Інформаційно-обчислювальний центр

Інформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ) призначений для забезпечення проведення занять з курсантами і слухачами з використанням обчислювальної техніки, підтримання функціонування інформаційної комп’ютерної системи навчально-виховного процесу, організації доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет, програмного та технічного забезпечення наукової діяльності ВВНЗ, автоматизації повсякденної діяльності університету, підготовки графічних і відео матеріалів для проведення занять, презентацій, конференцій, організація безперебійної експлуатації, профілактики, технічного обслуговування і ремонту обчислювальної техніки.

Обчислювальна лабораторія

Обчислювальна лабораторія призначена для організації постійної експлуатації, профілактики і ремонту та подальшого розвитку засобів обчислювальної техніки університету.

Основні задачі обчислювальної лабораторії:

 • Організація безперебійної експлуатації, профілактики, технічного обслуговування і ремонту обчислювальної техніки;
 • Технічне забезпечення системи відеоспостереження;
 • Технічне забезпечення автоматизованих робочих місць університету;
 • Технічне забезпечення системи дистанційного навчання;
 • Організація ведення обліку, категорування засобів обчислювальної та вимірювальної техніки, контроль за зберіганням, звітність, списання засобів обчислювальної та вимірювальної техніки;
 • Організація ведення документації на засобах ОТ, та її категорування;
 • Впровадження нових перспективних технологій діагностики та ремонту обчислювальної техніки.

Відділення комп’ютерного забезпечення навчального процесу

Відділення комп’ютерного забезпечення навчального процесу призначене для комп’ютеризація навчального процесу, розгортання та впровадження інформаційно-комп’ютерної системи навчально виховного процесу університету, розробки комп’ютерних програм, баз даних і навчального матеріалу, програмного та технічного забезпечення системи дистанційного навчання та наукової діяльності університету.

Основні задачі відділення комп’ютерного забезпечення навчального процесу:

 • комп’ютеризація навчального процесу університету;
 • розгортання локальної мережі університету;
 • розгортання та впровадження інформаційно-комп’ютерної системи навчально виховного процесу університету;
 • розгортання та впровадження системи управління навчанням;
 • розробка комп’ютерних навчаючих, тренажних програм, електронних бібліотек та баз даних;
 • програмне забезпечення практичних занять і лабораторних робіт;
 • інформаційне і програмне забезпечення наукових досліджень кафедр та факультетів університету;
 • дослідна експлуатація розроблених програм, аналіз нових програмних продуктів;
 • програмне забезпечення системи дистанційного навчання;
 • впровадження нових перспективних технологій навчання.

Відділення програмного та інформаційного забезпечення

Відділення програмного та інформаційного забезпечення призначене для організації та проведення заходів по автоматизації повсякденної діяльності університету, інформаційному забезпеченню посадових осіб університету, аналізу і адаптації нового програмного забезпечення для подальшого його використання.

Основні задачі відділення програмного та інформаційного забезпечення:

 • Створення, обслуговування та оптимізація роботи комп’ютерних мереж з доступом до ресурсів Інтернет;
 • Забезпечення функціонування Інтернет класів;
 • Розгортання мережі Інтернет університету;
 • Підтримка електронної почти університету;
 • Організація постійної взаємодії регіональної комп’ютерної мережі університету з іншими регіональними мережами МО України, вихід на національні мережі України та організація доступу до інформаційних ресурсів Інтернет;
 • Забезпечення безпеки інформації при комп’ютерній обробці інформації з обмеженим доступом, розробка організаційних та впровадження технічних засобів захисту інформації та розмежування доступу;
 • Забезпечення безпеки інформації при роботі в локальних і глобальних комп’ютерних мережах;
 • Організація аналізу і адаптації нового програмного забезпечення для подальшого його використання в роботі університету.

Відділення електронного інформаційного ресурсу

Відділення електронного інформаційного ресурсу призначене для:

 • Розробки, супроводження, адміністрування та організації доступу до сайту університету, системи управління навчанням, системи електронного документообігу.
 • Аналізу основних напрямків розвитку в сфері веб-дизайну та веб-программування з метою вдосконалення сайту університету, системи управління навчанням, системи електронного документообігу. та створення високого іміджу університету.
 • Розповсюдження необхідної інформації та змоги вести безпосередній діалог за допомогою сучасних методів з потенційними абітурієнтами, курсантами, слухачами та іншими відвідувачами.
 • Захисту сайту університету, системи управління навчанням, системи електронного документообігу. від несанкціонованого доступу та кібернетичних атак.
 • Взаємодія з сторонніми організаціями з питань щодо агітаційної роботи та створення високого іміджу університету в мережі Інтернет.
 • Організація роботи з посадовими особами університету щодо використання сучасних методів та підходів для якісної підготовки фахівців.

Склад ІОЦ

Структурні підрозділи університету

Досягнення підрозділу

Кращий дизайн офіційного сайту вищого навчального закладу

Кращий дизайн офіційного сайту вищого навчального закладу

Програмні розробки

Офіційний сайт Харківського національного університету Повітряних Сил

Архів наукових видань університету

Інформаційно-пошукова система
“УДФ/Бібліотека”

Інформаційна комп’ютерна система університету

Останні новини університету