Факультет післядипломної освіти

Кафедра авіаційної англійської мови

Кафедра авіаційної англійської мови

Кафедра авіаційної англійської мови факультету післядипломної освіти була створена 31 жовтня 2017 року.

Очолює кафедру працівник ЗС України Місайлова Ксенія Валентинівна. Кафедра здійснює підготовку курсантів льотного та інженерно-авіаційного факультетів.

Професорсько-викладацький склад кафедри представлений науковцями та досвідченими викладачами авіаційної англійської мови. На кафедрі працюють 1 професор, 4 доценти,  5 старших викладачів та  5 викладачів. Три науково-педагогічні працівники мають науковий ступінь кандидата наук. Три працівники кафедри, після успішного проходження курсу підвищення кваліфікації в інституті ICAO  при Національному  авіаційному університеті, отримали сертифікати інструкторів та рейтерів з авіаційної англійської мови та увійшли до 20-ки рейтерів України.

Лабораторія кафедри включає в себе завідувача лабораторії, завідувача навчальними кабінетами, інженера та техніка.

Кафедра авіаційної англійської мови створена у відповідь на підвищення міжнародних та національних вимог до мовної підготовки майбутніх фахівців у авіації. За вимогами  Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) льотчики та авіаційні диспетчери повинні вміти вести радіообмін англійською мовою та використовувати мовні навички  у професійній діяльності. У цьому контексті володіння англійською мовою визначається як мовна складова професійної компетентності майбутнього фахівця та є частиною  загальної професійної підготовки в університеті.

Основними завданнями кафедри є:

  • навчання та сертифікація курсантів льотного факультету;
  • навчання курсантів інженерно-авіаційного факультету;
  • проведення мовних курсів за стандартами ІСАО з авіаційної англійської мови та фразеології радіообміну та сертифікація слухачів;
  • методична допомога викладачам Військового коледжу сержантського складу;
  • методична допомога викладачам Інституту Цивільної Авіації та сертифікація студентів;
  • методичне супроводження викладання фахових занять англійською мовою викладачами льотного та інженерно-авіаційного факультетів.

Науково-дослідна робота кафедри:

«Удосконалення методики викладання авіаційної англійської мови за стандартами ICAO шляхом впровадження інноваційної освітньої технології змішаного навчання Blended Learning у навчальний процес університету» (шифр «Інновація»).

Ресурсні можливості кафедри дозволяють здійснювати підготовку курсантів на рівні, що відповідають міжнародним вимогам. Завдяки використанню комп’ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій забезпечується інтерактивна взаємодія викладачів та курсантів на всіх етапах навчання.

Останні новини факультету післядипломної освіти