Факультет автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації

Кафедра бойового застосування та експлуатації АСУ

Кафедра «Бойового застосування та експлуатації АСУ» являється профілюючою кафедрою по підготовці військових фахівців в галузі автоматизації управління командних пунктів та штабів військ Повітряних Сил, об’єднань, з’єднань, частин та підрозділів родів військ Повітряних Сил.

Кафедра має великий досвід підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі комп’ютерних наук та інфокомунікаційних технологій на основі вже сформованої науково-педагогічної та навчально-методичної школи,яка існує не один рік.

Кафедру очолює доктор технічних наук професор полковник Бараннік Володимир Вікторович.

Кафедра проводить військово-наукову та виховну роботу зі слухачами та курсантами, науково-дослідницьку роботу, підготовку науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та інженерно-технічного складу.

На кафедрі працює високоосвічений професорсько-викладацький склад: 2 доктора технічних наук, 4 кандидати технічних наук, 2 професори, 2 доценти, які передають свій досвід та знання навчаемим докторантам, ад’юнктам, курсантам та слухачам. За останні роки фахівцями кафедри підготовлено та захищено 13 кандидатських та 1 докторська дисертації.

Курсанти отуються за спеціальністю: ”Комп’ютерні науки та інформаційні технології” з  спеціалізацією “ Комплекси та засоби автоматизації управління Повітряних Сил ”

 Фахівці підготовлені кафедрою досконально володіють навиками та вміннями зі спеціальностей:

 • автоматизація управління;
 • системи комп’ютерного моделювання;
 • проектування та управління інфокомунікаційними засобами;
 • мікропроцесорна та обчислювальна апаратура та персональні комп’ютери;
 • інтегровані технологічні комп’ютеризовані системи та робототехніка.

Кафедра має сучасну комп’ютерну навчально-матеріальну базу.

На кафедрі розгорнуті та вивчаються наступні зразки інфокомунікаційної техніки та озброєння

   1. Автоматизована система збору, обробки та передачі радіолокаційної інформації (АСЗОІ) (А100(КП,ВИ), А1000 (ОД, ДР, КС, СМ, ДВ, М, Н).
   2. Автоматизована система управління ЗСУ “Дніпро”.
   3. Захищена система обміну даними ЗСУ (О271, О371, ТК ДМК, ЦТА “Буковель”, В271Е, В371Е (ПКЗ-00)).
   4. Інформаційна система з доступом до локальної мережі “Інтеренет”.
   5. Цифрові засоби передачі даних (модеми М-101, М-1201, Т-336, Т-288, модеми технології SHDSL, ADSL).
   6. Автоматизовані системи класу 1, 2, 3.
   7. Мережне обладнання (маршрутизатори А-201, CISCO, комутатори А-101, концентратори).
   8. Комплекси та засоби автоматизації 7В430, пункт наведення авіації Е501;
   9. Комплексна апаратна зв’язку КАЗ1501.
   10. Цифрові радіорелейні станції (Р-450, Ера).
   11. Цифрові радіолокаціні станції (П-18МА (МУ, “Малахіт”, 35Д6М, 79К6).
   12. Система відображення повітряної обстановки (АС “Ореанда”, Віраж-Планшет, АС “Центр”, (ДП ОПР Украерорух)).
   13. Комплекс засобів захисту (КЗЗ) ТИСА 1, 2, 3.
   14. Автоматизований командно-диспетчерський пункт (АКДП).
   15. Перспективний КЗА автоматизованої системи управління авіацією та протиповітряною обороною Збройних Сил України 9С162 (“ОРЕАНДА”).

Навчальна, методична та науково-дослідна робота, яка проводиться на кафедрі, забезпечують підготовку курсантів за напрямом “Системна інженерія” за спеціалізаціями:

 • засоби автоматизованого управління системами та комплексами Військ протиповітряної оборони;
 • автоматизовані системи управління авіацією;
 • АСУ військами;
 • комплекси та засоби автоматизації управління Повітряних Сил.

Здійснюються підготовка та успішний захист дисертаційних робіт за наступними спеціальностями:

 • 05.13.06 Інформаційні технології;
 • 05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі;
 • 21.05.10 Інформаційна безпека держави;
 • 05.13.21 Системи захисту інформації.

На кафедрі викладаються матеріали з таких дисциплін, як:

 • Комп’ютерні системи та мережі;
 • Системи управління базами даних;
 • Архітектура комп’ютерних систем;
 • Теорія автоматичного управління;
 • Комп’ютерна електроніка;
 • Операційні системи;
 • Інформаційні технології обробки та передачі даних
 • Основи побудови автоматизованих систем управління (АСУ);
 • Мікропроцесорні пристрої;
 • Основи обробки та передачі інформації;
 • Організація баз даних та знань;
 • АСУ спеціального призначення;
 • Інтелектуальний аналіз даних;
 • Сучасні системи та засоби зв’язку;
 • Інфокомунікаційні мережі;
 • Системи передачі даних в комп’ютеризованих мережах;
 • Системи підтримки прийняття рішень в АСУ спеціального призначення;
 • Інформаційна безпека.

Випускники кафедри завжди мають гарні перспективи кар’єрного росту не тільки у військовому напрямку, а і в сфері управління виробництвом та бізнесом.

Останні новини факультету АСУ та НЗПА