Кафедра озброєння військ протиповітряної оборони Сухопутних військ

Кафедра “Озброєння військ протиповітряної оборони Сухопутних військ” є базовим структурним підрозділом факультету, профілем якого є підготовка військових фахівців тактичного рівня та науково-педагогічних кадрів у галузі комплексів і систем зенітного озброєння малої дальності і ближньої дії, що перебувають на озброєнні частин і підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ, Військово-Морських Сил Збройних Сил та інших відомств і військових формувань України, близького та далекого зарубіжжя 

Свою діяльність кафедра здійснює на підставі Законів України, що регламентують функціонування системи вищої військової освіти, загальновійськових і бойових статутів, наказів та директив Міністра оборони, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача, Управління військової освіти Міністерства оборони, Командування Сухопутних військ, начальника військ протиповітряної оборони Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Кафедру очолює кандидат технічних наук доцент полковник Акулінін Гліб Васильович. До колективу кафедри входять досвідчені науково-педагогічні працівники, серед яких 4 кандидати технічних наук, 1 професор, 2 доценти, які передають свій досвід та знання курсантам та слухачам.

Основні зусилля у навчально-виховній і методичній роботі по кафедрі спрямовані на профільну підготовку курсантів (слухачів) за напрямами підготовки “Військове управління Сухопутних військ” і “Радіотехніка” та відповідними спеціалізаціями: «Управління діями підрозділів військ протиповітряної оборони Сухопутних військ», «Зенітні ракетні, зенітні ракетно-артилерійські та зенітні артилерійські системи та комплекси», «Радіоелектронні засоби інформаційного забезпечення та автоматизованого управління комплексами та системами зенітного озброєння Сухопутних військ».

Крім того на кафедру покладаються завдання щодо підготовки та перепідготовки офіцерів з військ в рамках постійно діючих курсів підвищення кваліфікації та навчання іноземних спеціалістів за напрямком зенітного озброєння малої дальності та ближньої дії.

На даний час по кафедрі здійснюється підготовка спеціалістів з технічної експлуатації та бойового використання бойових та технічних засобів ЗРК „Оса-АКМ”, ЗРК „Стріла-10М3”, зенітного гарматного ракетного комплексу „Тунгуска”, переносних ЗРК та зенітних установок різних модифікації за рівнем підготовки особового складу.

За умов належного фінансування і розширення організаційно-штатної структури, здатна в короткі терміни розгорнути підготовку фахівців за іншими зразками озброєння та військової техніки протиповітряної оборони середньої, малої дальності та ближньої дії виробництва колишнього СРСР та країн близького зарубіжжя. Про це свідчить неодноразове залучення кафедри до підготовки інженерного і командного складу інших держав за профілем озброєння і військової техніки ППО СВ.

До складу кафедри входять: науково-педагогічні працівники; навчально-лабораторний комплекс у складі відділень зенітних ракетних комплексів малої дальності і зенітних ракетних (зенітних артилерійських) комплексів ближньої дії та ад’юнктура.

Головними завданнями колективу науково-педагогічних працівників кафедри є: підготовка та обговорення текстів лекцій, методичних розробок, комплексних кваліфікаційних завдань та тестів, а також інших навчально-методичних матеріалів з усіх видів навчальних занять, по дисциплінам що викладаються; проведення показових і пробних занять з подальшим їх обговоренням на засіданні кафедри; узгодження змісту і методики викладання навчальних дисциплін з відповідною роботою споріднених напрямків підготовки фахівців; обговорення проектів підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій; розробка залікових, екзаменаційних матеріалів та варіантів контрольних занять.

Поряд із розробкою та впровадженням в навчальний процес навчальних дисциплін на кафедрі організовано процес створення і вдосконалення навчально-лабораторної бази. Основну роботу з підтримки озброєння і військової техніки і всієї навчально-матеріальної бази в готовності до навчальних занять здійснюють офіцери і працівники НЛК кафедри. У даний час силами НЛК кафедри розгорнуто класні варіанти ЗРК „Оса-АКМ”, ЗГРК „Тунгуска”, ЗРК „Стріла-10М3”, клас для вивчення переносних ЗРК та основ побудови зенітного озброєння. Навчально-лабораторний комплекс забезпечує практичну підготовку курсантів на розгорнутих діючих зразках озброєння і військової. Кафедра має в наявності всі діючі бойові засоби зенітних засобів військ ППО СВ Збройних Сил України: ЗРК „Оса-АКМ”, ЗГРК „Тунгуска”, ЗРК „Стріла-10М3”, ПЗРК „Ігла”, ЗУ 23-2, та основні засоби їх технічного обслуговування та ремонту.

Кафедра впевнено займає провідні позиції в університеті з підготовки науково-педагогічних кадрів. Практично кожного року ад’юнктами та здобувачами кафедри захищаються кандидатські дисертації. Так лише у 2012-13 рр. захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Незважаючи на великий обсяг навчального навантаження науково-педагогічними працівниками і ад’юнктами кафедри ведеться ряд науково-дослідних робіт, замовлених командуванням ППО Сухопутних військ, тематика яких пов’язана з модернізацією та розробкою нових зразків озброєння. Офіцери кафедри є активними учасниками міжнародних наукових та науково-технічних конференцій, таких як: Міжнародний радіоелектронний форум, Міжнародна конференція з теорії і техніки антен (ІСATT), Міжнародна конференція з ультракоротких та надширокосмугових сигналів (UWBUSIS) та інших.

На кафедрі розгорнуто і постійно діє військово-науковий гурток. Про якість роботи свідчить те, що лише за останні роки два її учасники стали призерами другого туру всеукраїнського конкурсу студентських робіт та були відзначені нагородами.

Останні новини факультету ППО СВ