Шеврон ФІТС

Предметно-методична комісія кафедри метрології та стандартизації

Голова ПМК кандидат технічних наук, доцент Шамаєв Юрій Петрович. ПМК була заснована у 2000 році при кафедрі «Метрології та вимірювальної техніки», яка має свою багаторічну історію. Кафедра створена у 1979 році в стінах прославленого навчального закладу Харківського Вищого Військового командно-інженерного училища Ракетних Військ імені Маршала Радянського Союзу Крилова М.І. при безпосередній участі заслуженого діяча науки і техніки України, члена Нью-Йоркської академії наук, доктора технічних наук професора Чинкова Віктора Миколайовича, яка готувала кадри метрологів для всіх видів Збройних Сил Радянського Союзу. А з 1991 року кафедра готує спеціалістів даного фаху для Збройних Сил України. ПМК при кафедрі створена для підготовки студентів за напрямком метрологія та інформаційні технології.

Склад ПМК кафедри:

 • заслужений діяч науки і техніки України, член Нью-Йоркської академії наук, доктор технічних наук, професор Чинков Віктор Миколайович;
 • кандидат технічних наук, доцент Шамаєв Юрій Петрович;
 • кандидат технічних наук доцент Єрмолаєв Віктор Анатолійович;
 • викладач Науменко Анатолій Миколайович.

ПМК кафедри забезпечує:

 • підготовку метрологів за обліковими спеціальностями – організація метрологічного забезпечення та метрологічне забезпечення техніки та інформаційних систем;
 • проведення курсів підвищення кваліфікації фахівців служб метрології та стандартизації;
 • викладання дисциплін з метрології для усіх факультетів ХУПС;
 • підготовку студентів за контрактом за напрямами: “Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології ” та “Метрологія та вимірювальна техніка”, (кваліфікаційні рівні “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”);
 • за напрямом підготовки офіцер запасу за військово-обліковою спеціальністю ВОС 6700100 – організація метрологічного забезпечення.

На ПМК кафедри налагоджено та поглиблено науковий та методичний взаємозв’язок кафедри з провідними установами, які працюють в галузі метрологічного забезпечення. Серед них – метрологічний центр (військових еталонів), НДІ “Метрології”, НТУ “КПІ”, НТУ “ХПІ”.

Кафедра представлена у міжвузівській предметно-методичній підкомісії з галузі знань 0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології, Технічній Раді Центрального управління метрології та стандартизації Озброєння Збройних Сил України.

Кафедра виконує науково-дослідні роботи на замовлення Начальника Центрального управління метрології та стандартизації Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України – головного метролога Збройних Сил України та Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

Кафедра є єдиною профілюючою кафедрою по підготовці військових фахівців в галузі метрології та вимірювальної техніки в Збройних Силах України та силових структурах України.

Напрямки наукової діяльності:

 • Узагальнення, систематизування вимірювальних та діагностичних задач, які вирішуються при технічному обслуговуванні систем та комплексів.
 • Розробка єдиного системотехнічного підходу до побудови автоматизованих систем вимірювального контролю та діагностування зразків ЗВТ.
 • Розвиток та впровадження методологічних основ метрологічного обслуговування випробувальних систем та комплексів з урахуванням їх сучасного стану, а також складу та стану парку засобів вимірювальної техніки.
 • Розробка теоретичних та прикладних основ підвищення ефективності метрологічного забезпечення ЗВТ на всіх етапах життєвого циклу.
 • Розробка принципів та способів управління метрологічним забезпеченням виробництва.

ПМК кафедри метрології та стандартизації підготовлено більше ніж 200 спеціалістів-метрологів, з них 200 бакалаврів, 100 спеціалістів, близько 60 магістрів, за існування кафедри підготовлено більше ніж 50 кандидатів технічних наук та 3 доктора технічних наук.

Навчання студентів спеціальностей “Метрологія та вимірювальна техніка”, ”Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології” які спрямовані на поглиблену підготовку у галузі стандартизації, сертифікації та управління якістю промислової продукції, здійснює ПМК кафедри “Метрології та стандартизації” Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба , яка має більш ніж тридцятирічний досвід навчання спеціалістів у галузі метрологічного забезпечення складних технічних систем та комплексів. Система підготовки студентів узгоджена з Міністерством освіти та науки України та відповідає його вимогам стосовно даної спеціальності (ліцензія Міністерства освіти та науки України №231002 от 15.10.2001 г.)

Заняття в університеті з навчальних дисциплін проводять висококваліфіковані педагоги: 9 докторів та 46 кандидатів наук.

Навчальні лабораторії облаштовані засобами вимірювальної техніки (в тому числі комп’ютерними), лабораторними установками, засобами автоматизації метрологічних робіт, а також усією необхідною навчально-методичною літературою.

Студенти мають можливість самостійно працювати в обчислювальному центрі Харківського національного університету Повітряних Сил, який укомплектовано сучасними персональними ЕВМ.

Студенти проходять стажування та практику в Харківському центрі сертифікації, метрології та стандартизації ДП “Харківстандартметрологія.

Протягом навчання в Харківському національному університеті Повітряних Сил студенти – метрологи мають можливість:

 • вивчити класичну базу вищої школи (вища математика, фізика і т.і.);
 • оволодіти основами електроніки, метрології та стандартизації, комп’ютерною технікою та програмуванням;
 • здійснити експериментальні дослідження фізичних процесів у засобах вимірювань, оволодіти навичками проведення вимірювань, ремонту засобів вимірювання;
 • отримати знання в галузі аудита, маркетинга, ідентифікації промислової продукції;
 • вивчити основи теорії управління якістю продукції, організації метрологічного забезпечення виробництва, сертифікації промислової продукції;
 • пройти практичне навчання (експлуатаційну та переддипломну практику) в передових підприємствах та організаціях галузі і т.і.

Все це дозволяє забезпечити високу якість та ефективність теоретичної та практичної підготовки спеціалістів.
Ми не тільки навчаємо, але й сприяємо в працевлаштуванні найбільш підготовлених випускників.

Наприкінці навчання випускники – метрологи володіють повним обсягом спеціальних знань та умінь, які дозволяють працювати на інженерних посадах в установах, які забезпечують випуск якісної промислової продукції, а також в установах охорони здоров’я, екології і т.і.

Вас чекають:

 • у вищих та середніх навчальних закладах, науково-дослідних інститутах (викладач, асистент,інженер-дослідник, науковий співробітник);
 • у центрах стандартизації, метрології та сертифікації, лабораторіях державного нагляду (інженер-держповірювач, державний інспектор, завідувач філіалом лабораторії, спеціаліст відділу сертифікації, начальник лабораторії метрології);
 • у дослідницьких лабораторіях із сертифікації продукції та послуг (начальник лабораторії, експерт, головний спеціаліст, керівник підрозділу науково-технічної інформації);

ЇМ ПОТРІБНІ МЕТРОЛОГИ

Національний науковий центр «Інститут метрології» м. Харків

ДП “Харківстандартметрологія”

Спільне підприємство «КОДА»

Компанія «Сатурн Дейта Инт.»

Харківське Державне авіаційне виробниче підприємство

ВАТ «Турбоатом»

Наукова виробнича корпорація “ФЕД” та інші.

Метролог – елітна та почесна професія!

Спеціаліст – метролог має особливий статус, вагу та значущість. Без метролога неможливо вирішити жодної життєво важливої задачі. Для метролога завжди відкриті двері провідних підприємств та організацій нашої країни та закордонних країн.

Метрологія – Ваше майбутнє!

Останні новини факультету інформаційних та технічних систем