Сучасна війна: гуманітарний аспект

СУЧАСНА ВІЙНА: гуманітарний аспект

21-22 травня 2020 року

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Привітання Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-полковник
Сергій ДРОЗДОВ
7
2. Вступне слово начальника Харківського національного університету Повітряних Сил генерал-майор
Олександр ТУРІНСЬКИЙ
8-9
3. Проблеми формування інформаційної культури майбутніх офіцерів. Кудренко О.,
Соболєва С.
10-13
4. Інформаційні ризики, небезпеки і загрози: до питання про усвідомленні соціальної сутності. Дзьобань О. 13-15
5. Сучасні збройні конфлікти у контексті теоретичної спадщини Л.Козера. Денисенко І. 16-19
6. Свобода слова та безпека держави: особливості співвідношення в умовах інформаційної війни. Калиновський Ю. 20-25
7. Інформаційна безпека особистості військового професіонала. Квіткін П.,
Лі Фей
25-29
8. Чи можливе мирне співіснування України з Російською Федерацією? Рущенко І. 29-34
9. Сучасна смислова війна: сутнісний аспект. Панфілов О.,
Лук’яненко В.
35-39
10. Битви історичних памятей як інструментарій сучасної гібридної війни. Кротюк В. 39-43
11. Категорії етики військово-професійної діяльності та формування моральних якостей військовослужбовців. Лазуріна Н. 44-46
12. Інститут військового духовенства (капеланської служби) в сучасній Україні. Непіпенко Л. 46-50
13. Українська національна ідея в контексті інформаційної війні з РФ. Савчук О. 50-54
14. Інформаційна війна: сучасний погляд. Шевченко А. 54-56
15. Комплекс професійно важливих психологічних якостей для успішного виконання бойових завдань та методика їх оцінювання. Афанасенко В.,
Пасічник В.
57-59
16. Принципи управління конфліктами в психологічних операціях. Норчук Ю. 60-62
17. Здатність планувати та управляти часом – системоутворювальна компетентність військового керівника. Дзюбчук Р.,
Староконь Є.
63-66
18. Деякі аспекти підтримання військової дисципліни особового складу підрозділів НГУ під час виконання службово-бойових завдань. Рютін В. 66-67
19. Психологічна підготовка як засіб адаптації військовослужбовців до стрес-факторів бойової обстановки. Приходько Д.,
Бегімов Е.
68-70
20. Система роботи щодо профілактики нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями. Монастирський В.,
Шаталов М.
70-72
21. Парадокси прав людини у сучасній війні: українські контексти. Севрук І.,
Соколовська Ю.
73-74
22. Особливості соціально правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей в умовах реформування Збройрих Сил України. Токарєв В.,
Грінь В.
74-77
23. Правовий статус військовополонених та членів їх сімей за національним законодавством України у відповідності до міжнародного гуманітарного права. Чижов Д. 77-81
24. Кібербезпека України в умовах гібридної війни: правові аспекти. Чупрінова Н. 81-83
25. Правове визначення основних понять соціального захисту військовослужбовців. Бабич А.,
Черниш О.
84-86
26. Соціально-правові напрями соціального забезпечення військовослужбовців. Гаймур К.,
Любін А.
86-88
27. Кібервійська провідних країн НАТО: тенденції формування, розвитку, трансформації. Гула Р.,
Дятлова І.
89-92
28. Історичні аспекти інформаційних війн. Онипченко П.,
Марков А.,
Тимошенко О.
92-96
29. Когнітивний аспект маніпуляції. Чернишова Т. 96-102
30. Національна гвардія України як суб’єкт протидії сучасній інформаційній війні. Орел О. 103
31. Питання протидії інформаційно-психологічному впливу під час гібридної війни. Кудрявцева Н.,
Павліченко О.
103-107
32. Діпфейки в інформаційній війні. Подус С. 108-110
33. Інформаційно-психологічний вплив як негативний фактор, що заважає військовослужбовцям сил охорони правопорядку виконанню службово-бойових завдань під час масових заворушень. Остапенко М. 110-115
34. Особливості застосування інформаційної зброї у сучасних війнах. Чалапко В. 115-118
35. Перешкоди та труднощі на шляху формування військового лідера. Корнійчук Ю.,
Староконь Є.
119-122
36. Увага аудиторії як чинник успішності публічного виступу. Красницька О. 122-126
37. Актуальність концепції «критичної прикладної історії» в освітньому процесі вищого військового навчального закладу. Скиданова А. 126-129
38. Вплив інформаційного стресу на адаптацію першокурсників до навчання у ВВНЗ. Кислий В.,
Найдич О.
130-132
39. Використання технологій коучингу офіцерами-лідерами. Яндола К. 132-136
40. Формування лідерської компетентності військовослужбовців в контексті військової лідерології. Толкачов В. 136-138
41. Застосування тренінгових технологій в освітньому процесі у вищій військовій школі. Колісник Д. 138-141
42. Розвиток емоційного інтелекту майбутніх фахівців структур морально-психологічного забезпечення. Проценко В. 141-144
43. Особливості медико-психологічної постізоляційної допомоги та підтримки колишніх військовополонених на етапі невідкладного реагування. Широбоков Ю. 145-149
44. Релігія як засіб запобігання загальних та бойових психічних травм у військовослужбовців. Семенов С.,
Гегечкорі О.
149-151
45. Ігри нескорених в Україні як засіб підтримки українських військовослужбовців та ветеранів на шляху до фізичного відновлення, психологічної реабілітації та соціальної інтеграції. Зоркін Р.,
Ракитянський С.,
Плаксій О.
151-154
46. Посттравматичний стресовий розлад військовослужбовців. Худавердова А. 154-155
47. Система політичної комунікації за умов військової агресії проти України. Поліщук І. 156-159
48. Історія війни у мілітаризованому суспільстві. Хромейчук О. 159-163
49. Досвід військово-патріотичного виховання особового складу збройних сил країн Балтії (1920-1940). Пашкова О. 163-166
50. Досвід роботи військових психологів збройних сил Канади з формування психологічної готовності військовослужбовців до виконання бойових завдань. Кротюк В.,
Мартін Г.,
Бейлі С.
167-172
51. Стилі спілкування офіцера як складова його професійної компетентності. Бродовський Р.,
Рубльова Р.,
Гура І.
173-177