Заходи бібліотекиНовиниНовини бібліотеки університетуНовини освітньої діяльності

Інформаційно-комп’ютерна система університету: інноваційний потенціал та шляхи розвитку

Останнім часом інноваційні інформаційні технології набули великого значення у сфері вищої військової освіти. Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх офіцерів залежить від активного застосування інноваційних технологій навчання у процесі підготовки курсантів.

З метою ознайомлення з можливостями інформаційно-комп’ютерної системи університету кафедрою математичного та програмного забезпечення АСУ, центром імітаційного моделювання та бібліотекою університету був проведений цикл «уроків-навігації».

Заступник начальника кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ кандидат технічних наук, доцент, підполковник Сумцов Дмитро Викторович провів інструкторсько-методичні заняття з оптимізації використання та розміщення навчальних матеріалів в системі MOODLЕ для керівного складу факультетів, кафедр та менеджерів доступу до системи MOODLЕ. Викладачі кафедри провели низку занять з курсантами молодших курсів про правила роботи у інформаційно-комп’ютерній системі університету. Доктор технічних наук, професор Смеляков Кирило Сергійович ознайомив курсантів з порядком створення облікових записів користувачів MOODLE, а викладач кафедри, майор Смірнов Антон Олександрович розповів про правила та особливості користування електронними навчальними матеріалами, що розміщені в MOODLЕ.

В центрі імітаційного моделювання в рамках проведення циклу «уроків-навігації» проходили лекції та практичні заняття з курсантами першого курсу університету. Офіцери центру: майор Антонов Дмитро Володимирович та капітан Ольховий Олексій Миколайович, ознайомили курсантів з тими можливостями, які надає імітаційне моделювання для набуття майбутніми офіцерами практичних навичок з керування підрозділами та військовою технікою.

Працівниками бібліотеки університету були проведені заключні «уроки-навігації» з порядку доступу та використання навчальних матеріалів в системі «УФД/Бібліотека» з курсантами для вдосконалення процесу самостійної підготовки під час навчання у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Попередній запис

Участь у всеукраїнській студентській науковій конференції «Філософія і право»

Наступний запис

ІІІ Міжнародна професійна спеціалізована виставка “Освіта в Україні. Освіта за кордоном”