Жовтень – Грудень 2021 року

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Комп’ютерні мережі. Ч. 1

Ярош Сергій Петрович

Комп’ютерні мережі. Ч. 1 [Текст] : підручник / [О. В. Петров, І. О. Борозенець, М. Г. Мельничук та ін. ; за заг. ред. І. В. Рубана ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 284 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 284 (17 назв). Ярош Сергій Петрович [Текст] : бібліогр. покажч. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Бібліотека ; [уклад.: О. Р. Бунчак ; відп. ред. Т. Г. Ярош]. – Харків : ХНУПС, 2021. – 83 с. : іл. – (Наукова спадщина університету: видатні імена).

Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Вип. 10

Війни інформаційної епохи: міждисциплінарний дискурс

Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. Вип. 10 [Текст] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Льотна акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2021. – 198 с. – Бібліогр. в кінці ст. Війни інформаційної епохи: міждисциплінарний дискурс [Текст] : монографія / [за ред. і з передм., післям. В. А. Кротюка ] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожелуба. – Харків : [Федорко М. Ю.], 2021. – 557 с. – Бібліогр.: с. 501-553 (692 назви).

Система забезпечення інформаційної безпеки держави у воєнній сфері: основи побудови та функціонування

Конституція України

Левченко, О. В. Система забезпечення інформаційної безпеки держави у воєнній сфері: основи побудови та функціонування [Текст] : монографія / О. В. Левченко ; Житомир. військ. ін-т ім. С .П. Корольова. – Житомир : Євро-Волинь, 2021. – 170 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-167. – Імен. покажч.: с. 168-170. Конституція України [Текст] : станом на 16.12.2019 р. – Харків : Право, 2019. – 73 с.

Фразеологія радіообміну за стандартами ІКАО (НАТО)

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. № 2 (72)

Фразеологія радіообміну за стандартами ІКАО (НАТО) [Текст] : навч. посіб. / [О. І. Тимочко, В. В. Афанасьєв, І. П. Мажара et al. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 130 с. – Бібліогр.: с. 129-130 (17 назв). Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. № 2 (72) [Текст] / Центр воєнно-стратег. дослідж. Нац. ун-ту оборони України ім. І. Черняховського. – [Київ : НУОУ], 2021. – 149 с. : іл., табл. – Створ. у 1997 р.

Наукова і науково-технічна діяльність у Збройних Силах України 2020

Бойовий статут Сухопутних військ. Армійська авіація Сухопутних військ Збройних Сил України

Наукова і науково-технічна діяльність у Збройних Силах України 2020 [Текст] : [річник] / ГШ ЗСУ. – Київ, [2021]. – 176 c. Бойовий статут Сухопутних військ. Армійська авіація Сухопутних військ Збройних Сил України [Текст] : БП 3(7)-12(01).01 : бойова публ. / Командування СВ ЗСУ. – [Київ], 2020. – 128 с. – У вих. дан.: грудень 2020.

Військовий стандарт 01.052.008 (Видання 1). Безпека боєприпасів та вибухових речовин. Терміни та визначення, які використовуються в НАТО (AOP-38 Edition 5, Specialist Glossary of Terms and Definitions on Ammunition Safety, MOD)

Доктрина “Організація об’єднаної підготовки сил оборони держави”

Військовий стандарт 01.052.008 (Видання 1). Безпека боєприпасів та вибухових речовин. Терміни та визначення, які використовуються в НАТО (AOP-38 Edition 5, Specialist Glossary of Terms and Definitions on Ammunition Safety, MOD) [Текст] : ВСТ 01.052.008-2021(01) / М-во оборони України, Гол. упр. з орг. вир-ва боєприпасів та буд-ва споруд спец. призначення ; розроб.: В. М. Бондаренко, А. В. Горбенко (кер.), С. П. Колоша, С. О. Сторожко]. – Київ, 2021. – 162 с. Доктрина “Організація об’єднаної підготовки сил оборони держави” [Текст] : ВКП 7-00(01).01 : військ. кер. публ. – [Київ, 2020]. – 36 с. – У вих. дан.: серпень 2020.

Доктрина “Цивільно-військове співробітництво”

Доктрина “Гірської підготовки Збройних Сил України”

Доктрина “Цивільно-військове співробітництво” [Текст] : ВКП 9-00(01).01 : військ. кер. публ. / Упр. цив.-військ. співробітництва ГШ ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 24 с. – У вих. дан.: липень 2020. Доктрина “Гірської підготовки Збройних Сил України” [Текст] : ВКП 7-00(166)03.01 : військ. кер. публ. військ. орг. структурам з порядку орг. гірської підгот.у у ЗСУ / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ, Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2021]. – 20 с. – У вих. дан.: лютий 2021.

Довідник “Оперативно-тактичних розрахунків з медичного забезпечення Збройних Сил України

Доктрина. Сухопутні війська Збройних Сил України

Довідник “Оперативно-тактичних розрахунків з медичного забезпечення Збройних Сил України [Текст] : ВП 3-35(42).01 : військ. навч.-метод. публ. / Командування Мед. сил ЗСУ, Укр. військово-мед. акад. – [Київ, 2020]. – 56 с. – У вих. дан.: вересень 2020. – Дод. 1, 2. Доктрина. Сухопутні війська Збройних Сил України [Текст] : ВКП 5-00(11)03.01 : військ. кер. публ. / Командування СВ ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 44 с. – У вих. дан.: листопад 2020.

Доктрина “Організація та проведення багатонаціональних навчань у Збройних Силах України”

Доктрина “Участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки”

Доктрина “Організація та проведення багатонаціональних навчань у Збройних Силах України” [Текст] : ВКДП 7-00(167)03.01 : військ. кер. деталіз. публ. / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ, Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 68 с. – У вих. дан.: грудень 2020. – Дод. 1-13. Доктрина “Участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки” [Текст] : ВКП 3-00(133)03.01 : військ. кер. публ. військ. орг. структурам / Командування ОС ЗСУ. – [Київ, 2021]. – 56 с. – У вих. дан.: лютий 2021.

Доктрина “Об’єднана логістика”

Доктрина “З гідрометеорологічної підтримки”

Доктрина “Об’єднана логістика” [Текст] : СП 4-00(30)03.01 : військ. кер. доктрин. публ. військ. орг. структурам / Гол. упр. логістики ГШ ЗСУ, ЦНДІ ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 40 с. – У вих. дан.: вересень 2020. – Дод. 1. Доктрина “З гідрометеорологічної підтримки” [Текст] : ВКП 3(5)-00(177)03.01 : військ. кер. публ. / Командування Сил підтримки ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 20 с. – У вих. дан.: жовтень 2020.

Доктрина “З хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту військ (сил)”

Доктрина “Правове забезпечення військ (сил) в об’єднаних операціях”

Доктрина “З хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту військ (сил)” [Текст] : ВКП 5(3)-00(25)03.01 : військ. кер. публ. / Командування Сил підтримки ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 36 с. – У вих. дан.: жовтень 2020. – Дод. 1,2. Доктрина “Правове забезпечення військ (сил) в об’єднаних операціях” [Текст] : ВКП 3-00(27)03.01 : військ. кер. публ. / Упр. правового забезп. ГШ ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 16 с. – У вих. дан.: жовтень 2020.

Доктрина з забезпечення аеронавігаційною інформацією

Доктрина з медичного забезпечення сил оборони

Доктрина з забезпечення аеронавігаційною інформацією [Текст] : ВКП 3-63(03).01 : спільна публ. / Центр аеронавігац. забезп. авіації ЗСУ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил. – [Київ, 2020]. – 24 с. – У вих. дан.: жовтень 2020. Доктрина з медичного забезпечення сил оборони [Текст] : ВКП 4-00(35)01.01 : військ. кер. публ. / Командування Мед. сил ЗСУ, Укр. військово-мед. акад. – [Київ, 2021]. – 62 арк. – У вих. дан.:жовтень 2021

Методичні рекомендації “З планування підготовки у Збройних Силах України”

Настанова “Польовий склад військово-технічного майна”

Методичні рекомендації “З планування підготовки у Збройних Силах України” [Текст] : ВКДП 5(7)-00(01).03 : військ. навч.-метод. публ. нач. командирам військ. орг. структур ЗСУ з планування підгот. / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ, Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 121 с. – У вих. дан.: вересень 2020. – Дод. 1-21. Настанова “Польовий склад військово-технічного майна” [Текст] : ВКДП 4-32(01)54.01 : військ. кер. доктрин. публ. / Командування Сил логістики ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 24 с. – У вих. дан.: липень 2020.

Настанова “Використання супутникових засобів навігації в Збройних Силах України”

Настанова “З бойової підготовки Сил підтримки Збройних Сил України”

Настанова “Використання супутникових засобів навігації в Збройних Силах України” [Текст] : ВКДП 10-154(03).01 : військ. кер. деталіз. публ. / Командування Сил підтримки ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 15 с. – У вих. дан.: грудень 2020. Настанова “З бойової підготовки Сил підтримки Збройних Сил України” [Текст] : ВКДП 7-00(16).01 : військ. кер. деталіз. публ. / Командування Сил підтримки ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 176 с. – У вих. дан.: грудень 2020.

Настанова “Підготовка геопросторових даних”

Настанова “З порядку організації моніторингу довкілля на об’єктах Збройних Сил України”

Настанова “Підготовка геопросторових даних” [Текст] : ВКДП 10-159(03).01 : військ. кер. деталіз. публ. / Командування Сил підтримки ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 48 с. – У вих. дан.: грудень 2020. – Дод. 1-11. Настанова “З порядку організації моніторингу довкілля на об’єктах Збройних Сил України” [Текст] : ВКДП 10-52(03).01 : військ. кер. деталіз. публ. / Командування Сил підтримки ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 36 с. – У вих. дан.: грудень 2020. – Дод. 1-10.

Настанова “Центральна автомобільна база зберігання та ремонту”

Настанова “З порядку організації радіаційної безпеки у Збройних Силах України”

Настанова “Центральна автомобільна база зберігання та ремонту” [Текст] : ВКДП 4-33(14)52.01 : військ. кер. доктрин. публ. / Командування Сил логістики ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 44 с. – У вих. дан.: липень 2020. Настанова “З порядку організації радіаційної безпеки у Збройних Силах України” [Текст] : ВКДП 10-153(03).01 : військ. кер. деталіз. публ. / Командування Сил підтримки ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 84 с. – У вих. дан.: грудень 2020. – Дод. 1-19.

Настанова “Виконання заходів радіо-, радіотехнічного контролю окремим спеціальним центром радіоелектронної боротьби (окремим вузлом радіоелектронної боротьби) у ході застосування військ (сил)”

Настанова “З оперативної підготовки у Збройних Силах України”

Настанова “Виконання заходів радіо-, радіотехнічного контролю окремим спеціальним центром радіоелектронної боротьби (окремим вузлом радіоелектронної боротьби) у ході застосування військ (сил)” [Текст] : ВКДП 10-27(56).01 : військ. кер. деталіз. публ. / Упр. РЕБ Командування Сил підтримки ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 80 с. – У вих. дан.: грудень 2020. Настанова “З оперативної підготовки у Збройних Силах України” [Текст] : ВКДП 7-00(171)03.02 : військ. кер. деталіз. публ. / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ. – [Київ, 2021]. – 88 с. – У вих. дан.: лютий 2021. – Дод. 1-8.

Настанова “З фельд’єгерсько-поштового зв’язку Збройних Сил України”

Настанова “З бойової підготовки Сил логістики Збройних Сил України”

Настанова “З фельд’єгерсько-поштового зв’язку Збройних Сил України” [Текст] : ВКДП 6-106(01).01 : військ. кер. публ. / Командування військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 32 с. – У вих. дан.: грудень 2020. Настанова “З бойової підготовки Сил логістики Збройних Сил України” [Текст] : ВКПД 7-00(41).01 : військ. кер. публ. / Командування сил логістики ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 208 с. – У вих. дан.: грудень 2020. – Дод. 1-42.

Настанова “Метрологічні військові частини та підрозділи”

Настанова “З впливу носіння ХБРЯ індивідуальних засобів захисту на ефективність особового складу та підрозділів під час військових операцій”

Настанова “Метрологічні військові частини та підрозділи” [Текст] : ВКДП 4-84(03).01 : військ. кер. деталіз. публ. / Командування Сил логістики ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 84 с. – У вих. дан.: вересень 2020. – Дод. 1-17. Настанова “З впливу носіння ХБРЯ індивідуальних засобів захисту на ефективність особового складу та підрозділів під час військових операцій” [Текст] : ВКДП 10-149(10).01 : військ. кер. деталіз. публ. / Командування сил підтримки ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 40 арк. – У вих. дан.: грудень 2020. – Дод. 1-3. – Бібліогр.: арк. 38 (2 назви).

Настанова “Організація і проведення метеорологічних спостережень на аеродромах, метеорологічних майданчиках”

Настанова “Організація і проведення орнітологічних спостережень на аеродромах, метеорологічних майданчиках”

Настанова “Організація і проведення метеорологічних спостережень на аеродромах, метеорологічних майданчиках” [Текст] : ВКДП 10-84(03).01 : військ. кер. деталіз. публ. / Командування Сил підтримки ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 56 с. – У вих. дан.: грудень 2020. – Дод. 1-6. – Бібліогр.: с. 55 (5 назв.). Настанова “Організація і проведення орнітологічних спостережень на аеродромах, метеорологічних майданчиках” [Текст] : ВКДП 10-155(03).01 : військ. кер. деталіз. публ. / Командування Сил підтримки ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 40 с. – У вих. дан.: грудень 2020. – Дод. 1-8. – Бібліогр.: с. 37 (4 назв.).

Настанова “З підготовки персоналу у Збройних Силах України”

Настанова “Управління (комендатура) військових сполучень”

Настанова “З підготовки персоналу у Збройних Силах України” [Текст] : ВКП 7-00(01).01 : військ. кер. публ. / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ, Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 52 с. – У вих. дан.: вересень 2020. – Дод. 1-4. – Бібліогр.: с. 49 (7 назв.). Настанова “Управління (комендатура) військових сполучень” [Текст] : ВКДП 4-101(03).01 : військ. кер. публ. / Командування Сил логістики ЗСУ, Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 48 с. – У вих. дан.: листопад 2020. – Дод. 1-3.

Рекомендації “З організації планування підготовки органів військового управління, військових частин, які визначені для підготовки у 2021 навчальному році за стандартами підготовки”. (Доповнення до Методичних рекомендацій з планування підготовки у ЗСУ

Методичні рекомендації щодо оцінки рівня фізичної підготовленості громадян України, які бажають заключити контракт із Збройними Силами України

Рекомендації “З організації планування підготовки органів військового управління, військових частин, які визначені для підготовки у 2021 навчальному році за стандартами підготовки”. (Доповнення до Методичних рекомендацій з планування підготовки у ЗСУ [Текст] : ВКДП 5(7)-00(01).04 : військ. навч.-метод. публ. / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ, Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 40 с. – У вих. дан.: жовтень 2020. – Дод. 1-11. Методичні рекомендації щодо оцінки рівня фізичної підготовленості громадян України, які бажають заключити контракт із Збройними Силами України [Текст] : ТКП 7-73(63)03.01 : такт. публ. військ. структурам, орг., установам, частинам / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ, Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2021]. – 24 с. – У вих. дан.: січень 2021. – Дод. 1.

Освіта та індивідуальна підготовка (E&ITD) 075-007. Спільна директива стратегічних командувань НАТО

Практичні поради щодо самостійного вивчення англійської мови

Освіта та індивідуальна підготовка (E&ITD) 075-007. Спільна директива стратегічних командувань НАТО [Текст] : [довід. матеріали] / [авт. пер. : М. В. Гребенюк та ін.] ; М-во оборони України, НУОУ ім. І. Черняховського. – Київ, 2021. – 180 с. Практичні поради щодо самостійного вивчення англійської мови [Текст] : метод. рек. / [уклад.: Н. Ч. Дроб, К. В. Місайлова, М. О. Стахова [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Навч.-наук. центр мовної підгот. – Харків : ХНУПС, 2021. – 127 с. : іл., табл. – Дод. 1-4.

Прискорене пересування

Словник спортивної термінології

Прискорене пересування [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. М. Кирпенко, Ф. I. Попов, О. К. Одінаєв та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 49 с. : іл. – Дод. – Бібліогр.: с.48 (6 назв). Словник спортивної термінології [Текст] = Sports Terminology Vocabulary : довід. з дисципліни “Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт” / [С. В. Палевич, І. М. Ребрій, О. Г. Піддубний et al. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 39 с.

Тимчасові методичні рекомендації “З вивчення психічних станів, процесів та властивостей військовослужбовців із застосуванням програмного забезпечення PSY-D”

Досвід та уроки виконання спеціальних бойових польотів літаком ІЛ-76МД на заблокований незаконними збройними формуваннями міжнародний аеропорт “Луганськ”

Тимчасові методичні рекомендації “З вивчення психічних станів, процесів та властивостей військовослужбовців із застосуванням програмного забезпечення PSY-D” [Текст] : ТКП 1-00(160)03.01 : військ. навч.-метод. публ. / Військ. ін-т КНУ ім. Т. Шевченка, Упр. психолог. забезп. Голов. упр. морально-психолог. забезп. ЗСУ. – [Київ, 2021]. – 170 с. : іл., табл. – У вих. дан.: березень 2021.- Дод. 1-18. – Бібліогр.: с. 168 (8 назв.). Досвід та уроки виконання спеціальних бойових польотів літаком ІЛ-76МД на заблокований незаконними збройними формуваннями міжнародний аеропорт “Луганськ” [Текст] : ТКП 7-00(162)12.01 / Командування ПС ЗСУ. – [Вінниця, 2021]. – 78 арк. : іл., табл. – У вих. дан.: липень 2021. – Дод. 1-7. – Бібліогр.: арк. 77 (12 назв).

Індекс війни 2020

Інструкція “Протоколи надання психологічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України в бойових (екстремальних) умовах”

Індекс війни 2020 [Текст] : річник / [ГО НАЦ “УССД” ; підгот. Ю. Сиротюк, Ю. Олійник]. – [Київ, 2021]. – 63 c. Інструкція “Протоколи надання психологічної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України в бойових (екстремальних) умовах” [Текст] : ВП 1-00(160)03.01 : військ. навч.-метод. публ. / Гол. упр. морально-психолог. забезп. ЗСУ. – [Київ, 2021]. – 44 с. – У вих. дан.: лютий 2021.

Інформаційний бюлетень “Вивчених уроків” (за вересень, жовтень 2021 року)

Congo-Донбас. Гвинтокрилі флешбеки

Інформаційний бюлетень “Вивчених уроків” (за вересень, жовтень 2021 року) [Текст] : ВП 7-00(162).03.05 : військ. навч.-метод. публ. командирам (військовосл.) заг. застосув. з вивч. та узагальн. досвіду у ЗСУ / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ, Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ ; Житомир, 2021]. – 56 с. – У вих. даних : жовтень 2021. Мулік, В. Congo-Донбас. Гвинтокрилі флешбеки [Текст] / В. Мулік. – Київ : “Білка”, 2021. – 409 с.

Народні Герої України. Історії справжніх

Пам’ятка офіцеру-психологу щодо організації психологічного супроводження військовослужбовців під час виконання завдань за призначенням

Народні Герої України. Історії справжніх [Текст] / [уклад.: Є. Толочин, В. Кіртока]. – Київ : Білка, 2021. – 398 с. : іл. Пам’ятка офіцеру-психологу щодо організації психологічного супроводження військовослужбовців під час виконання завдань за призначенням [Текст]. – [Б. м., 20–]. – 80 с. – Дод.

Принципи і політика медичного забезпечення сил оборони

Тимчасова інструкція “З вивчення та впровадження досвіду у Збройних Силах України”

Принципи і політика медичного забезпечення сил оборони [Текст] : СП 4-00(35)01.01 : спільна публ. / Командування Мед. сил ЗСУ, Укр. військово-мед. акад. – [Київ, 2021]. – 30 арк. – У вих. дан.: жовтень 2021. – Бібліогр.: арк. 29 (8 назв). Тимчасова інструкція “З вивчення та впровадження досвіду у Збройних Силах України” [Текст] : ВКДП 7-00(162)01.01 : військ. кер. деталіз. публ. / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ, Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 64 с. – У вих. дан.: липень 2020. – Дод. 1-13.

Тимчасовий порядок “Оформлення оперативних (бойових) документів”

Народні панцерники в гібридній війні на Донбасі

Тимчасовий порядок “Оформлення оперативних (бойових) документів” [Текст] : ВКДП 5(3)-00(01).02 : військ. кер. деталіз. публ. / Командування підгот. Командування СВ ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 260 с. : іл., табл. – У вих. дан.: серпень 2020. Камінський, С. Народні панцерники в гібридній війні на Донбасі [Текст] : [75 шушпанцерів у деталях] / С. Камінський. – [Київ : ДрімАрт, 2021]. – 223 с. : іл.

Добровольці. Доба героїв

Методичні рекомендації “З психологічної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України щодо формування стресостійкості до дій в умовах різкої зміни бойової обстановки”

Котлярчук, А. Добровольці. Доба героїв [Текст] = The volunteers. The age of heroes / А. Котлярчук. – Київ : Мистецтво, 2019. – 318 с. : фот. – У надзаг.: Артпроєкт Андрія Котлярчука. – Текст парал. укр., англ. Методичні рекомендації “З психологічної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України щодо формування стресостійкості до дій в умовах різкої зміни бойової обстановки” [Текст] : ТКП 1-160(31)03.01 : військ. публ. військ. структурам / Гол. упр. морально-психолог. забезп. ЗСУ. – [Київ, 2021]. – 56 с. – У вих. дан.: січень 2021. – Дод. 1-3. – Бібліогр.: с. 55 (15 назв.).

Методичні рекомендації “З організації підготовки військовослужбовців за бойовою армійською системою”

Порадник “Командиру щодо подолання бойового стресу у військових підрозділах”

Методичні рекомендації “З організації підготовки військовослужбовців за бойовою армійською системою” [Текст] : ВП 7-00(72)01.01 : військ. навч.-метод. публ. / Військ. акад. (м. Одеса), Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ, Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 166 с. : іл., табл. – У вих. дан.: лютий 2020. – Бібліогр.:с. 163 (3 назви). Порадник “Командиру щодо подолання бойового стресу у військових підрозділах” [Текст] : ВП 1-160(31)03.01 : військ. навч.-метод. публ. командирам військ. частин та підрозділів / Гол. упр. морально-психол. забезп. ЗСУ, Центр операт.стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 24 с. : табл. – У вих. дан.: квітень 2020. – Бібліогр.: с. 23-24 (15 назв.).

Застосування підрозділів управління та радіолокаційної розвідки військ протиповітряної оборони Сухопутних військ

Тактика підрозділів та частин військ протиповітряної оборони Сухопутних військ. Ч. 2. Тактика зенітних підрозділів військ протиповітряної оборони Сухопутних військ

Застосування підрозділів управління та радіолокаційної розвідки військ протиповітряної оборони Сухопутних військ [Текст] : навч. посіб. / [С. В. Ворошилов, А. Ф. Волков, М. М. Бречка та ін. ; за заг. ред. С. В. Ворошилова; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 140 с. : іл., табл. – Дод. 1-25. – Бібліогр.: с. 140 (6 назв.). Тактика підрозділів та частин військ протиповітряної оборони Сухопутних військ. Ч. 2. Тактика зенітних підрозділів військ протиповітряної оборони Сухопутних військ [Текст] : навч. посіб. / [А. Ф. Волков, С. В. Орєхов, О. В. Лезік та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 306 с. : іл., табл. – Дод. 1-15. – Бібліогр.: с. 306 (11 назв).

Підручник “Сержанта механізованих військ”

Інженерно-авіаційна служба. Інженерні розрахунки

Підручник “Сержанта механізованих військ” [Текст] : ВП 7-01(11)62.01 : військ. навч.-метод. публ. / Командування СВ ЗСУ, НАСВ ім. П. Сагайдачного. – [Київ, 2021]. – 424 с. – У вих. дан.: лютий 2021. – Бібліогр.: с. 423 (14 назв.). Інженерно-авіаційна служба. Інженерні розрахунки [Текст] / [В.А. Таврін, І. В. Бугара, О. А. Круць та ін. ; М-во оборони України, Харків нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Інж. авіац. ф-т. – Харків : ХНУПС, 2021. – 371 с. : іл., табл. – Дод. 1-4. – Бібліогр.: с. 369-371 (41 назва).

Електрична частина станцій та підстанцій

Основи електробезпеки та енергонагляду

Електрична частина станцій та підстанцій [Текст] : навч.-метод. посіб. для викон. курс. проєкту / [Б. Т. Кононов, Г. І. Лагутін, С. М. Хабоша, О. М. Сокол] ; М-во оборони України, ХНУПС ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 64 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 63-64 (19 назв). Лагутін, Г. І. Основи електробезпеки та енергонагляду [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Лагутін, В. М. Уваров, С. М. Хабоша ; М-во оборони України, ХНУПС ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 118 с. : іл., табл. – Біюліогр.: с. 117-118 (24 назви).

Вступ до фаху

Основи статистичної теорії інформаційно-вимірювальних радіотехнічних систем

Вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. / [Ю. С. Долгий, С. І. Хмелевський, Н. О. Королюк, Є. М. Дроб] ; М-во оборони України, Харків.нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 111 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 110-111 (22 назви). Костенко, П. Ю. Основи статистичної теорії інформаційно-вимірювальних радіотехнічних систем [Текст] : підручник / П. Ю. Костенко, С. Я. Фалькович ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 609 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр: с. 603-607 (60 назв).

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Вип. № 2 (8

Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. Вип. № 2 (8) [Текст] : наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. праць / ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів : [Євенок О. О.], 2021. – 150 с. : іл., табл. Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах [Текст] : зб. ХХІ наук.-техн. конф., 02-03 верес. 2021 року / ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів, 2021. – 291 с. – Алф. покажч.: с. 286-291.

Методичні рекомендації “Щодо утримання та обслуговування інженерних загороджень”

Методичний посібник “Інженерні боєприпаси, які використовувались (можуть використовуватись) збройними силами РФ або НЗФ на сході України”

Методичні рекомендації “Щодо утримання та обслуговування інженерних загороджень” [Текст] : ТКП 10-93(03).01 : військ. кер. деталіз. публ. / Командування Сил підтримки ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 32 с. – У вих. дан.: вересень 2020. – Дод. 1-3. Методичний посібник “Інженерні боєприпаси, які використовувались (можуть використовуватись) збройними силами РФ або НЗФ на сході України” [Текст] : ВП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. / Упр. інж. військ Командування Сил підтримки ЗСУ, військ. частина А2641, Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 120 с. : іл., табл. – У вих. дан.: червень 20210. – Бібліогр.: с.119 (11 назв.).

Основи безпеки дорожнього руху та водіння автомобіля

Танки и бронетехника

Основи безпеки дорожнього руху та водіння автомобіля [Текст] : підручник / [І. В. Рогозін, К. М. Єфімов, І. М. Пічугін та ін. ; за ред. І. В. Рогозіна ; М-во оборони України, Харків.нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 260 с. : іл., табл. – Дод. А-Г. – Бібліогр.: с. 258-259 (33 назви). Танки и бронетехника [Текст] : ил. атлас / [пер. с венг.: Э. Шатиловой, Ю. Максимейко]. – Харьков : Vivat, 2017. – 63 с. – Пер. изд.: Tankok es mas harcjarmuvek (Military Vehicles), 2013.

Інструкція з експлуатації (використання) полігонів Державного випробувального полігону Збройних Сил України

Озброєння та військова техніка РТВ. Ч. 2. Радіолокаційна станція П-18

Інструкція з експлуатації (використання) полігонів Державного випробувального полігону Збройних Сил України [Текст] : ВКДП 7-186(11-13).01 : військ. керівна деталіз. публ. / Командування підгот. Командування ПС ЗСУ, ХНУПС ім. І. Кожедуба. – [Вінниця, 2021]. – 314 с. – У вих. дан.: серпень 2021. – Дод. 1-38. – Бібліогр.: с. 311-314 (54 назви). Озброєння та військова техніка РТВ. Ч. 2. Радіолокаційна станція П-18 [Текст] : метод. рек. курсантам (студентам, слухачам) ун-ту для підгот. та проведення практ. занять / [І. М. Невмержицький, А. А. Гризо, О. М. Колеснік та ін. ; за заг. ред. І. М. Невмержицького ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил України ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 46 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 46 (8 назв).

Інформаційно-довідковий матеріал щодо розвитку безпілотної авіації провідних країн світу, їхньої тактики застосування в сучасних збройних конфліктах, а також технології та методики протидії БпЛА. Т. 1

Інформаційно-довідковий матеріал щодо розвитку безпілотної авіації провідних країн світу, їхньої тактики застосування в сучасних збройних конфліктах, а також технології та методики протидії БпЛА. Т. 2

Інформаційно-довідковий матеріал щодо розвитку безпілотної авіації провідних країн світу, їхньої тактики застосування в сучасних збройних конфліктах, а також технології та методики протидії БпЛА. Т. 1 [Текст]. – [Б. м., 2021]. – 287 арк. Інформаційно-довідковий матеріал щодо розвитку безпілотної авіації провідних країн світу, їхньої тактики застосування в сучасних збройних конфліктах, а також технології та методики протидії БпЛА. Т. 2 [Текст]. – [Б. м., 2021]. – 90 арк.

Інформаційно-довідковий матеріал щодо розвитку безпілотної авіації провідних країн світу, їхньої тактики застосування в сучасних збройних конфліктах, а також технології та методики протидії БпЛА. Т. 3

Інформаційно-довідковий матеріал щодо розвитку безпілотної авіації провідних країн світу, їхньої тактики застосування в сучасних збройних конфліктах, а також технології та методики протидії БпЛА. Т. 4

Інформаційно-довідковий матеріал щодо розвитку безпілотної авіації провідних країн світу, їхньої тактики застосування в сучасних збройних конфліктах, а також технології та методики протидії БпЛА. Т. 3 [Текст]. – [Б. м., 2021]. – 249 арк. Інформаційно-довідковий матеріал щодо розвитку безпілотної авіації провідних країн світу, їхньої тактики застосування в сучасних збройних конфліктах, а також технології та методики протидії БпЛА. Т. 4 [Текст]. – [Б. м., 2021]. – 206 арк.

Інформаційно-довідковий матеріал щодо розвитку безпілотної авіації провідних країн світу, їхньої тактики застосування в сучасних збройних конфліктах, а також технології та методики протидії БпЛА. Т. 5

Застосування програмних імітаційних моделей УГЗС М-К-131, УКС -400В-П4, В3-20/350-131, СГУ-7КМ, УМП-350-131, АПА-5Д, АПА-80, УПГ-300, ЕГУ-17/210-66, АМК-24/56/131

Інформаційно-довідковий матеріал щодо розвитку безпілотної авіації провідних країн світу, їхньої тактики застосування в сучасних збройних конфліктах, а також технології та методики протидії БпЛА. Т. 5 [Текст]. – [Б. м., 2021]. – 148 арк. Застосування програмних імітаційних моделей УГЗС М-К-131, УКС -400В-П4, В3-20/350-131, СГУ-7КМ, УМП-350-131, АПА-5Д, АПА-80, УПГ-300, ЕГУ-17/210-66, АМК-24/56/131 [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В.В. Кав’юк, Д. В. Антонов, О. М. Леоненко та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 135 с. : іл. – Бібліогр.: с. 135 (10 назв ).

Бортові системи радіозв’язку. Ч. 1. Авіаційні переговорні пристрої та системи комутації зв’язку, мовні інформатори, системи документування мовної інформації

Інформаційний бюлетень “Космічна ситуаційна обізнаність”, 15 листопада 2021 року

Красноруцький, А. О. Бортові системи радіозв’язку. Ч. 1. Авіаційні переговорні пристрої та системи комутації зв’язку, мовні інформатори, системи документування мовної інформації [Текст] : навч. посіб. / А. О. Красноруцький, А. Е. Бекіров, В. В. Корепанов ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 162 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 162 (15 назв). Інформаційний бюлетень “Космічна ситуаційна обізнаність”, 15 листопада 2021 року [Текст] / Гол. команд. центр ЗСУ, Від. моніторингу та оцінки косм. обстановки ; Держ. косм. агенство України, Нац. центр упр. та випробувань косм. засобів. – Київ, 2021. – 63 с.

Системи обробки інформації. Вип. 2 (165)

Системи обробки інформації. Вип. 3 (166)

Системи обробки інформації. Вип. 2 (165) [Текст]. – Харків : ХНУПС, 2021. – 63 с. : іл., табл. Системи обробки інформації. Вип. 3 (166) [Текст]. – Харків : ХНУПС, 2021. – 62 с. : іл., табл.

Козацька Україна після зруйнування Запорозької Січі (1775-1905)

Битви за Україну

Бачинська, О. А. Козацька Україна після зруйнування Запорозької Січі (1775-1905) [Текст] / О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб. – Київ : Арій, [2016]. – 351 с. : іл. – (Таємниці історії). Битви за Україну [Текст] : [упоряд. О. Волосевич]. – Львів : Апріорі, 2019. – 119 с. : іл.

Борітеся – поборете! Поетика революції

Ярослав Мудрий

Борітеся – поборете! Поетика революції [Текст] / [уклад. та авт. передм. О. М. Уліщенко]. – Харків : Vivat, 2014. – 95 с. : іл. Главацький, М. В. Ярослав Мудрий [Текст] / М. В. Главацький. – [Київ : Вид. група КМ-БУКС, 2016]. – 158 с. – (Творці державного престижу). – Бібліогр.: с. 153-156 (24 назви ).

Данило Галицький

Славетна Україна. Битви та повстання від княжої до імперської доби

Главацький, М. В. Данило Галицький [Текст] / М. В. Главацький. – [Київ : Вид. група КМ-БУКС, 2016]. – 144 с. – (Творці державного престижу). – Бібліогр.: с. 143 (5 назв). Гуржій, О. І. Славетна Україна. Битви та повстання від княжої до імперської доби [Текст] / О. І. Гуржій, О. П. Реєнт. – Київ : Арій, [2021]. – 351 с. : іл. – (Таємниці історії).

Історія України та української культури

Битва під Конотопом

Історія України та української культури [Текст] : метод. рек. для підгот. до груп. та семін. занять / [уклад.: О. О. Павліченко, А. В. Скиданова, О. А. Савчук та ін.] ; за заг. ред. О. О. Павліченко, А. В. Скиданової ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 59 с. : табл. – Бібліогр.: с. 54-59 (48 назв). Карнацевич, В. Л. Битва під Конотопом [Текст] / В. Л. Карнацевич. – Харків : Фоліо, 2019. – 120 с. – (Знамениті події історії України).

Володимир Великий

Петро Сагайдачний

Наумова, Н. О. Володимир Великий [Текст] / Н. О. Наумова. – [Київ : Вид. група КМ-БУКС, 2016]. – 125 с. : іл. – (Творці державного престижу). – Бібліогр.: с. 123-124 (12 назв). Наумова, Н. О. Петро Сагайдачний [Текст] / Н. О. Наумова. – [Київ : Вид. група КМ-БУКС, 2016]. – 123 с. – (Творці державного престижу). – Бібліогр.: с. 121-123 (15 назв).

Незалежність очима ТСН

Живлюще джерело. Кращі прислів’я та приказки українського народу

Незалежність очима ТСН [Текст]. – [Київ : Основи, 2017]. – 294 с. : фото. Попова, О. А. Живлюще джерело. Кращі прислів’я та приказки українського народу [Текст] / О. А. Попова. – Донецьк : “ВКФ”БАО”, 2011. – 447 с.

Чорна рада

Україна: війни, битви, персони

Сорока, Ю. Чорна рада [Текст] / Ю. Сорока. – Харків : Фоліо, 2012. – 120 с. – (Знамениті події історії України). Трінчук, Я. Україна: війни, битви, персони [Текст] / Я. Трінчук. – Львів : [Апріорі], 2017. – 286 с. – Дод.

Українці – національні герої інших країн

1986, чорнобильські хроніки: людський фактор, замовчування правди, зона відчуження, параліч майбутнього, мутація

Тригуб, О. Українці – національні герої інших країн [Текст] / О. Тригуб. – Вінниця : “Консоль”, 2016. – 143 с. : іл. Трохим, С. 1986, чорнобильські хроніки: людський фактор, замовчування правди, зона відчуження, параліч майбутнього, мутація [Текст] / С. Трохим. – [Брустурів (Івано-Франк. обл.) : Discursus, 2016]. – 223 с. – Справжнє ім’я та прізвище авт. Сергій Дишленко.

Українська звитяга і мужність

Тайнопис вишивки

Українська звитяга і мужність [Текст] : хрестоматія з військ.-патріот. виховання укр. молоді / [упоряд. С. П. Рудюк]. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, [2010]. – 572 с. Чумарна, М. І. Тайнопис вишивки [Текст] / М. І. Чумарна. – [Вид. 3-тє, допов.]. – Львів : [Апріорі], 2018. – 96 с. : іл.

Гетьмани України

Загальновійськові статути Збройних Сил України

Чухліб, Т. В. Гетьмани України [Текст] : військо, політика, держава / Т. В. Чухліб. – Київ : Арій, [2021]. – 351 с. : іл. – (Таємниці історії). Загальновійськові статути Збройних Сил України [Текст] : станом на 20 трав. 2020 р. : відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2020. – 427 с.

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 3 (69)

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 4 (70)

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 3 (69) [Текст] / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряниї Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред. К. С. Васюта]. – Харків : ХНУПС, 2021. – 153 с. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 4 (70) [Текст] / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряниї Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред. К. С. Васюта]. – Харків : ХНУПС, 2021. – 143 с.

Останні новини бібліотеки університету