debris by the ion beam. Dynamics and control [Текст] = Безконтактне видалення космічного сміття іонним променем. Динаміка і керування : [monograph] / A. P. Alpatov, S. V. Khoroshylov, A. L. Maslova ; NAS of Ukraine, SSA of Ukraine, Inst. of Techn. Mechanics. – Kyiv : Academperiodyka, 2019. – 168 p. : fig., tab. – В обл. вид.: Project “Ukrainian scientific book in a foreign language”. – Англ. мовою. – Bibliogr.: p. 162-168.

The methodic is from servicing the radar set AN/TPQ-36 and car of HMMWV the conditions of OOS [Текст] : навч. посіб. / [В. Б. Кононов, Ю. І. Шевяков, А. М. Науменко та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 88 с. : іл., табл. – Слов.: С. 87. – Прим.: Методика обслуговування РЛС КББ типу AN/TPQ-36 та автомобіля HMMWV в умовах ООС (англ. мовою). – Бібліогр.: с. 88 (5 назв).

Research of automatic control system quality indexes in steady state at deterministic acts

Research of automatic control system quality indexes in steady state at deterministic acts [Текст] : methodical recommendations for lab. work / [І. І. Сачук, О. В. Калита, В. М. Орленко et al. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба]. – Харків : ХНУПС, 2020. – 34 с. : іл., табл. – Дод. – Див. також вид. на укр. мові: Дослідження якості функціонування систем автоматичного керу вання в усталеному режимі при детермінованих вхідних діяннях (англ. мовою). Харків, 2019. – Бібліогр.: с. 34 (5 назв).

Останні новини бібліотеки університету