Шеврон ФІТС

Спеціальність 172 телекомунікації та радіотехніка

Студенти спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» мають можливість вивчити:

  • сучасні та перспективні системи зв’язку;
  • принципи побудови та функціонування систем цифрового радіомовлення та телебачення;
  • радіолокаційні та радіонавігаційні системи;
  • основи алгоритмізації та програмування;
  • комп’ютерні методи аналізу і проектування радіоелектронних вузлів і систем;
  • сучасні мікроконтролерні та мікропроцесорні пристрої та системи;
  • іноземну мову (за вибором);
  • основи економіки, менеджмент і маркетинг.

Велика увага приділяється викладанню сучасних мов програмування, зокрема, вивчення мікроконтролерних та мікропроцесорних систем (Arduino, AVR тощо).

Мікропроцесорні системи

Лабораторна робота з дисципліни «Мікропроцесорні системи»

Студенти мають можливість відвідувати майстер-класи від провідних фахівців підприємств галузі телекомунікацій.

Майстер-клас від компанії D-Link

Майстер-клас від компанії D-Link

Знайомство із новітніми вимірювальними приладами

Знайомство із новітніми вимірювальними приладами компанії Rohde and Schwarz

Матеріально-технічну базу кафедри складають спеціалізовані лабораторії, комп’ютерні класи та аудиторії. Усі студенти забезпечені доступом до мережі “Internet”.

У навчальній лабораторії електронних пристроїв

У навчальній лабораторії електронних пристроїв

Викладачами кафедри проводяться конкурси фахової майстерності, олімпіади з різних дисциплін.

olimpiadi-z-radiotehniki-hnups

І етап Всеукраїнської олімпіади з радіотехніки

Студенти спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» багато років поспіль беруть участь у Всеукраїнських фахових олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт, науково-практичних конференціях тощо.

Студенти спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» беруть активну участь в спортивному житті університету: виступають в спортивних змаганнях за університет на місцевому та обласному рівнях, де посідають призові місця.

Обласні змагання з вільної боротьби

Обласні змагання з вільної боротьби

Базами практики є провідні телекомунікаційні підприємства Харківської області: Triolan, Kyivstar, MaxNet, Харківський обласний радіотелевізійний передавальний центр. Під час практик студенти мають можливість ознайомитись із зразками новітнього обладнання, набути навички експлуатації та ремонту окремих складових сучасних телекомунікаційних систем.

Радіопередавальне обладнання телецентру

Радіопередавальне обладнання  телецентру (ХОРТПЦ)

Комутаційне обладнання

Комутаційне обладнання (MaxNet)

Випускними роботами наших студентів, як правило, є реальні дипломні проекти – діючі макети радіотехнічних пристроїв, проекти телекомунікаційних мереж, web-сайти або прикладні програми для підприємств і організацій міста та області.

Після закінчення університету випускники користуються значним попитом серед роботодавців і виявляють новітні знання та високий рівень компетенцій на виробництві, мають можливість працювати на керівних та інженерних посадах  у компаніях, що надають телекомунікаційні послуги, у тому числі – мобільного зв’язку, в службах захисту інформації, у сервіс-центрах, на телерадіокомпаніях усіх форм власності. Також випускники можуть працювати провідними менеджерами із продажу телекомунікаційного обладнання (Інтернет, телефонія, супутникове та кабельне телебачення тощо).

Кафедра ставить перед собою завдання з удосконалення організації освітньо-виховного процесу, проведення лекцій, практичних і лабораторних занять із використанням мультимедійних технологій, а також на розвиток творчої індивідуальності студента.

Випускник кафедри фундаментальних дисциплін та радіотехніки факультету інформаційних та технічних систем Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба – це науково-технічна еліта ХХІ століття!

Останні новини інституту цивільної авіації