Шеврон ФІТС

Кафедра інженерно-авіаційного забезпечення

Кафедра проводить підготовку бакалаврів та магістрів:

за спеціальностями

 • Авіаційний транспорт
 • Авіоніка

за спеціалізаціями

 • Обслуговування повітряних суден
 • Авіоніка
 • Виробництво, технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів
 • Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів

Кафедра авіаційного транспорту є структурним підрозділом факультету інформаційних та технічних систем. Основною метою кафедри є забезпечення якісного навчання цивільних фахівців для галузі транспорту та транспортної інфраструктури.

На кафедрі проводиться навчальна і методична діяльність, наукова робота зі студентами з питань удосконалення методів технічної експлуатації, відновлення та ремонту повітряних суден, інженерно-авіаційного забезпечення польотів  авіації, забезпечення надійності та безпеки польотів повітряних суден.

З 2014 року кафедра проводить підготовку іноземних студентів для країн Африки, Індії та Ближнього Сходу .

Під час навчання студенти проходять теоретичну підготовку за відповідними спеціальностями та спеціалізаціями, та практичну підготовку. Практична підготовка здійснюється в спеціалізованих класах, лабораторіях, на авіаційній техніці, що розміщена на навчально-тренувальному комплексі університету та в авіапідприємствах України. Основою кафедри є висококваліфікований науково-педагогічний склад, що має великий досвід обслуговування повітряних суден, володіє знаннями щодо особливостей її експлуатації, технічного обслуговування та ремонту, має великий досвід виконання наукових досліджень, неодноразово пройшли курси підвищення кваліфікації при Харківському національному Університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

До роботи на кафедрі залучаються вчені провідних вищих навчальних закладів Харкова, з якими підтримується наукова та методична взаємодія.

Важливим напрямком підготовки за спеціальностями та спеціалізаціями кафедри є наукова та науково-технічна діяльність. За роки підготовки фахівців колектив кафедри брав участь у виконанні більш ніж 20 науково-дослідних робіт, опубліковано більш ніж 250 наукових статей, розроблено та опубліковано більше 20 навчальних та навчально-методичних посібників, видано 5 монографій, прийнято участь більш ніж у 30 наукових конференціях. На кафедрі підготовлено 5 кандидатів технічних наук.

Фахівці кафедри приймають активну участь у роботі наукового товариства студентів Харківського національного університету Повітряних Сил. Щорічно у роботі наукового гуртка кафедри приймає участь більш ніж 20 студентів університету. Навчально-матеріальна та лабораторна база забезпечує умови для виконання якісної підготовки авіаційних фахівців та проведення теоретичних і практичних досліджень за науковими напрямками кафедри. На кафедрі розгорнута і діє унікальна трибодіагностична лабораторія та проводяться дослідження з питань забезпечення ресурсних показників авіаційних трибосистем, замовниками яких є Харківський авіаційний завод, Харківський машинобудівний завод «ФЕД» та інші підприємства міста Харкова та України.

Після закінчення навчанні в університеті випускники мають можливість працювати в авіапідприємствах і авіакомпаніях та інших підприємствах транспортної інраструктури на наступних посадах:

 • Інженер з технічного обслуговування, ремонту та діагностики повітряних суден
 • Інженер-конструктор (механіка)
 • Інженер-технолог (механіка)
 • Інженер-технолог (механіка)
 • Інженер з експлуатації авіаційного устаткування об’єктивного контролю
 • Провідний інженер з експлуатації повітряних суден
 • Інженер з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден)
 • Інженер з підготовки виробництва
 • Інженер-дослідник
 • Майстер виробничої дільниці
 • Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів
 • Майстер з ремонту транспорту
 • Начальник автомобільної газонаповнювальної станції
 • Начальник виробництва
 • Начальник відділу технічного контролю
 • Начальник газонаповнювальної станції
 • Начальник диспетчерської (виробничо-диспетчерської) служби
 • Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики
 • Начальник проектно-конструкторського відділу

Останні новини інституту цивільної авіації