Льотний факультет

Кафедра тактики авіації

Кафедра тактики авіації є базовим навчально-науковим підрозділом льотного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил. Кафедра є випускаючою за другим рівнем вищої освіти “магістр” за спеціальностю “Військове управління (Повітряні Сили)” зі спеціалізацій “Льотна експлуатація та бойове застосування літаків”, “Льотна експлуатація та бойове застосування вертольотів”.

Історичний шлях кафедри тактики авіації льотного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил починається з 1961 року, коли була створена кафедра тактики ВПС Харківського вищого військового авіаційного училища льотчиків імені двічі Героя Радянського Союзу С.І. Грицевця.

На сьогоднішній день кафедра стала продовжувачем славетних традицій колишніх кафедр тактики ВПС Харківського вищого військового авіаційного училища льотчиків, Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків, Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та Харківського вищого військового авіаційного інженерного училища.

Кафедра має високий науковий та педагогічний потенціал для підготовки висококваліфікованих фахівців авіаційного профілю тактичного рівня для силових структури України. Серед викладачів кафедри: доктор та кандидати наук, професор та доценти, колишні: помічник Міністра оборони України, начальник НЦ бойового застосування ВПС, льотчик-снайпер, старший штурман дивізії, командири авіаційних баз (полків).

Підготовка курсантів здійснюється професорсько-викладацьким складом, що має як досвід педагогічної діяльності (науково-педагогічний стаж НПП більше 19 років), так й бойовий досвід. На кафедрі працюють працівники ЗСУ, які зразково виконували свій військовий обов’язок у Демократичній Республіці Афганістан та при ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Кафедра №104 «Тактики авіації» єдиний на теренах України підрозділ, який у складі льотного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил завершує тактичну підготовку військових фахівців льотного профілю за рівнем вищої освіти “магістр” на всі типи бойових літальних апаратів, що знаходяться на озброєнні силових відомств України. Як основний навчальний і науковий підрозділ Університету кафедра забезпечує теоретичний та науковий супровід льотно-тактичної підготовки курсантів і льотчиків для України та інших держав світу. Основне призначення кафедри – «Вчити військових фахівців тому, що сьогодні є на війні». Курсанти повинні досконало знати не лише тактику своїх військ і своєї авіації, а й тактику авіації передових держав та свого противника. На кафедрі інтегруються, тобто систематизуються – зводяться в єдину систему і узагальнюється всі професійні компетенції, що курсанти отримують протягом навчання в Університеті.

Редакційно-видавнича робота

За останній час на кафедрі відпрацьовані наступні навчальні посібники:

В навчальних посібниках висвітлені основи: організації і бойового застосування армійської авіації (АА); бойових можливостей екіпажів, підрозділів і частин армійської авіації; організації і здійснення взаємодії; моделювання дій екіпажів, підрозділів АА при виконанні бойових завдань; подолання протидії засобів ППО противника та роботи командира підрозділу під час прийняття рішення на виконання бойового завдання. Викладені дані щодо бойових можливостей як своїх вертольотів, так і вертольотів імовірного противника. У розділі подолання засобів ППО розглянуті можливості по подоланню всіх сучасних засобів ППО, які стоять на озброєнні країн, що межують з Україною. Викладена методика основних тактичних розрахунків, які виконуються при прийняті рішення командиром підрозділу армійської авіації, а також наданий досвід застосування АА в АТО і в локальних війнах сучасності.

Навчальний посібник містить систематизоване викладення матеріалу відповідно до навчального плану проходження дисципліни. В посібнику викладена методика основних тактичних розрахунків, які виконуються при прийняті рішення командиром підрозділу транспортної авіації. При розробці посібника використовувався узагальнений досвід використання транспортної авіації в локальних війнах сучасності та під час проведення АТО.

Матеріал посібника може бути використаний курсантами при самостійній роботі над дисципліною, а також при розробці магістерських робіт та при підготовці до державного іспиту.

Вдосконалення навчально-матеріальної бази

Навчальна-лабораторна база кафедри тактики авіації включає лекційну аудиторію та 3 спеціалізованих класів (“Тактика родів авіації”, “Основи тактики авіації”, “Моделювання бойових дій підрозділів авіації”). В аудиторіях кафедри на засадах інноваційних технологій 21-го віку, зусиллями досвідченого професорсько-викладацького складу, професійна підготовка льотчика на землі і його навчання в повітрі об’єднуються в єдиний технологічний процес. Цей процес завершується виконанням та захистом магістерської роботи, яка є звітом випускника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І.Кожедуба щодо досягнення ним рівня державного замовлення на фахівця з професійної підготовки в навчальному закладі.

Начальник кафедри

працiвник ЗСУ

КАЛКАМАНОВ
САЛIМ АЮПОВИЧ

Кафедри факультету

Пільги випускників факультету

Випускники льотного факультету по закінчення навчання та призначенні на офіцерські посади порівняно з іншими фахівцями мають пільги:

Пільгове нарахування вислуги років (2 роки за 1 календарний рік)


Підвищене грошове забезпечення


Додаткова профілактична відпустка


Першочергове отримання житла


Присвоєння чергових військових звань на рік раніш


Безкоштовне харчування за льотною нормою


Додаткове забезпечення льотною формою одягу


Довiдник абiтурiєнта

Льотний факультет

Останні новини льотного факультету