Факультет автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації

Кафедра математичного та програмного забезпечення АСУ

Кафедра є провідною у галузі математичного і програмного забезпечення комп’ютерних систем та мереж АСУ і забезпечує підготовку фахівців для сучасних АСУ пунктів управління всіх рівнів Збройних Сил України. Кафедра має великий досвід щодо створення сучасного програмного забезпечення для комп’ютерних систем та мереж.

Кафедра має сучасну комп’ютерну навчально-матеріальну базу. Розвинена корпоративна мережа кафедри дозволяє проводити фундаментальні дослідження і створювати сучасні інформаційні моделі і тренажери. Кафедра є передовою в університеті в галузі розробки програмного забезпечення та застосування засобів дистанційного навчання, має власні розробки таких засобів. Кафедрою розроблені: програмний тренажер оператора станції “Кольчуга”; електронний тренажер радіостанції Р-161;спеціалізоване інформаційно-освітнє середовище “Діалог” для дистанційного навчання в системі бойової підготовки; спеціальне програмне забезпечення для фінансово-економічних розрахунків; програмне забезпечення для кадрового органу;автоматизована система забезпечення науково-організаційної діяльності у ВВНЗ; програмне забезпечення макету інформаційно-аналітичної системи обліку вступників до ВВНЗ та ВНП ВНЗ.

На кафедрі працює високоосвічений професорсько-викладацький склад: 2 доктори технічних наук, 1 доктор фізико-математичних наук, 7 кандидатів технічних наук, 3 професори, 4 доценти, 1 старший науковий спiвробiтник, які передають свій досвід та знання курсантам та слухачам. За останні роки на кафедрі захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, 12 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Основні напрямки наукової діяльності

  • Динамічне управління потоками та процесами в комп’ютерних мережах.
  • Компактне подання інформації в комп’ютерних системах.
  • Інформаційні системи.
  • Цифрова обробка зображень.

Основні функції кафедри

Кафедра „Математичного та програмного забезпечення АСУ” факультету “Автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І.Кожедуба створена у грудні 1977 року.

З 1979 року кафедра випускала інженерів, інженерів-дослідників та аналітиків в галузі математичного та програмного забезпечення АСУ Військ ППО, Ракетних військ стратегічного призначення.

За час історії кафедри на ній працювали доктори наук, професори: Бобир Є.І., Горбенко І.Д., Долгов В.І., Корольов А.В., Кривуля Г.Ф., Кузнєцов А.А., Лістровий С.В., Потій О.В., Смеляков С.В., Соколов С.О., Сорока Л.С., Стасєв Ю.В.

Останні новини факультету АСУ та НЗПА