Природничі науки (Математика. Фізика)

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Природничі науки

Аерофотограмметрія

Зарубін, А. М.

Аерофотограмметрія [Текст] : курс лекцій / А. М. Зарубін ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 130 с. : іл., табл.

Математика

Методи оптимізації у військово-прикладних задачах

Математична статистика

Фурсенко, О. К.

Методи оптимізації у військово-прикладних задачах [Текст] : навч. посіб. / О. К. Фурсенко, А. О. Дрогаченко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Коже дуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 138 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138 (9 назв).

Михайлов, О. М. [тобто Є. О.]

Математична статистика [Текст] : лаб. практикум / О. М. Михайлов, М. І. Гвоздєв, П. Е. Кузнєцов ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 92 с.

Математические основы эргономических исследований

Вероятность

Математические основы эргономических исследований [Текст] : монография / [П. Г. Бердник, Г. А. Кучук, Н. Г. Кучук [и др.] ; М-во образования и науки Украины, Кировогр. летная акад. Нац. авиац. ун-та. – Кропивницкий : КЛА НАУ, 2016. – 248 с. : ил., табл.

Мостеллер, Ф.

Вероятность [Текст] / Ф. Мостеллер, Р. Рурке, Дж. Томас. – М. : МЦНМО, 2015. – 355 с. : ил., табл. – Прил. – Библиогр.: с. 347-350.

Теорія ймовірностей. Теорія, задачі, розв’язання

Розв’язання задач вищої математики на комп’ютері

Фурсенко, О. К.

Теорія ймовірностей. Теорія, задачі, розв’язання [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. К. Фурсенко, Є. О. Михайлов, Н. В. Лемешева ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 120 с. : іл., табл.

Доля, П. Г.

Розв’язання задач вищої математики на комп’ютері [Текст] : навч.-метод. посіб. / П. Г. Доля, Г. М. Антоненко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 156 с. : іл.

Фізика

Гідравліка і газова динаміка. Ч. 1. Гідравліка

Кащенко, О. О.

Гідравліка і газова динаміка. Ч. 1. Гідравліка [Текст] : навч. посіб. / О. О. Кащенко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 307 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 302 (7 назв.).

Прикладна механіка. Ч. 2

Дослідження явища дифракції світла за допомогою лазера

Олексієва, Л. А.

Прикладна механіка. Ч. 2 [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Олексієва, Є. Ю. Іленко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 205 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305 (11 назв.).

Дослідження явища дифракції світла за допомогою лазера [Текст] : метод. вказівки до виконання лаб. роботи № 66 / уклад.: В. Ю. Вдовьонков, С. Є. Кальний, Н. В. Слабунова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 12 с.

Физика. Ч. 1. Механика. Термодинамика и статистическая физика. Электричество и магнетизм

Фізика. Збірник задач. Ч. 1. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика та магнетизм

Кальной, С. Е.

Физика. Ч. 1. Механика. Термодинамика и статистическая физика. Электричество и магнетизм [Текст] : конспект лекций / С. Е. Кальной, А. А. Копылов ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 89 с. : ил., табл.

Кальний, С. Є.

Фізика. Збірник задач. Ч. 1. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика та магнетизм [Текст] / С. Є. Кальний, О. О. Копилов, С. Г. Солнишкова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 71 с. : іл.

Фізика. Ч. 2. Коливання. Хвилі. Хвилеві явища

Фізика. Ч.1. Механіка. Термодинаміка та статистична фізика. Електрика та магнетизм

Моісеєва, Г. О.

Фізика. Ч. 2. Коливання. Хвилі. Хвилеві явища [Текст] : текст лекцій / Г. О. Моісеєва, О. О. Моісеєв ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 143 с. : іл., табл.

Кальний, С. Є.

Фізика. Ч.1. Механіка. Термодинаміка та статистична фізика. Електрика та магнетизм [Текст] : конспект лекцій / С. Є. Кальний, О. О. Копилов ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 77 с. : іл., табл.

Останні новини бібліотеки університету