Центр імітаційного моделювання

Центр імітаційного моделювання Харківського національного університету Повітряних Сил створено 10.09.2008 року на виконання наказу Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України від 28.01.2008 року №6 «Про затвердження Типового положення про центри імітаційного моделювання Збройних Сил України»

Центр імітаційного моделювання призначений для моделювання бойових дій військових частин (підрозділів) Повітряних Сил Збройних Сил України та проведення розрахунків їх бойових можливостей в ході воєнно-спеціальної гри з науково-педагогічними працівниками, тактико-спеціальних та навчальних занять, комп’ютерних тренувань з курсантами університету, впровадження в процес підготовки офіцерів тактичної ланки управління, що проходять перенавчання і підвищення кваліфікації та курсантів університету математичних моделей, імітаційно-тренажних систем, розрахункових та інформаційних задач, стосовно підготовки та ведення бойових дій військових частин (підрозділів), застосування окремих зразків озброєння Повітряних Сил Збройних Сил України та функціонування їх систем.

Центр очолює кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, підполковник Пашнєв Андрій Анатолійович.

Головний девіз центру – імітаційне моделювання зберігає час, гроші та життя.

Структурно центр імітаційного моделювання складається із трьох підрозділів:

 • імітаційного моделювання операцій (бойових дій) та проведення оперативних розрахунків;
 • підготовки та забезпечення комп’ютерних навчань (тренувань);
 • програмно-математичного забезпечення.
Центр імітаційного моделювання

Основними завданнями центру імітаційного моделювання є:

 • моделювання бойових дій військових частин (підрозділів), застосування окремих зразків озброєння Повітряних Сил Збройних Сил України та проведення розрахунків їх бойових можливостей;
 • підготовка та забезпечення проведення воєнно-спеціальних ігор з науково-педагогічними працівниками, тактико-спеціальних та навчальних занять, комп’ютерних тренувань з курсантами університету із використанням математичних моделей, імітаційно-тренажних систем, розрахункових та інформаційних задач;
 • освоєння та впровадження в навчальний процес та повсякденну діяльність університету сучасних інформаційних технологій;
 • дослідна експлуатація розроблених науковим центром Повітряних Сил університету математичних моделей бойових дій військових частин (підрозділів) Повітряних Сил Збройних Сил України, імітаційно-тренажерних систем, розрахункових та інформаційних задач, впровадження спеціального математичного та програмного забезпечення в навчальний процес університету;
 • навчання офіцерів тактичної ланки управління, що проходять перенавчання і підвищення кваліфікації та курсантів університету сучасним і перспективним комп’ютерним технологіям (програмному забезпеченню імітаційного моделювання).
Центр імітаційного моделювання

Центр імітаційного моделювання відповідно до покладених на нього завдань:

 • бере участь у моделюванні бойових дій військових частин (підрозділів), застосування окремих зразків озброєння Повітряних Сил Збройних Сил України та проведенні розрахунків їх бойових можливостей за вихідними даними, що надаються кафедрами університету;
 • здійснює програмно-технічне забезпечення проведення воєнно-спеціальних ігор з науково-педагогічними працівниками, тактико-спеціальних та навчальних занять, комп’ютерних тренувань з курсантами університету із використанням спеціального математичного та програмного забезпечення;
 • бере участь разом з кафедрами та науковим центром Повітряних Сил університету у виконанні оперативних завдань із розробки спеціального математичного та програмного забезпечення;
 • організовує взаємодію із закордонними партнерами щодо впровадження систем імітаційного моделювання в навчальному процесі університету;
 • розробляє та удосконалює разом з кафедрами університету методичні посібники (матеріали) з питань використання в навчальному процесі університету засобів автоматизації, моделей, розрахункових та інформаційних задач, баз даних і баз знань щодо підготовки та ведення бойових дій військових частин (підрозділів), застосування окремих зразків озброєння Повітряних Сил Збройних Сил України та функціонування їх систем;
 • формує фонд алгоритмів і програм університету як складову фонду алгоритмів і розрахункових задач Повітряних Сил Збройних Сил України;
 • бере участь разом з кафедрами університету у навчанні офіцерів тактичної ланки управління, що проходять перенавчання та підвищення кваліфікації і курсантів університету використанню спеціального математичного та програмного забезпечення;
 • бере участь у підготовці документації та спеціальних формалізованих документів з організації воєнно-спеціальної гри з науково-педагогічними працівниками та тактико-спеціальних занять з курсантами університету із використанням розроблених математичних моделей бойових дій військових частин (підрозділів) Повітряних Сил Збройних Сил України, розрахункових та інформаційних задач;
 • бере участь у пошукових та прикладних дослідженнях з питань розробки та адаптації до навчального процесу університету математичних моделей, імітаційно-тренажерних систем, розрахункових та інформаційних задач, які проводяться науковим центром Повітряних Сил та кафедрами університету.
Центр імітаційного моделювання

Останні новини університету