Факультет зенітних ракетних військ

Кафедра озброєння зенітних ракетних військ

Очолює кафедру кандидат технічних наук доцент полковник Галицький Олег Феліксович.

Кафедра озброєння зенітних ракетних військ є базовим структурним підрозділом факультету і здійснює підготовку:

  • фахівців з питань побудови, технічної експлуатації та бойового застосування зенітних ракетних комплексів за спеціалізаціями «Зенітні ракетні комплекси та системи середньої дальності», «Зенітні ракетні комплекси та системи малої дальності»;
  • офіцерів, які проходять службу в зенітних ракетних військах на курсах підвищення кваліфікації за відповідними напрямами;
  • наукових і науково-педагогічних кадрів.

Організує воєнно-наукову роботу курсантів, методичне забезпечення підготовки студентів за контрактом та проводить науково-дослідну роботу.

Науково-педагогічний потенціал кафедри складають: кандидати технічних наук доценти полковник Галицький О.Ф., підполковник Звєрєв О.О., працівники ЗСУ Камчатний М.І., Скорик А.Б., Флоров О.Д., кандидат технічних наук підполковник Джус В.В., майор Сургай М.В., які на високому професійному рівні здійснюють навчання та наукову діяльність. Важливу роль в розвитку навчально-матеріальної бази кафедри та забезпеченні практичної підготовки фахівців відіграє інженерно-технічний склад: майори Марункевич П.О., капітани Жигир О.В., Луценко Е.О., Мироненко А.Г, Федьків Б.Р., капітан Паніматка В.О., Борисов В.С., старший лейтенант Шиян В.М. та працівники ЗС України Недосєєв С.В., Титар В.Г., Конопля О.І., Луханін О.В.

Основними напрямками удосконалення підготовки фахівців та розвитку навчально-матеріальної бази є:

  • організація підготовки та участь курсантів випускного курсу в тактичних на-вчаннях з бойовою стрільбою;
  • удосконалення наукового керівництва кваліфікаційними (дипломними) роботами освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст та магістр;
  • розробка імітаційних моделей функціонування зразків озброєння ЗРВ та впровадження їх в навчальний процес;
  • оснащення спеціалізованих аудиторій кафедри сучасними мультимедійними та обчислювальними засобами.

Останні новини факультету ЗРВ