Військова техніка

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Вертолет Ми-2МСБ. Руководство по летной эксплутации

Вертолет Ми-2МСБ. Руководство по летной эксплутации [Текст] : К020000000 РЛЭ. – [Б. м., 20–]. – 289 с. : ил., табл. – Прил.

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифіка ції озброєння та військової техніки. Вип. № 2 (2)

Радіоелектронне обладнання навчального вертольота

Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифіка ції озброєння та військової техніки. Вип. № 2 (2) [Текст] : наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. праць / ДНДІ ВС ОВТ. – Чернігів : [Брагинець О. В.], 2019. – 173 с. : іл., табл.

Красноруцький, А. О.

Радіоелектронне обладнання навчального вертольота [Текст] : наоч. посіб. / А. О. Красно руцький, А. В. Педько, А. О. Красноруцький ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повіт ряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 76 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 75-76 (25 назв).

Методическое пособие по технике пилотиро вания вертолета Ми-8МТ

Особливості дій обслуги радіолокаційної станції у нічний час доби

Методическое пособие по технике пилотиро вания вертолета Ми-8МТ [Текст]. – [Б. м., 19–]. – 144 с. : ил.

Особливості дій обслуги радіолокаційної станції у нічний час доби [Текст] : метод. посіб. для курсанта / [А. А. Гризо, О. М. Колеснік, Б. В. Бакуменко та ін. ; за заг. ред. А. А. Гризо ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 77 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 77 (10 назв).

Практична аеродинаміка вертольота МИ-8МТ. Ч. 2. Режими польоту вертольота

Wysokie loty

Практична аеродинаміка вертольота МИ-8МТ. Ч. 2. Режими польоту вертольота [Текст] : навч. посіб. / [В. М. Костенко, А. Г. Зінченко, С. І. Пчельніков та ін.] ; за заг. ред. В. М. Кос тенка ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 135 с. : іл., табл. – Бібліогр.:с. 133 (9 назв).

Wysokie loty [Текст] = High flights : in the 100th anniversary of the Polish air force : w 100. rocznice powstania lotnictwa wojskowego / [red. R. Gretzyngier ; fot. B. Bera [et al.] ; rys. M. Gorecki]. – Warszawa : Wojsk. Centrum Edukacji Obywatelskiej im. plk. dypl. M. Porwita, cop. 2018. – 296 s. : il., fot. – Na okl. : Sluzymy Niepodleglej. – Tekst rownolegly w jez. pol., ang. – ISBN 978-83-65409-64-5.

Автоматизовані та інформаційні системи пунктів управління Повітряних Сил

Будова двигунів базових машин

Автоматизовані та інформаційні системи пунктів управління Повітряних Сил [Текст] : навч. посіб. / [В. В. Бараннік, Н. О. Королюк, О. В. Першин та ін.] ; за заг. ред. Н. О. Королюк ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 131 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 128-131 (48 назв).

Будова двигунів базових машин [Текст] : навч. посіб. / К. М. Єфімов, А. П. Бабіч, І. М. Пічугін, І. В. Рогозін ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 119 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 119 (17 назв.).

Засоби пересування зенітного ракетного комплексу середньої дальності

The methodic is from servicing the radar set AN/TPQ-36 and car of HMMWV the conditions of OOS

Родюков, А. О.

Засоби пересування зенітного ракетного комплексу середньої дальності (шасі МАЗ-543М) [Текст] : навч. посіб. / А. О. Родюков ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 231 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231 (5 назв).

The methodic is from servicing the radar set AN/TPQ-36 and car of HMMWV the conditions of OOS [Текст] : навч. посіб. / [В. Б. Кононов, Ю. І. Шевяков, А. М. Науменко та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 88 с. : іл., табл. – Слов.: С. 87. – Прим.: Методика обслуговування РЛС КББ типу AN/TPQ-36 та автомобіля HMMWV в умовах ООС (англ. мовою). – Бібліогр.: с. 88 (5 назв).

Застосування досвіду АТО та особливостей проведення ООС для підготовки фахівців зв’язку, РТЗ, А та ІС

Наукові проблеми створення, бойового застосування та підготовки фахівців безпілотних авіаційних комплексів тактичних класів

Застосування досвіду АТО та особливостей проведення ООС для підготовки фахівців зв’язку, РТЗ, А та ІС [Текст] : [навч. посіб.] / [К. С. Васюта, О. М. Чекунова, С. А. Макаров [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 291 с.

Наукові проблеми створення, бойового застосування та підготовки фахівців безпілотних авіаційних комплексів тактичних класів [Текст] : тези доп. І Всеукр. наук.-практ. конф., м. Житомир, 01-02 листоп. 2018 р. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова. – Київ, 2018. – 181 с.

Методические основы системных исследований и решения проблем технического оснащения вооруженных сил государства . Кн. 2

Методические основы системных исследований и решения проблем технического оснащения вооруженных сил государства. Кн. 1

Методические основы системных исследований и решения проблем технического оснащения вооруженных сил государства . Кн. 2 [Текст] : монография : [в 2 кн.] / [Б. А. Демидов, О. П. Коростелев, С. Н. Остапенко [и др.] ; под ред. Б. А. Демидова, О. П. Коростелева. – Киев : Изд. дом “Стилос”, 2016. – 640 с. : ил., табл.

Методические основы системных исследований и решения проблем технического оснащения вооруженных сил государства. Кн. 1 [Текст] : монография : [в 2 кн.] / [Б. А. Демидов, О. П. Коростелев, С. Н. Остапенко [и др.] ; под ред. Б. А. Демидова, О. П. Коростелева. – Киев : Изд. дом “Стилос”, 2016. – 655 с. : ил., табл.

Збірник воєнно-наукової інформації (військово-технічний аспект)

Розробка та нанесення на електронну карту оперативно-тактичної обстановки

Збірник воєнно-наукової інформації (військово-технічний аспект) [Текст] : [інформац. вид. : Вип. 9] / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ; [уклад.: Є. В. Купівська, Ю. В.Черник, О. С. Івахів]. – Львів : НАСВ, 2016. – 135 с. : іл.

Розробка та нанесення на електронну карту оперативно-тактичної обстановки [Текст] : навч.-метод. посіб. / [М. О. Котляр, М. І. Литвиненко, С. А. Калкаманов [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 53 с. : іл., табл.

Водіння багатовісного шасі МАЗ-543М

Всё о холодном оружии. От Древней Руси до наших дней

Родюков, А. О.

Водіння багатовісного шасі МАЗ-543М [Текст] : навч. посіб. / А. О. Родюков ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 107 с., [1] арк. схем : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 107 (5 назв).

Вериютин, В. И.

Всё о холодном оружии. От Древней Руси до наших дней [Текст] / В. И. Вериютин. – Ростов н/Д : Владис, 2011. – 399 с. : ил. – Библиогр.: с. 392-395 (55 назв.).

Концепции проектирования и доводки двигателей для учебно-боевых самолетов

Теоретичні основи автоматизації процесів управління військами та озброєнням

Епифанов, С. В.

Концепции проектирования и доводки двигателей для учебно-боевых самолетов [Текст] : моногр. / С. В. Епифанов, И. Ф. Кравченко, В. В. Логинов ; М-во образов. и науки Украины, Нац.аэрокосмич. ун-т им. Н. Е. Жуковского “Харьков. авиац. ин-т”, Гос. предприятие “Запорожс. машиностроит. конструкт. бюро “Прогресс” им. акад. А. Г. Ивченко”. – Харьков : [Изд-во АТ “МОТОР СІЧ”], 2017. – 388 с. : ил., табл. – Прил. – Библиогр.: с. 339-365 (251 назв.).

Теоретичні основи автоматизації процесів управління військами та озброєнням [Текст] : навч. посіб. / [О. І. Тимочко, Н. О. Королюк, Р. В. Корольов [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; за заг. ред. О. І. Тимочка. – Харків : ХНУПС, 2017. – 80 с. : іл. – Бібліогр.: с. 219-220 (18 назв).

Авіаційні засоби ураження. Ч. 1. Засоби ураження бомбардувального озброєння

Построение, техническая эксплуатация и боевое применение средств командного пункта зенитного ракетного комплекса малой дальности “Бук-М1”

Зарубін, О. М.

Авіаційні засоби ураження. Ч. 1. Засоби ураження бомбардувального озброєння [Текст] : навч. посіб. / О. М. Зарубін, О. Г. Березанський ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 254 с. : іл. – Бібліогр.: с. 254 (6 назв).

Построение, техническая эксплуатация и боевое применение средств командного пункта зенитного ракетного комплекса малой дальности “Бук-М1” [Текст] : справ. материалы и альбом рис. (схем) для слушателей курсов повышения квалификации при ХНУВС офицеров Вооруженных Сил иностр. гос-в / [С. А. Бортновский, П. П. Зуев, К. В. Закутин [и др.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; под общ. ред. С. А. Бортновского. – Харків : ХНУПС, 2018. – 170 с. : цв. ил., табл. – Текст рос.

Формирование массогабаритных и высотно-скоростных показателей разведывательных микро-БПЛА и борьба с ними

Анипко, О. Б.

Формирование массогабаритных и высотно-скоростных показателей разведывательных микро-БПЛА и борьба с ними [Текст] : монография / О. Б. Анипко, А. В. Смоляков, В. А. Таврин ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харьков : ХНУПС, 2018. – 159 с. : ил., табл. – Текст рус. – Прил. – Библиогр.: с. 120-130 (161 назв.).

Останні новини бібліотеки університету