Iндивiдуальнi новини НЦ ПСНовини наукової діяльності

Кандидатські іспити в університеті

11 травня 2017 року в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба були проведені кандидатські іспити здобувачів наукового ступеня кандидат наук.

Складання кандидатських іспитів претендентами є обов’язковим для присудження вченого звання кандидата наук.
Кандидатські іспити зі спеціальності приймаються за програмами, які складаються з двох частин: типової програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України, і додаткової програми. Додаткова програма включає нові розділи відповідної наукової спеціальності і питання, що безпосередньо пов’язані з напрямами наукових пошуків дисертантів, а також враховує новітні досягнення у відповідній галузі науки.
До складання кандидатського іспиту допускаються претенденти, які мають відповідний рівень підготовки і підготували позитивно оцінений реферат стосовно проблематики власного наукового дослідження.

На початку заходу в урочистій обстановці здобувачі НДВ №19 НЦ ПС – полковник Пічугін І.М., начальник кафедри №6 ХНУПС, та полковник Чернявський О.Ю., начальник кафедри тактико-спеціальних дисциплін факультету військової підготовки НТУ «ХПІ», отримали завдання для складання іспиту від головуючого комісії – заступника начальника університету з наукової роботи полковника Пєвцова Г.В.

Іспити тривали більше трьох годин і пройшли в атмосфері змістовного наукового спору.

За результатами складання кандидатських іспитів здобувачі отримали високу оцінку своїх знань та підтвердження актуальності наукових досліджень для вирішення проблем застосування озброєння та військової техніки у зоні проведення антитерористичної операції.

 

Попередній запис

Маршали Перемоги

Наступний запис

Тактико-стройове заняття – крок до майстерності