Інженерно-авіаційний факультет

Кафедра радіоелектронного обладнання літальних апаратів

Кафедра «Радіоелектронного обладнання літальних апаратів» є базовим структурним підрозділом інженерно-авіаційного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Кафедра проводить підготовку в галузі знань: 17 Електроніка та телекомунікації, спеціальністю: 173 Авіоніка, спеціалізаціею: Радіоелектронного обладнання літаків, вертольотів та ракет.

Сьогодення кафедри

Кафедра відіграє головну роль у забезпеченні зв’язку навчального процесу з практикою.

Фахівці кафедри приймають активну участь в організації та проведенні:

  • військових стажувань з курсантами факультету;
  • ремонтних практик на авіаційних ремонтних підприємствах України;
  • аеродромних практик та тактико-спеціальних занять з курсантами та слухачами факультету.

Основою кафедри є висококваліфікований науково-педагогічний склад, що має великий досвід роботи на авіаційній техніці, володіє знаннями щодо особливостей її експлуатації та ремонту, має великий досвід виконання наукових досліджень. Загалом на кафедрі працює: 5 кандидатів технічних наук. Відповідний кваліфікаційний рівень науково-педагогічного складу забезпечується проведенням щорічних особистих стажувань викладачами кафедри.

Базовими навчальними дисциплінами фахової підготовки за кафедрою радіоелектронного обладнання літальних апаратів  є:

«Електротехнічні матеріали авіоніки», «Електронні пристрої авіоніки», «Бортові системи радіозв’язку», «Бортові радіонавігаційні пристрої та системи», «Бортові радіолокаційні пристрої та системи», «Бортові комплекси оборони та РЕБ», «Бортові оптико-електроні пристрої та системи», «Прицільно-навігаційні комплекси», «Основи експлуатації радіоелектронного обладнання повітряних суден ЗС України», «Конструкція та експлуатація РЕО повітряного судна (за типом)», «Технічна діагностика авіоніки», «Відновлення та технології військового ремонту РЕО повітряних суден».

Кафедрою освоєна та здійснюється підготовка авіаційних фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Важливим напрямком діяльності кафедри є наукова та науково-технічна діяльність. За час існування кафедри її фахівцями прийнято участь у виконанні більш ніж 20 науково-дослідних робіт, опубліковано більше ніж 142 наукових статей, розроблено та опубліковано більше 28 навчальних та навчально-методичних посібників, прийнято участь більш ніж 36 наукових конференціях. З моменту існування кафедри підготовлено 4 кандидата технічних наук.

Фахівці кафедри приймають активну участь у роботі військово-наукового товариства курсантів (студентів) Харківського національного університету Повітряних Сил. Щорічно у роботі військово-наукового гуртка кафедри приймає участь більше ніж 100 курсантів та студентів університету.
Навчально-матеріальна та лабораторна база кафедри забезпечує умови для виконання якісної підготовки авіаційних фахівців та проведення теоретичних і практичних досліджень за науковими напрямками кафедри.
Практична підготовка курсантів здійснюється в спеціалізованих класах та лабораторіях кафедри та безпосередньо на бойовій техніці в авіаційних бригадах. Практичні заняття з базових дисциплін проводяться на авіаційній техніці, що розміщена на навчально-тренувальному комплексі інженерно-авіаційного факультету. Кафедрою підтримуються тісні зв’язки із Командуванням Повітряних Сил Збройних Сил України та керівним інженерно-технічним складом авіаційних частин.

Останні новини інженерно-авіаційного факультету