Військова справа в цілому

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Довідник командира механізованого відділення

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. № 1 (68) [Текст] / Центр воєнно-стратег. дослідж. Нац. ун-ту оборони України ім. І. Черняховського. – [Київ : НУОУ], 2020. – 141 с. : іл., табл. – Створ. у 1997 р.

Методичний посібник. Організація внутрішнього контролю та управління ризиками

Організація і проведення змагань з військово-спортивних багатоборств з дисципліни “Бойове застосування”

Методичний посібник. Організація внутрішнього контролю та управління ризиками [Текст] : ВП 8-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. з орг. внутр. контролю та упр. ризиками / Гол. інспекція М-ва оборони, ГШ ЗСУ, Командування ВМС ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 175 с. – У вих. дан.: жовтень 2019. – Дод. 1-6.

Організація і проведення змагань з військово-спортивних багатоборств з дисципліни “Бойове застосування” [Текст] : навч. посіб. / [Н. В. Москаленко, В. М. Кирпенко, В. С. Откидач та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних сил ім. І. Коже дуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 75 с. : табл. – На обкл.: Організація і проведення змагань з військово-спортивних багатоборств з дисципліни “Бойове двоборство”. – Дод. 1-11. – Бібліогр.: с. 56-58 (25 назв.).

Довідник резервіста

Методичні рекомендації щодо організації та проведення підготовки резервістів в органах військового управління та військових частинах Збройних Сил України

Довідник резервіста [Текст] : ВП 7-00(03).01 : військ. навч.-метод. публ. для підгот. резервістів ЗСУ / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 179 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179 (4 назви). – У вих. дан.: листопад 2019.

Методичні рекомендації щодо організації та проведення підготовки резервістів в органах військового управління та військових частинах Збройних Сил України [Текст] : ВП 7-00(03).01 : військ. навч.-метод. публ. керівникам орг. військ. упр. (командирам) щодо орг. та проведення підгот. резервістів / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; Гол. упр. підгор. ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 192 с. : іл., табл. – У вих. дан.: березень 2019. – Дод. 1-21.

Шістнадцята наукова конференція курсантів та студентів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Довідник командира механізованого відділення

Шістнадцята наукова конференція курсантів та студентів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба [Текст] : тези доп., 19-21 травня 2020 р. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 253 с. – Алф. покажч.: с. 247-253.

Довідник командира механізованого відділення [Текст] : ВП 7-01(11).01 : [військ. навч.-метод. публ.]. – [Київ, 2019]. – 24 с. : іл.

Методичні рекомендації роботи штабного офіцера тактичної ланки

Інформаційно-психологічні операції: планування, протидія, технології

Методичні рекомендації роботи штабного офіцера тактичної ланки [Текст] : ВП 7-(01,02,04)11.01 : військ. навч.-метод. публ. органам військ. упр. під час виконання бойових дій такт. рівня / Упр. бойової підгот. командування СВ ЗСУ ; НАСВ ім. П. Сагайдачного. – [Київ, 2019]. – 193 с. – У вих. дан.: жовтень 2019. – Дод. 1-12.

Інформаційно-психологічні операції: планування, протидія, технології [Текст] : монографія / Г. В. Пєвцов, С. В. Залкін, С. О. Сідченко, К. І. Хударковський. – Харків : [ДІСА ПЛЮС], 2020. – 250 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-250 (134 назви).

Керівництво з подолання водних перешкод та суходолів

Керівництво. Дії в умовах низьких температур

Керівництво з подолання водних перешкод та суходолів [Текст] : ВКДП 7-(01,02-10,22-25,32-34)01.01 : військ. керівна деталіз. публ. командирам підрозділів з подолання водних перешкод / Голов. упр. підгот. ЗСУ ; Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України. – [Київ, 2019]. – 180 с. : іл., табл. – Бібліогр.:
с. 180 (9 назв.). – У вих. дан.: грудень-2019. – Дод. 1-3.

Керівництво. Дії в умовах низьких температур [Текст] : ВКДП 3(7)-00(01).01 : військ. керівна деталіз. публ. ОВУ, командирам військ. частин (підрозділів) з порядку дій в умовах низьких температур / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 60 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 60 (3 назви). – У вих. дан.: листопад 2019.

Керівництво. Дії в урбанізованій місцевості

Керівництво. Дії вночі та в умовах обмеженого бачення

Керівництво. Дії в урбанізованій місцевості [Текст] : ВКДП 7(3)-00(01).01 : військ. керівна деталіз. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з порядку дій в урбаніз. місцевості / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 246 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 246 (8 назв.). – У вих. дан.: червень 2019. – Дод. 1-18. Керівництво. Дії вночі та в умовах обмеженого бачення [Текст] : ВКДП 7(3)-00(03).01 : військ. керівна деталіз. публ. командирам підрозділів з підгот. до дій вночі та в умовах обмеженого бачення / Голов. упр. підгот. ЗСУ ; Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; НЦ НАСВ. – [Київ, 2019]. – 98 с. – Бібліогр.: с. 98 (11 назв). – У вих. дан.: червень 2019. – Дод. 1-4.

Методичні рекомендації. Контрзасадні дії

Методичні рекомендації. Особливості фізичної підготовки військовослужбовців до дій на гірській місцевості

Методичні рекомендації. Контрзасадні дії [Текст] : ВП 7-00(03).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам (військовослужбовцям) з дій під час потрапляння у засідку / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 29 с. : іл. – Бібліогр.: с. 29 (3 назви). – У вих. дан.: червень-2019.

Методичні рекомендації. Особливості фізичної підготовки військовослужбовців до дій на гірській місцевості [Текст] : ВП 7-00(72)01.01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот. / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; Гол. упр. підгот. ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 133 с. : іл. – Бібліогр.: с. 133 (8 назв). – У вих. дан.: листопад 2019.

Тимчасова інструкція з процесу аналізу проведених дій заходів підготовки

Інструкція. Порядок оцінювання стану навчальної матеріально-технічної бази війскових частин (підрозділів, навчальних центрів) Повітряних Сил Збройних Сил України

Тимчасова інструкція з процесу аналізу проведених дій заходів підготовки [Текст] : ВП 7(03)-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (керівникам) з процесу аналізу проведених дій заходів підгот. / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ та міжнар. центром миротворчості та безпеки. – [Київ, 2019]. – 33 с. : іл. – Бібліогр.: с. 33 (5 назв). – У вих. дан.: грудень-2019. – Дод. 1-2.

Інструкція. Порядок оцінювання стану навчальної матеріально-технічної бази війскових частин (підрозділів, навчальних центрів) Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст] : ВКДП 7-00(12).01 : військ. керівна деталізов. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з порядку оцінювання стану НМТБ / Центр операт. стандартів і методики підгот.ЗСУ ; Командування ПС ЗСУ. – [Київ, 2018]. – 28 с. – Бібліогр.: с. 28 (5 назв). – У вих. дан.: жовтень 2018.

Керівництво. Стройова підготовка

Методичний посібник. Підготовка підрозділів охорони арсеналів, баз, складів, аеродромів, пунктів управління, позицій (позиційних районів) РВІА, ЗРВ, РТВ

Керівництво. Стройова підготовка [Текст] : ВКДП 7-00(01).01 : військ. керівна деталіз. публ. командирам (інструкторам) для підгот. до проведення занять з стройов. підгот. / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; Гол. упр. підгот. ЗСУ. – [Київ, 2019]. –
82 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 82 (5 назв). – У вих. дан.: червень 2019. – Дод. 1-3.

Методичний посібник. Підготовка підрозділів охорони арсеналів, баз, складів, аеродромів, пунктів управління, позицій (позиційних районів) РВІА, ЗРВ, РТВ [Текст] : ВП 7-73(03).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з підгот.підрозділів охорони / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 88 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 88 (5 назв). – У вих. дан.: червень-2019. – Дод. 1-2.

Методичні рекомендації з організації і здійснення охорони та оборони, повсякденної діяльності військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, які розташовані у базових таборах (за досвідом проведення ООС (раніше АТО)

Методичні рекомендації з організації та методики проведення заняття з супутнього фізичного тренування під час заходів бойового злагодження (відновлення боєздатності) по вправам зі стандартів фізичної підготовки

Методичні рекомендації з організації і здійснення охорони та оборони, повсякденної діяльності військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, які розташовані у базових таборах (за досвідом проведення ООС (раніше АТО) [Текст] : ВП 3-01(02-08. 22-34)03.01 : військ. навч.-метод. публ. командирам військових частин (підрозділів)з орг. і здійснення охорони та оборони БТ / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [ Київ, 2018]. – 97 с. : іл. – Бібліогр.: с. 97 (4 назви). – У вих. дан.: червень 2018. – Дод.1-10.

Методичні рекомендації з організації та методики проведення заняття з супутнього фізичного тренування під час заходів бойового злагодження (відновлення боєздатності) по вправам зі стандартів фізичної підготовки [Текст] : ВП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; Гол. упр. підгор. ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 46 с. : іл. – Бібліогр.: с. 46 (12 назв). – У вих. дан.: червень 2019.

Методичні рекомендації з підготовки та проведення зборів у Збройних Силах України

Методичні рекомендації з планування та здійснення маневру силами та засобами військових частин та підрозділів радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України

Методичні рекомендації з підготовки та проведення зборів у Збройних Силах України [Текст] : ВП 7-00(03).01 : військ. публ. начальникам (командирам) з орг. та проведення зборів / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; Гол. упр. підгот. ЗСУ. – [Київ, 2018]. – 23 с. – Бібліогр.: с. 23 (3 назви). – У вих. дан.: серпень 2018.

Методичні рекомендації з планування та здійснення маневру силами та засобами військових частин та підрозділів радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст] : ВП 7-10(12).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам військ. частин, підрозділів РТВ ПС з планування та здійснення маневру / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; Гол. упр. підгот. ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 128 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 128 (9 назв). – У вих. дан.: травень 2019. – Дод. 1-26.

Методичні рекомендації. Конвоювання

Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони. Вип. 4.

Методичні рекомендації. Конвоювання [Текст] : ВП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам військ. частин (підрозділів) з орг. та проведення конвоювання. – [Київ, 2019]. – 58 с. – Бібліогр.: с. 58 (4 назви). – У вих. дан.: листопад 2019. – Дод. 1-7.

Бочарніков, В. П.

Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони. Вип. 4. [Текст] : матеріали регіон. кругл. столу (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.) / [редкол.: Є. О. Меленті (голов. ред.), І. В. Єв тушенко, О. А. Гарбузов та ін.] ; Служба безпеки України, Ін-т підгот. юрид. кадрів для СБУ Нац. юрид. ун-ту ім. Я. Мудрого. – Харків, 2020. – 310 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Без паніки! Як вижити, боротися й перемогти під час бойових дій

Бюлетень військово-технічної інформації 2019 рік. Вип. 8

Без паніки! Як вижити, боротися й перемогти під час бойових дій [Текст] : порадник для ци вільного населення / уклад.: О. Дєдик, М. Сло бодянюк, О. Фешовець ; проіл. Д. Подляшець ка. – [Львів] : Астролябія, [2018]. – 140 c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-139 (30 назв).

Бюлетень військово-технічної інформації 2019 рік. Вип. 8 [Текст] : наук.-інформ. вид. / Під ред. Г. В. Певцова ;М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 196 с.

Журналісти стріляють не кулями

Методичний посібник. Комплекси спеціаль -них фізичних вправ для колективної підготовки військовослужбовців та підрозділів Збройних Сил України

Журналісти стріляють не кулями [Текст] / [упоряд. О. М. Клубань]. – Київ : Прес-Кіт, 2012. – 182 с., [8] с. ил

Методичний посібник. Комплекси спеціаль -них фізичних вправ для колективної підготовки військовослужбовців та підрозділів Збройних Сил України [Текст] : ВП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот. / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 178 с. : іл. – У вих. дан.: червень 2019. – Бібліогр.: с. 178 (12 назв).

Методичні рекомендації з організації та проведення занять з застосуванням вправ Крос фіт (функціональне багатоборство)

Методичні рекомендації. Індивідуальна фізична підготовка військовослужбовців за стандартами НАТО

Методичні рекомендації з організації та проведення занять з застосуванням вправ Крос фіт (функціональне багатоборство) [Текст] : ВП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот. / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 29 с. : іл. – У вих. дан.: червень 2019. – Бібліогр.: с. 29 (7 назв).

Методичні рекомендації. Індивідуальна фізична підготовка військовослужбовців за стандартами НАТО [Текст] : ВП 7-00(72)01.01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підроз ділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот. / Центр операт. стандартів і методи ки підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 93 с. : іл. – У вих. дан.: листопад 2019. – Бібліогр.: с. 93 (5 назв).

Методичні рекомендації. Спеціальні фізичні вправи для військовослужбовців-жінок Збройних Сил України

Методичні рекомендації. Фізичне тренування в польових умовах

Методичні рекомендації. Спеціальні фізичні вправи для військовослужбовців-жінок Збройних Сил України [Текст] : ВП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот. / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 32 с. : іл. – У вих. дан.: листопад 2019. – Бібліогр.: с. 32 (6 назв).

Методичні рекомендації. Фізичне тренування в польових умовах [Текст] : ВП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підроз ділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот. / Центр операт. стандартів і методи ки підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 30 с. : іл. – У вих. дан.: червень 2019. – Бібліогр.: с. 30 (10 назв).

Методичні рекомендації. Фізичне тренування для військовослужбовців-жінок

Повернутися з війни

Методичні рекомендації. Фізичне тренування для військовослужбовців-жінок [Текст] : ВП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот. / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 35 с. : іл. – У вих. дан.: червень 2019. – Бібліогр.: с. 35 (9 назв).

Нагорна, Н.

Повернутися з війни [Текст] / Н. Нагорна. – Київ : ДІПА, 2018. – 119 с. : іл.

Основні напрямки фундаментальних наукових досліджень

Фізична підготовка жіночого контингенту Збройних Сил України в системі професійної діяльності

Основні напрямки фундаментальних наукових досліджень [Текст] = The main fundamental research areas of Kharkiv National Ivan Kozhedub Air Force University / Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків, [2016]. – 78 c. – Текст парал. англ.

Пічугін, М. Ф.

Фізична підготовка жіночого контингенту Збройних Сил України в системі професійної діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. Ф. Пічугін, В. М. Романчук, С. В. Роман чук ; М-во оборони України, Житом. військ.
ін-т ім. С. П. Корольова Нац. авіац. ун-ту. – Житомир, 2009. – 157 с. : іл., табл. – Дод. 1-14. – Бібліогр.: с. 120-121 (32 назви). – Предм. покаж.: с. 122.

Моноліт

Теорія озброєння. Науково-технічні проблеми та завдання. Т. 2. Військово-технічне співробітництво в системі забезпечення воєнної безпеки держави

Пузік, В.

Моноліт [Текст] : зб. оповідань / В. Пузік. – Київ : Діпа, 2018. – 253 с. : фото

Теорія озброєння. Науково-технічні проблеми та завдання. Т. 2. Військово-технічне співробітництво в системі забезпечення воєнної безпеки держави [Текст] / [І. Б. Чепков, В. В. Зу барєв, В. О. Смірнов та ін]. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. – 395 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 366-383.

Життя на нулі

Системні воєнно-політичні риси сучасного конфлікту на території України

Терянік, Г.

Життя на нулі [Текст] : [фотокнига] / Г. Терянік, Ю. Величко. – Ічня : Формат, 2018. – 305 с.

Бочарніков, В. П.

Системні воєнно-політичні риси сучасного конфлікту на території України [Текст] : монографія / В. П. Бочарніков, С. В. Свєшні ков, Р. І. Тимошенко. – Харків : ХНУПС [вид.], 2019 . – 208 с. : іл., табл. – Дод. А.

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного універ ситету оборони України ім. І. Черняховського. № 3 (67)

Методичні рекомендації для науково-педаго гічних працівників факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ щодо проведення практичних занять вночі

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного універ ситету оборони України ім. І. Черняховського. № 3 (67) [Текст] / Центр воєнно-стратег. дос лідж. Нац. ун-ту оборони України ім. І. Черня ховського. – [Київ : НУОУ], 2019. – 139 с. : іл., табл. – Створ. у 1997 р.

Методичні рекомендації для науково-педаго гічних працівників факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ щодо проведення практичних занять вночі [Текст] / [О.В. Лезік, А. Ф. Волков, С. І. Корсунов та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 31 с. – Бібліогр.: с. 31 (4 назви).

Навчальний посібник з національно-патріотичної підготовки особового складу Збройних Сил України на 2020 навчальний рік

Навчально-методичний посібник щодо проведення сердцево-легеневої та мозкової реанімації

Навчальний посібник з національно-патріотичної підготовки особового складу Збройних Сил України на 2020 навчальний рік [Текст] / [В. Базарний, О. Богачук, М. Гераси менко та ін. ; за заг. ред. Н. А. Агаєва] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2020. – 112 с.

Навчально-методичний посібник щодо проведення сердцево-легеневої та мозкової реанімації [Текст] / І. А. Шарапа, О. М. Бобков, О. Ю. Дроль, І. Р. Медінець ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 28 с. : іл. – Бібліогр.: с. 28 (8 назв.).

Подолання перешкод. Смуга перешкод CISM

Проблеми теорії та практики інформаційного протиборства в умовах ведення гібридних війн

Подолання перешкод. Смуга перешкод CISM [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. М. Кирпенко, В. В. Золочевський, А. І. Полтавець та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітря них Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 103 с. : іл. – Дод. А, Б. – Бібліогр.: с. 103 (12 назв).

Проблеми теорії та практики інформаційного протиборства в умовах ведення гібридних війн [Текст] : наук.-практ. конф., 24-25 жовт. 2019 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова. – Житомир : ЖВІ, 2019. – 429 с.

Програма індивідуальної підготовки офіцерів тактичної ланки управління Збройних Сил України

Психологічне вивчення особового складу Збройних Сил України

Програма індивідуальної підготовки офіцерів тактичної ланки управління Збройних Сил України [Текст] : ТП 7-00-01 : тренув. навч.-метод. публ. командирам частин (підрозділів) з підгот. офіцерів тактичної ланки / Гол. упр. підгот. ЗС України ; Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 52 с. : іл. – У вих. дан.: вересень-2019.

Психологічне вивчення особового складу Збройних Сил України [Текст] : метод.посіб. / [О. М. Кокун, Н. А. Агаєв, І. О. Пішко та ін.] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2019. – 285 с. : іл., табл. – Дод. 1-32. – Бібліогр.: с. 131-135 (49 назв).

36 стратагем стародавньою і сучасною китайською мовами з поясненнями і коментарями

Анексія: Острів Крим. Хроніка “гібридної війни”

36 стратагем стародавньою і сучасною китайською мовами з поясненнями і коментарями [Текст] / [пер. В. Урусов, О. Николишин]. – Харків : Фоліо, 2016. – 223 с.

Березовець, Тарас

Анексія: Острів Крим. Хроніка “гібридної війни” [Текст] / Т. Березовець. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 391 с.

Військова розвідка: спостережний пост, дозорне відділення

Вони були першими. Історія. Факти. Особистості

Військова розвідка: спостережний пост, дозорне відділення [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Г. Б. Гишко, Р. Ж. Малицький, С. В. Гузченко [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 143 с.військово-технічний збірник

Вони були першими. Історія. Факти. Особистості [Текст] / за заг. ред. М. Н. Поплавського. – Вінниця : Крила України, 2004. – 144 с.

Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності

Філософія АТО: українські етюди

Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності [Текст] : монографія / наук. ред. М. Дорошенко, В. Балюк. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 280 с.

Дорожко, Григорій

Філософія АТО: українські етюди [Текст] : [зб. оповідань] / Г. Дорожко. – Київ : Саміт-книга, 2017. – 198 с.

Іловайський щоденник

Зіненко, Р.

Іловайський щоденник [Текст] / Р. Зіненко. – Харків : Фоліо, 2017. – 282 с.

Місячна соната війни

Аеропорт. Головна книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали

Логвиненко, Леонід

Місячна соната війни [Текст] : [есе, вірші, світлини] / Л. Логвиненко. – Харків : Майдан, 2016. – 247 с.

Лойко, С.

Аеропорт. Головна книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали [Текст] : роман / С. Лойко. – Нова допов. ред. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2017. – 374 с.

Рейс

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять вночі

Лойко, С.

Рейс [Текст] : роман / С. Лойко. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2017. – 429 с. : фот.

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять вночі [Текст] / [С. В. Гузченко, М. В. Качан, І. М. Тіхонов [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 35 с.

На бій за волю. Перемога через поразки. Україна у війнах і революціях 1914-1921 років

Голодомори в Україні у ХХ столітті

На бій за волю. Перемога через поразки. Україна у війнах і революціях 1914-1921 років [Текст]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 352 с., [16] с. карт. – (Історія без цезури).

Неживий, О. І.

Голодомори в Україні у ХХ столітті [Текст] : навч. посіб. / О. І. Неживий ; Межрегіональна Акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 328 с.

Організація і проведення польових (експедиційних) та пошукових наукових досліджень у Збройних Силах України

Військо Української революції 1917-1921 років

Організація і проведення польових (експедиційних) та пошукових наукових досліджень у Збройних Силах України [Текст] : метод. посіб. / О. В. Кобзар, Т. А. Кобзар ; під заг. ред. Г. П. Фердмана ; М-во оборони України, Н.-д. центр Збройних Сил України “Державний океанаріум”. – Одеса, 2018. – 107 с. : іл.

Пінак, Є.

Військо Української революції 1917-1921 років [Текст] / Є. Пінак, М. Чмир. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 431 с.

Поле битви – Україна. Від “володарів степу” до “кіборгів”. Воєнна історія України від давнини до сьогодення

Іловайськ. Розповіді про справжніх людей

Поле битви – Україна. Від “володарів степу” до “кіборгів”. Воєнна історія України від давнини до сьогодення [Текст]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 350 с., [16] с. фот. – (Історія без цезури).

Положій, Євген

Іловайськ. Розповіді про справжніх людей

Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні.Перспективи розвитку озброєння та військової техніки

Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки

Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки [Текст] : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 жовт. 2017 р. / М-во оборони України ; М-во освіти і науки України ; Центр. н.-д. ін-т озброєння та військ. техніки ЗС України. – Київ, [2017]. – 397 с.

Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки [Текст] : тези доп. VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 жовт. 2018 р. / М-во оборони України ; М-во освіти і науки України ; Центр. н.-д. ін-т озброєння та військ. техніки ЗС України. – Київ, [2018]. – 347 с.

Психологічна підготовка та адаптація військовослужбовців Повітряних Сил до ведення бойових дій (на основі досвіду антитерористичної операції)

Російсько-українська гібрідна війна: погляд соціолога

Психологічна підготовка та адаптація військовослужбовців Повітряних Сил до ведення бойових дій (на основі досвіду антитерористичної операції) [Текст] : навч.-метод. посіб. / [А. М. Алімпієв, В. С. Афанасенко, В. І. Пасічник [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 295 с. : табл. – Бібліогр.: с. 292-295 (37 назв).

Рущенко, І. П.

Російсько-українська гібрідна війна: погляд соціолога [Текст] : монографія / І. П. Рущенко. – Харків : ФОП Павленко, 2015. – 266 с.

Сектор безпеки і оборони України. Стратегічне керівництво та військове управління

Сектор безпеки і оборони України. Стратегічне керівництво та військове управління [Текст] : монографія / [Ф. В. Саганюк, В. С. Фролов, М. М. Лобко [та ін.] ; за ред. І. С. Руснака ; М-во оборони України. – Київ, 2018. – 229 с.

Звіт за серпень’ 14

Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи

Сова, (Плохіш) Андрій

Звіт за серпень’ 14 [Текст] / (. А. Сова. – Харків : Фоліо, 2017. – 156 с.

Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи [Текст] : зб. тез доп. Четвертої Всеукр. наук.-практ. конф., 07-08 верес. 2017 р. / Військ. акад. (м. Одеса) ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького (м. Хмельницький). – Одеса, [2017]. – 260 с.

Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи

Психологічні аспекти діяльності і спілкування офіцера

Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи [Текст] : зб. тез доп. П’ятої Всеукр. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р. / Військ. акад. (м. Одеса) ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького (м. Хмельницький) ; Нац. акад. Нац. гвардії України (м. Харків). – Одеса, [2018]. – 390 с.

Староконь, Є. Г.

Психологічні аспекти діяльності і спілкування офіцера [Текст] / Є. Г. Староконь. – Житомир : Полісся, 2015. – 252 с. : іл., табл. – (Бібліотека молодого офіцера). – Бібліогр.: с. 247 (14 назв).

Сучасна війна: гуманітарний аспект. Науково-практична конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 31 трав. – 1 черв. 2018 р.

Тактика радіотехнічних військ

Сучасна війна: гуманітарний аспект. Науково-практична конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 31 трав. – 1 черв. 2018 р. [Текст] : тези доп. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 171 с.

Тактика радіотехнічних військ [Текст] : навч. посіб. / [Г. В. Худов, Б. В. Бакуменко, В. І. Боровий [та ін.] ; за заг. ред. Г. В. Худова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 239 с. : іл.

Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення

Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] : зб. тез доп. Третьої Всеукр. курсант.-студент. наук.-практ. конф., 24 листоп. 2017 р. / Військ. акад. (м. Одеса) ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького (м. Хмельницький) ; Ін-т інформ. та соц. Технологій Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова ; Одес. нац. економ. ун-т. – Одеса, [2017]. – 327 c.

Все войны мировой истории. Кн. 1. 3500 г. до Р. Х.-1000 г. от Р. Х.

Все войны мировой истории. Кн. 2. 1000-1500 гг.

Все войны мировой истории. Кн. 1. 3500 г. до Р. Х.-1000 г. от Р. Х. [Текст] : по Харпер. энцикл. воен. истории Р. Э. Дюпюи и Т. Н. Дюпюи / с коммент. Н. Л. Волковского и Д. Н. Волковского. – СПб : Полигон, 2004. – 639 с. : цв. ил.

Все войны мировой истории. Кн. 2. 1000-1500 гг. [Текст] : по Харпер. энцикл. воен. истории Р. Э. Дюпюи и Т. Н. Дюпюи / с коммент. Н. Л. Волковского и Д. Н. Волковского. – М. : АСТ ; СПб : Полигон, 2004. – 517 с. : цв. ил.

Все войны мировой истории. Кн. 3. 1500-1750 гг.

Військово-спортивне орієнтування

Все войны мировой истории. Кн. 3. 1500-1750 гг. [Текст] : по Харпер. энцикл. воен. истории Р. Э. Дюпюи и Т. Н. Дюпюи / с коммент. Н. Л. Волковского и Д. Н. Волковского. – М. : АСТ ; СПб : Полигон, 2004. – 596 с. : цв. ил.

Військово-спортивне орієнтування [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. М. Кирпенко, О. Г. Піддубний, Ж. О. Цимбалюк [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 84 с. : іл., табл. – Дод. – Предм. покажч.: с. 81. – Бібліогр.: с. 82-83 (22 назви).

Добробати

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності

Добробати [Текст] : [історія подвигу батальйонів, що врятували країну] / К. Гладка, Д. Громаков, В. Миронова [та ін.]. – Харків : Фолио, 2017. – 325 с., [32] л. фот. – Дод.

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності [Текст] : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 16 лист. 2017 року / М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. П. Сагайдачного, Наук. центр сухопут. військ. – Львів : НАСВ, 2017. – 149 с.

Інформаційно-пропагандистське забезпечення військ (сил) в умовах воєнно-політичного конфлікту

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Загальна тактика” з теми “Управління вогнем механізованого взводу”

Інформаційно-пропагандистське забезпечення військ (сил) в умовах воєнно-політичного конфлікту [Текст] : навч.-метод. посіб. / [О. І. Холох, В. Т. Базарній, О. Д. Дєточка [та ін.] ; за заг. ред. Н. А. Агаєва ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2017. – 185 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.174-184 (137 назв.).

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Загальна тактика” з теми “Управління вогнем механізованого взводу” [Текст] / [С. В. Гузченко, І. М. Тіхонов, М. В. Качан [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 39 с. : іл. – Дод. – Бібліогр.: с. 39 (4 назви).

Механізми державного управління реформуванням Збройних Сил України: уніфікація та трансформація

Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері

Полторак, С. Т.

Механізми державного управління реформуванням Збройних Сил України: уніфікація та трансформація [Текст] : монографія / С. Т. Полторак ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2017. – 340 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-340 (464 назви).

Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері [Текст] : монографія / Г. В. Пєвцов, А. М. Гордієнко, С. В. Залкін [та ін.]. – Харків : Рожко С. Г. [вид.], 2017. – 276 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 265-275 (119 назв).

Навчально-методичний посібник для підготовки до проведення вогневого тренування, практичних стрільб з навчальної дисципліни “Стрілецька зброя та вогнева підготовка”

Організація соціально-правового забезпечення

Навчально-методичний посібник для підготовки до проведення вогневого тренування, практичних стрільб з навчальної дисципліни “Стрілецька зброя та вогнева підготовка” [Текст] / [І. П. Ольшевський, В. В. Василенко, А. В. Лисиця [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 102 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 100 (16 назв).

Токарєв, В. М.

Організація соціально-правового забезпечення [Текст] : курс лекцій / В. М. Токарєв, А. А. Бабич, Д. П. Приходько ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 95 с. : іл. – Бібліогр.: с. 91-93 (35 назв).

Психологічна робота з посттравматичними стресовими розладами у військовослужбовців Збройних Сил України. Ч. 1. Когнітивно-біхевіоральні підходи в роботі з ПТСР

Сержант-лідер

Психологічна робота з посттравматичними стресовими розладами у військовослужбовців Збройних Сил України. Ч. 1. Когнітивно-біхевіоральні підходи в роботі з ПТСР [Текст] : метод. посіб. / [С. М. Хоружий, І. О. Пішко, Н. С. Лозінська] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2017. – 49 с.

Сержант-лідер [Текст] / М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2017. – 10 с.

Інженерно-авіаційне забезпечення бойових дій частин авіації ПС ЗС України

Konflikt hybrydowy na Ukrainie – aspekty teoretyczne i praktyczne

Таврін, В. А.

«Інженерно-авіаційне забезпечення бойових дій частин авіації ПС ЗС України» [Текст] : дисципліна 21.10.01 : курс лекцій для слухачів і курсантів 2-го (магіст.) рівня вищ. освіти, ступінь вищ. освіти “Магістр” / В. А. Таврін ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; Каф. інж-авіац. забезп. – Харків : XНУПС, 2018. – 169 с. : іл., табл. – На тит. арк.: Галузь знань 27 “Транспорт”. Спец. 272 “Авіаційний транспорт”. Спеціалізація “Військові літаки, вертольоти та авіадвигуни”. Галузь знань17 “Електроніка та телекомунікації”. Спец. 173 “Авіоніка”. Спеціалізіція “Авіаційне озброєння” … – Бібліогр.: с. 168-169 (24 назви).

Konflikt hybrydowy na Ukrainie – aspekty teoretyczne i praktyczne [Текст] / red. nauk. Boguslaw Pacek, Julia Anna Grochocka ; Un-t J. Kochanowskiego, Wydzial Nauk Spolecznych. – Piotrkow Trybunalski, 2017. – 317 s. : il., tabl. – Текст: пол., англ. – Библиогр.: в конце ст.

Wojna hybrydowa na Ukrainie. Wnioski i rekomendacje dla Europy i swita

Військовий процес прийняття рішення. Основи організації штабів

Wojna hybrydowa na Ukrainie. Wnioski i rekomendacje dla Europy i swita [Текст] / red. nauk. Boguslaw Pacek, Julia Anna Grochocka ; Un-t J. Kochanowskiego, Wydzial Nauk Spolecznych. – Piotrkow Trybunalski, 2017. – 327 s. : il., tabl. – Текст: пол., рус., англ. – Библиогр.: в конце ст.

Військовий процес прийняття рішення. Основи організації штабів [Текст] = Military decision-making process. Basis for staff organizations : навч.-метод. посіб. / [С. В. Гузченко, С. М. Телюков, І. М. Ребрій [et al.] ; за заг. ред. С. В. Гузченка ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 39 с. – Текст укр., англ.

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни «Інженерно-авіаційне забезпечення бойових дій частин авіації Повітряних Сил Збройних Сил України»

Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерської роботи курсантами, що здійснюють підготовку за спеціалізацією «Військові літаки, вертольоти та авіадвигуни»

Таврін, В. А.

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни «Інженерно-авіаційне забезпечення бойових дій частин авіації Повітряних Сил Збройних Сил України» [Текст] : метод. посіб. / В. А. Таврін, А. В. Приймак ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : XНУПС,2018. – 81 с. : табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 55-56 (24 назви).

Аніпко, О. Б.

Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерської роботи курсантами, що здійснюють підготовку за спеціалізацією «Військові літаки, вертольоти та авіадвигуни» [Текст] : метод. посіб. / О. Б. Аніпко, А. В. Приймак, В. А. Таврін ; М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Пов. Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : XНУПС, 2018. – 118 с. : іл., табл.

Організація проведення оперативно-тактичних розрахунків та моделювання у Повітряних Силах Збройних Сил України

Основи організації та здійснення винахідницької та раціоналізаторської роботи в Повітряних Силах Збройних Сил України

Організація проведення оперативно-тактичних розрахунків та моделювання у Повітряних Силах Збройних Сил України [Текст] : метод. посіб. / [В. Є. Шамко, О. М. Жарик, О. В. Турінський [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; під заг. кер. С. С. Дроздова. – Вінниця-Харків : ХНУПС, 2018. – 64 с. : іл., табл. – Дод. 1-11. – Бібліогр.: с. 49 (5 назв).

Основи організації та здійснення винахідницької та раціоналізаторської роботи в Повітряних Силах Збройних Сил України [Текст] : метод. посіб. / [В. Є. Шамко, О. М. Жарик, А. М. Алімпієв [та ін.] ; під заг. кер. С. С. Дроздова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Вінниця ; Харків : ХНУПС, 2018. – 199 с. : іл., табл. – Дод. А-Г. – Бібліогр.: с. 123-125 (28 назв.).

Підготовка та захист магістерської роботи

Порядок застосування процедур і стандартів НАТО в ході оформлення бойових графічних документів у штабах частин і підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України

Підготовка та захист магістерської роботи [Текст] : метод. рек. / [В. А. Кротюк, О. Ю. Панфілов, Н. Б. Щокіна [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Каф. психології та педагогіки. – Харків : ХНУПС, 2018. – 42 с.

Порядок застосування процедур і стандартів НАТО в ході оформлення бойових графічних документів у штабах частин і підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст] : навч. посіб. / [С. П. Ярош, К. В. Закутін, Є. І. Ряполов, О. А. Резніченко] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 87 с. : іл., табл.

Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції

100 лет – полет продолжается. Государственное предприятие Министерства обороны Украины “Одесское авиационно-ремонтное предприятие “Одесавиаремсервис”

Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції [Текст] : тези доп. XХІI Всеукр. наук.-практ. конф. 26-27 квіт. 2018 р. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова. – Житомир : ЖВІ, 2018. – 383 с.

100 лет – полет продолжается. Государственное предприятие Министерства обороны Украины “Одесское авиационно-ремонтное предприятие “Одесавиаремсервис” [Текст] : [очерки истории завода] / [В. Н. Нахапетов, В. Ю. Тищенко, А. М. Шевченко ; под общ. ред. В. В. Юхачева]. – Харьков : ФЛ-П Кудлай В. В, 2011. – 263 с. : ил.

АВИАКОН. Годы созидания

Вертольотоводіння. Ч. 1. Контроль та виправлення шляху

АВИАКОН. Годы созидания [Текст] : к 80-летию предприятия / [В. В. Гедз, Л. А. Мельник ; под. ред. А. Н. Енина ; Конотоп. авиаремонт. з-д “АВИАКОН”]. – Киев : АэроХобби, 2011. – 175 с. : ил.

Вертольотоводіння. Ч. 1. Контроль та виправлення шляху [Текст] : навч. посіб. / [С. В. Федюк, В. В. Афанасьєв, В. Г. Чернов [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 199 с. : іл., табл. – Режим доступу: ftp://192.168.101.254/102/1.pdf. – Дод. – Бібліогр.: с. 197 (6 назв).

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності

Фортифікація та маскування. Ч. 1. Фортифікаційне обладнання та маскування позицій і районів розташування військ (сил ) в антитерористичній операції

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності [Текст] : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 17 лист. 2016 року / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ. – Львів : НАСВ, 2016. – 116 с.

Фортифікація та маскування. Ч. 1. Фортифікаційне обладнання та маскування позицій і районів розташування військ (сил ) в антитерористичній операції [Текст] : навч. посіб. / С. І. Дяков, А. А. Колос, Ф. А. Верстівський [та ін.] ; [Нац. акад. сухопутних військ]. – Львів : НАСВ, 2016. – 145 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 134-136 (28 назв).

Спеціальна обробка у підрозділах Повітряних Сил. Дегазація, дезактивація, дезінфекція

Сучасна війна: гуманітарний аспект. Науково-практична конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 30 черв. 2017 р.

Гишко, Г. Б.

Спеціальна обробка у підрозділах Повітряних Сил. Дегазація, дезактивація, дезінфекція [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. Б. Гишко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 167 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 167 (16 назв).

Сучасна війна: гуманітарний аспект. Науково-практична конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 30 черв. 2017 р. [Текст] : тези доп. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 207 с.

Тактика дій підрозділів радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Ч. 3. Тактичні розрахунки за завданнями служби РХБ захисту

Порядок оформлення бойових документів

Тактика дій підрозділів радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Ч. 3. Тактичні розрахунки за завданнями служби РХБ захисту [Текст] : навч.-метод. посіб. / [А. Г. Гутченко, Г. Б. Гишко, В. О. Прокоф’єв [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 47 с. : табл. – Бібліогр.: с 47 (7 назв).

Порядок оформлення бойових документів [Текст] : навч.-метод. посіб. / [С. В. Гузченко, Г. Б. Гишко, Р. Ж. Малицький [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 190 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 190 (11 назв).

Союзницька об’єднана настанова АJP-2.1 (видання В, варіант 1) “Процеси розвідувальної діяльності”

Застосування досвіду АТО для підготовки фахівців зв’язку, РТЗ та ІС

Союзницька об’єднана настанова АJP-2.1 (видання В, варіант 1) “Процеси розвідувальної діяльності” [Текст] : НАТО AJP-2.1 (В) / Орг. Північноатлант. договору, Упр. стандартизації НАТО. – чинний від 2016-06-06. – [Б. м.], 2016. – 80 с. : іл., табл. – (Стандарт НАТО).

Застосування досвіду АТО для підготовки фахівців зв’язку, РТЗ та ІС [Текст] : навч. посіб. / А. М. Алімпієв, О. І. Кушнір, К. С. Васюта [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХУПС, 2016. – 326 с. : ил., табл.

Шустов, В. Е. Войны и сражения Древнего мира

Войны и сражения Древнего мира [Текст] / В. Е. Шустов. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 522 с. – Библиогр.: с. 518-519.

Останні новини бібліотеки університету