Інженерно-авіаційний факультет

Кафедра конструкції та міцності літальних апаратів та двигунів

Кафедра сформована у серпні 2006 року.

Очолює кафедру кандидат технічних наук, доцент полковник БЕРДОЧНИК Вадим Анатолійович.

На кафедрі працює високоосвічений науково-педагогічний склад:
1 доктор наук, 8 кандидатів наук та доцентів, а також учасники антитерористичної операції на сході України які передають свій досвід курсантам та слухачам.

Навчальна робота є одним з основних видів діяльності кафедри. На кафедрі організовується та проводиться на високому рівні навчальна та методична робота з дисциплін кафедри. Здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів, створена та відновлена сучасна навчально-лабораторна база.

Кафедра є продовжувачем кращих традицій Харківського вищого військового інженерного авіаційного училища по підготовці авіаційних фахівців з експлуатації літаків, вертольотів та авіаційних двигунів.

Кафедра здійснює викладання навчальних дисциплін професійно-орієнтованих та спеціальних (військово-технічних) циклів підготовки, які є основою для професійного становлення авіаційного інженера-механіка.

Теоретичні основи процесів, що покладені у функціонування сучасних бойових авіаційних комплексів курсанти вивчають під час засвоєння навчальних дисциплін професійно-орієнтованого циклу підготовки (опір матеріалів, термодинаміка та теплопередача, теорія газодинамічних систем, теорія автоматичного керування). Це створює необхідний базис для опанування основних для авіаційного інженера дисциплін: конструкція та міцність повітряних суден, конструкція авіаційних силових установок, системи керування літальних апаратів, системи автоматичного керування авіаційними силовими установками.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», яка завершується виконанням та захистом кваліфікаційної роботи.

Напрямки наукових досліджень кафедри:

  • Визначення працездатності елементів конструкції газотурбінних двигунів з метою продовження їх призначеного ресурсу.
  • Оцінка ефективності робочого процесу авіаційних силових установок та їх елементів.
  • Погодження характеристик робочого процесу силової установки та елементів літальних апаратів.

Останні новини інженерно-авіаційного факультету