Жовтень – Грудень 2017 року

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Тактика транспортної авіації. Ч. 2. Бойове застосування підрозділів транспортної авіації

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році»

Тактика транспортної авіації. Ч. 2.

Алімпієв, А. М. 
Тактика транспортної авіації. Ч. 2. Бойове застосування підрозділів транспортної авіації [Текст] : навч. посіб. / А. М. Алімпієв, Ю. М. Корнусь, С. А. Калкаманов ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 116 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 113 (11 назв).

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році»

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році» [Текст] / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2017. – 927 с. : табл.

Загальна психологія. Прикладний аспект узагальнення досвіду АТО

Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови

Загальна психологія. Прикладний аспект узагальнення досвіду АТО

Артюхова, В. В. 
Загальна психологія. Прикладний аспект узагальнення досвіду АТО [Текст] : навч. посіб. / В. В. Артюхова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 213 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.

Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови

Болайто, Род
Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови [Текст] : Проект «Англійська мова для університетів»/Р. Болайто, Р. Вест; Брит. Рада в Україні. – [Київ : «Вид-во «Сталь», 2017]. – 150 с. : табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 117-118.

The internationalisation of Ukrainian universities:the English language dimension

Військовий стандарт 01.101.003. (Вид. 2). Воєнна розвідка. Радіоелектронна розвідка. Терміни та визначення

The internationalisation of Ukrainian universities:the English language dimension

Bolitho, Rod
The internationalisation of Ukrainian universities:the English language dimension [Текст] = Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови: Проект «Англійська мова для університетів» : english for Universities Project / R. Bolitho, R. West ; British Council, Ukraine. – [Київ : «Вид-во» Сталь», 2017]. – 130 с. : табл. – Дод. – Бібілогр.: с. 103-104.

Військовий стандарт 01.101.003. (Вид. 2). Воєнна розвідка. Радіоелектронна розвідка. Терміни та визначення

Військовий стандарт 01.101.003. (Вид. 2). Воєнна розвідка. Радіоелектронна розвідка. Терміни та визначення [Текст] : ВСТ 01.101.003-2017(02) / М-во оборони України, [Військ. частина А1906]. – На заміну ВСТ 01.101.003-2008 (01) ; затв. від 30.10.2017 р. – [Б. м., 2017]. – 33 с.

Військовий стандарт 01.101.007. (Вид. 1). Воєнна розвідка. Геопросторова розвідка. Терміни та визначення

Військовий стандарт 12.111.001-2017(01). (Вид. 1). Радіотехнічне забезпечення польотів авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. Терміни та визначення

Військовий стандарт 01.101.007. (Вид. 1). Воєнна розвідка. Геопросторова розвідка. Терміни та визначення

Військовий стандарт 01.101.007. (Вид. 1). Воєнна розвідка. Геопросторова розвідка. Терміни та визначення [Текст] : ВСТ 01.101.007-2017(01) / М-во оборони України, [Військ. частина А1906].  – Затв. від 15.08.2017 р. – [Б. м., 2017]. – 16 с.

Військовий стандарт 12.111.001-2017(01). (Вид. 1).

Військовий стандарт 12.111.001-2017(01).  (Вид. 1). Радіотехнічне забезпечення польотів авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. Терміни та визначення [Текст] : ВСТ 12.111.001-2017(01) / М-во оборони України, [Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; розроб.: О. П. Кулик, М. Д. Рисаков, С. М. Ротта ін.]. –[Б. м., 2017]. – 22 с.

Розв’язання задач вищої математики на комп’ютері

English for Aviation

Розв'язання задач вищої математики на комп'ютері

Доля, П. Г.
Розв’язання задач вищої математики на комп’ютері [Текст] : навч.-метод. посіб. /П. Г. Доля, Г. М. Антоненко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 156 с. : іл. – Бібліогр.:с. 155 (7 назв).

English for Aviation

English for Aviation [Текст] : for Pilots and Air Traffic Controllers / Sue Ellis & Terence Gerighty. – Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. – 95 p. + 2 CD-ROM. – (Express series). – App.

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікації та інформатизації. Вип. № 3

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 5 (54)

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікації та інформатизації. Вип. № 3

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікації та інформатизації. Вип. № 3 [Текст] / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2017. – 174 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 5 (54)


Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 5 (54)
[Текст] / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред. К. С. Васюта]. –Харків : ХНУПС, 2017. – 205  с. : іл., табл. – Щокв. – Засн. у квіт. 2005 р.

Зенітний ракетний комплекс «Бук-М1»

Індивідуальне фізичне тренування вестибулярної стійкості курсантів-льотчиків

An error occurred in the upload. Please try again later.

Зенітний ракетний комплекс «Бук-М1» [Текст] : підручник / [А. М. Алімпієв, О. Д. Флоров, М. Ф. Пічугін та ін.] ; за заг.ред. О. Д. Флорова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 402 с. : іл, табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 397-402.

Індивідуальне фізичне тренування вестибулярної стійкості курсантів-льотчиків

Індивідуальне фізичне тренування вестибулярної стійкості курсантів-льотчиків [Текст] : навч.-метод. посіб. з навч. дисципліни «Фіз. виховання, спец. фіз.підгот. та спорт» / [В. М. Кирпенко, Ф. I. Попов, О. К. Одінаєв та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 45 с. – Бібліогр.: с.45 (6 назв).

Інженерна та комп’ютерна графіка. Ч. 1

Коли були ми на війні (2014-2017)

Інженерна та комп'ютерна графіка. Ч. 1

Інженерна та комп’ютерна графіка. Ч. 1 [Текст] : навч. посіб. / [Ю. С. Долгий, М. А. Павленко, М. І. Литвиненко та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 173 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 78 (7 назв).

Коли були ми на війні (2014-2017)

Коли були ми на війні (2014-2017) [Текст] : [фотоальбом] / [Харків. нац. ун-т Повітряних Сил]. – Харків : ХНУПС, [2017]. – [126] с. – Текст укр., рос.

Курс бойової підготовки на навчально-тренувальному літаку Л-39 (КБП Л-39 – 2014)

Курс бойової підготовки на навчально-тренувальному літаку Л-39 (КБП Л-39 – 2014)

Курс бойової підготовки на навчально-тренувальному літаку Л-39 (КБП Л-39 - 2014)

Курс бойової підготовки на навчально-тренувальному літаку Л-39 (КБП Л-39 – 2014) [Текст] : затв. Командувачем Повітряних Сил Збройних Сил України 30.12.2014 р. / М-во оборони України, ПС ЗС України. – Харків, 2014. – 243 с. : табл. – Дод.

Курс бойової підготовки на навчально-тренувальному літаку Л-39 (КБП Л-39 - 2014)

Курс бойової підготовки на навчально-тренувальному літаку Л-39 (КБП Л-39 – 2014) [Текст] : затв. Командувачем Повітряних Сил Збройних Сил України 30.12.2014 р. / М-во оборони України, ПС ЗС України. – Харків, 2014. – 243 с., [3] арк. : табл. – Дод.

Курс наземної і льотної підготовки курсантів на бойовому літаку (КНЛП БЛ-2015)

Куцька, О. М. Пропагандистське забезпе-чення вступу та перебування Червоної Армії на території країн Європи (1944-1945 роки)

Курс наземної і льотної підготовки курсантів на бойовому літаку (КНЛП БЛ-2015)

Курс наземної і льотної підготовки курсантів на бойовому літаку (КНЛП БЛ-2015) [Текст] : введ. в дію наказом командувача Повітряних Сил Збройних Сил України від 25 груд. 2015 р. № 167 /М-во оборони України, Повітряні Сили Збройних Сил України, [Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба]. – Харків, 2016. – 183 с., [1] л. схем : табл. – Дод.

Пропагандистське забезпе-чення вступу та перебування Червоної Армії на території країн Європи (1944-1945 роки)

Куцька, О. М.  Пропагандистське забезпе-чення вступу та перебування Червоної Армії на території країн Європи (1944-1945 роки) [Текст] : монографія / О. М. Куцька ; [Нац. акад. сухопут. військ]. – Львів : НАСВ, 2017. – 398 с. – Дод. – Бібліогр. в кінці розд. – Імен. покажч.

Наказ Генерального штабу Збройних Сил України № 449 від 30.11.2016 р.

Наказ Міністерства оборони України №288 від 24.05.2017р.

Наказ Генерального штабу Збройних Сил України № 449 від 30.11.2016 р.

Наказ Генерального штабу Збройних Сил України № 449 від 30.11.2016 р. «Про затвердження Керівництва із зберігання озброєння і засобів радіаційного, хімічного, біологічного захисту в з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах , установах та організаціях Збройних Сил України» [Текст]. – Київ, 2016. – [159] с.

nadhodzhennya-zhovten-gruden-2017-hnups_022

Наказ Міністерства оборони України №288 від 24.05.2017р. «Про затвердження Положення про метрологічну службу Міністерства оборони України та Збройних Сил України» [Текст] / М-во оборони України. – Київ, 2017. – 13 с.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 2 (144) 2017 р.

Основные концепции развития совре-менной аэрокосмической техники

Основные концепции развития совре-менной аэрокосмической техники

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 2 (144) 2017 р. [Текст] : навч.-метод. зб. / [гол. ред. М. І. Литвиненко] ; М-во оборони України, Харків.нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 70 с. – Вих. 4 рази на рік. – Вид. з 1978 р. – З 1994-2015 – Навчально-виховний процес. – Бібліогр.: наприкінці ст.

Основные концепции развития совре-менной аэрокосмической техники

Основные концепции развития совре-менной аэрокосмической техники [Текст] : инновац. учеб. для неавиац. специальностей аэрокосм. ун-та / [В. А. Богуслаев, В. С. Кривцов, А. И. Рыженко и др.] ; М-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьков. авиац. ин-т». – Харьков : ХАИ, 2017. – 671 с. : ил, табл. – Прил. – Библиогр.: с. 629-646.

Побудова, технічна експлуатація та бойове застосування інформаційно-вогневих засобів зенітних ракетних комплексів малої дальності. Ч. 1. Самохідна вогнева установка 9А310М1

Порядок оформлення бойових документів

Побудова, технічна експлуатація та бойове застосування інформаційно-вогневих засобів зенітних ракетних комплексів малої дальності. Ч. 1. Самохідна вогнева установка 9А310М1

Побудова, технічна експлуатація та бойове застосування інформаційно-вогневих засобів зенітних ракетних комплексів малої дальності. Ч. 1. Самохідна вогнева установка 9А310М1 [Текст] : навч. посіб. / [А. Б. Скорик, О. Д. Флоров, І. А. Нікіфоров та ін.] ; за заг. ред. А. Б. Скорика, О. Д. Флорова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 207 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249 (10 назв).

Порядок оформлення бойових документів

Порядок оформлення бойових документів [Текст] : навч.-метод. посіб. /[С. В. Гузченко, Г. Б. Гишко, Р. Ж. Малицький та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 190 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 190 (11 назв).

Приймання та оброблення сигналів. Ч. 2

Professional English in Use Engineering

Приймання та оброблення сигналів. Ч. 2

Приймання та оброблення сигналів. Ч. 2 [Текст] : навч. посіб. / [І. В. Красношапка, Д. В. Максюта, А. О. Ковальчук та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 305 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-305 (18 назв).

Professional English in Use Engineering

Professional English in Use Engineering [Текст] : Technical English for Professionals / Mark Ibbotson. – Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2009. – 144 p. – App. – ISBN 978-0-521-73488-2.

Радіозв’язкове обладнання літака Су-24М (МР) і його експлуатація

Розробка та захист магістерських робіт курсантами льотного факультету

Радіозв'язкове обладнання літака Су-24М (МР) і його експлуатація

Радіозв’язкове обладнання літака Су-24М (МР) і його експлуатація [Текст] : навч. посіб. /[О. М. Барсуков, А. В. Педько, М. М. Бойко, В. Ж. Ященок] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 70 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 70 (7 назв.).

Розробка та захист магістерських робіт курсантами льотного факультету

Розробка та захист магістерських робіт курсантами льотного факультету [Текст] : метод. вказівки / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [уклад. С. А. Калкаманов, М. І. Литвинчук]. – Харків : ХНУПС, 2017. – 38 с. : іл. – Дод. – Бібліогр.: с. 37 (13 назв).

Розробка та нанесення на електронну карту оперативно-тактичної обстановки

Союзницька об’єднана настанова АJP-2.1 (видання В, варіант 1) «Процеси розвідуваль-ної діяльності»

Розробка та нанесення на електронну карту оперативно-тактичної обстановки

Розробка та нанесення на електронну карту оперативно-тактичної обстановки [Текст] : навч.-метод. посіб. / [М. О. Котляр, М. І. Литвиненко, С. А. Калкаманов та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 53 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 53 (2 назви).

Союзницька об'єднана настанова АJP-2.1 (видання В, варіант 1) «Процеси розвідуваль-ної діяльності»

Союзницька об’єднана настанова АJP-2.1 (видання В, варіант 1) «Процеси розвідуваль-ної діяльності» [Текст] : НАТО AJP-2.1 (В) / Орг. Північноатлант. договору, Упр. Стандартизації НАТО. – чинний від 2016-06-06. – [Б. м.], 2016. – 80 с. : іл., табл. – (Стандарт НАТО).

Тактика армійської авіації. Ч. 2. Бойове застосування підрозділів армійської авіації

Тимчасовий курс бойової (льотної) підготовки курсантського та льотного складу Повітряних Сил та армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України на вертольотах (ТКБЛП-2015)

Тактика армійської авіації. Ч. 2. Бойове застосування підрозділів армійської авіації

Тактика армійської авіації. Ч. 2. Бойове застосування підрозділів армійської авіації [Текст] : навч. посіб. / [А. М. Алімпієв, Ю.  М.  Корнусь, О. С. Петриченко, С. А. Калкаманов] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 227с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 224-225 (27 назв.).

Тимчасовий курс бойової (льотної) підготовки курсантського та льотного складу Повітряних Сил та армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України на вертольотах (ТКБЛП-2015)

Тимчасовий курс бойової (льотної) підготовки курсантського та льотного складу Повітряних Сил та армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України на вертольотах (ТКБЛП-2015) [Текст] / [Повіт-ряні Сили Збройних Сил України]. – Харків, 2015. – 295 с. : табл. – Дод.

Тринадцята наукова конференція курсантів та студентів Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба

Тринадцята наукова конференція курсантів та студентів Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба

Тринадцята наукова конференція курсантів та студентів Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба [Текст] : тези доп. (24-25 трав. 2017 р.) / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 148 с.

Останні новини бібліотеки університету