Періодичні видання, що надходять до бібліотеки університету
за передплатою на 2017 рік.

ЖУРНАЛИ УКРАЇНИ
Індекс Найменування видань Кількість комплектів Примітка
1 08985 Авиационно-космическая техника и технология 1 читальний зал ВМ-1
2 22792 Авиация и время 2 читальний зал ВМ-1, ВМ-2
3 68979 Безпека інформації 1 читальний зал ВМ-1
4 86544 Бібліотекотекознавство. Документознавство. Інформологія 1 читальний зал ВМ-1
5 74049 Бібліотечний вісник 1 читальний зал ВМ-1
6 74052 Бюлетень законодавства і юридичної практики України 1 читальний зал ВМ-1
7 23904 Відомості – комплект 1 читальний зал ВМ-1
8 74101 Військо України 2 читальний зал ВМ-1, ВМ-2
9 74090 Вісник Національної Академії наук України 1 читальний зал ВМ-1
10 92024 Вища освіта в Україні. Нормативно – правове регулювання 1 читальний зал ВМ-1
11 23823 Вища освіта України 1 читальний зал ВМ-1
12 21876 Вища школа 1 читальний зал ВМ-1
13 74137 Доповіді Національної Академії Наук України 1 читальний зал ВМ-1
14 89539 Захист інформації 1 читальний зал ВМ-1
15 23683 Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР 1 читальний зал ВМ-1
16 74224 Зв’язок 1 читальний зал ВМ-1
17 70375 Известия высших учебных заведений. Радиолектроника 2 читальний зал ВМ-1, ВМ-2
18 68130 Інтелектуальна власність в Україні 1 читальний зал ВМ-1
19 68832 Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України 1 читальний зал ВМ-1
20 23886 Компьютери, сети, прогаммирование 2 читальний зал ВМ-1, ВМ-2
21 22795 Літопис авторефератів дисертацій 1 читальний зал ВМ-1
22 74303 Наука і оборона 2 читальний зал ВМ-1, ВМ-2
23 22675 Нелінійні коливання 1 читальний зал ВМ-1
24 49893 Оборонний вісник 1 читальний зал ВМ-1
25 74105 Педагогіка і психологія. Вісник АПН України 1 читальний зал ВМ-1
26 49673 Педагогічна майстерня 1 читальний зал ВМ-1
 27  08387  Прикладная радиоэлектроника  1  читальний зал ВМ-1
 28  01567  Радиаматор. Международній радиолюбительский журнал  1  читальний зал ВМ-1
 29  48727  Радіокомпоненти  1  читальний зал ВМ-1
 30  08391  Радиотехника  2  читальний зал ВМ-1, ВМ-2
 31  86480  Сучасний захист інформації  1  читальний зал ВМ-1
 32  21934  CHIP NEWS Украина / Новости о микросхемах. Инженерная микроэлектроника  1  читальний зал ВМ-1
 33  35270 Телеком. Телекоммуникации и сети

(с CD)

 1  читальний зал ВМ-1
 34  40515  Український метрологічний журнал  1  читальний зал ВМ-1
 35  71115  Электронное моделирование  2  читальний зал ВМ-1, ВМ-2
ГАЗЕТИ УКРАЇНИ
Індекс Найменування видань Кількість комплектів Примітка
 36 22140 АиФ в Украине 2 читальний зал ВМ-1, ВМ-2
 37  30650  Время  1  читальний зал ВМ-1
 38 08775  Голос України  1  читальний зал ВМ-1
 39  49777  Информационно-аналитический еженедельник «Зеркало недели»  1  читальний зал ВМ-1
 40  68618  Народна армія  2  читальний зал ВМ-1, ВМ-2
 41  40123  Освіта України, спецвипуск газети  1  читальний зал ВМ-1
 42 68836  Спецвипуск газети «Освіта України»  1  читальний зал ВМ-1
 43  61035  Урядовий кур’єр  2  читальний зал ВМ-1, ВМ-2
 44 40075  Факты и комментарии  1  читальний зал ВМ-1

Останні новини бібліотеки університету