Освіта. Виховання. Навчання

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Науково-дослідна робота

Риторика

Тарасова, В. В.

Науково-дослідна робота [Текст] : метод. посіб. / В. В. Тарасова, С. М. Новічонок, О. О. Ручка ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Ін-т цив. авіації. – Харків : ХНУПС, 2020. – 211 с. : іл. – Бібліогр.: с. 111 (16 назв.). – Дод. А-Е.

Чернишова, Т. О.

Риторика [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Чернишова, Н. А. Кудрявцева ; М-во оборони України, Харк. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 188 с. – Бібліогр.: с. 184 -185 (22 назви).

Образовательно-педагогическая прогностика. Теория, методология, практика

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 1 (139) 2016 р.

Гершунский, Б. С.

Образовательно-педагогическая прогностика. Теория, методология, практика [Текст] : учеб. пособие / Б. С. Гершунский. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 765 с. : ил. – Прил.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 1 (139) 2016 р. [Текст] : навч.-метод. зб. / [гол. ред. М. І. Литвиненко] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 75 с. – Вих. 4 рази на рік. – Вид. з 1978 р. – З 1994-2015 – Навчально-виховний процес.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 2 (140) 2016 р.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. №3-4 (141-142) 2016 р.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 2 (140) 2016 р. [Текст] : навч.-метод. зб. / [гол. ред. М. І. Литвиненко] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 47 с. – Вих. 4 рази на рік. – Вид. з 1978 р. – З 1994-2015 – Навчально-виховний процес. – Бібліогр.: наприкінці ст.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. №3-4 (141-142) 2016 р. [Текст] : навч.-метод. зб. / [гол. ред. М. І. Литвиненко] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 46 с. – Вих. 4 рази на рік. – Вид. з 1978 р. – З 1994-2015 – Навчально-виховний процес. – Бібліогр.: наприкінці ст.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 1 (143) 2017 р.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 2 (144) 2017 р.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 1 (143) 2017 р. [Текст] : навч.-метод. зб. / [гол. ред. М. І. Лит виненко] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 75 с. – Вих. 4 рази на рік. – Вид. з 1978 р. – З 1994-2015 – Навчально-виховний процес. – Бібліогр. наприкінці ст.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 2 (144) 2017 р. [Текст] : навч.-метод. зб. / [гол. ред. М. І. Литвиненко] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 70 с. – Вих. 4 рази на рік. – Вид. з 1978 р. – З 1994-2015 – Навчально-виховний процес. – Бібліогр.: наприкінці ст.

Останні новини бібліотеки університету