Сучасна війна гуманітарний аспект

СУЧАСНА ВІЙНА: ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ

30 червня 2017 року

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул 1-2
2. Зміст 3-6
3. Привітання командувача Повітряних Сил Збройних Сил України 7
4. Програмний комітет конференції 8
5. Організаційний комітет конференції 8
6. Вступне слово начальника Харківського національного університету Повітряних Сил генерал-майора Алімпієва А.М. 9-10
7. Особливості гібридної війни рф проти україни: досвід, отриманий повітряними силами Збройних Сил України Алімпієв А. М. 11
8. Можливі шляхи вирішення проблемних питань психологічної підтримки військовослужбовців в умовах ведення «гібридної війни» Жалюк С. М. 12-15
9. Еволюція війн крізь призму революцій у військовій справі Требін М. П.,
Чернишова Т. О.
16-21
10. «День Д» у структурі гібридної війни Рущенко І. П. 22-26
11. Саморегуляція поведінки військовослужбовця, що діє в екстремальних умовах Хміляр О. Ф. 27-29
12. Робота позаштатних груп психологічного забезпечення в зоні проведення антитерористичної операції у 2014-2015 році Капінус О. С.,
Романишин А. М.
29-31
13. Сучасний бій та його вплив на психіку військовослужбовців Кудренко О. В.,
Кислий В. Д.
32-37
14. Міграційні процеси і збройні конфлікти: особливості взаємовпливу Алімпієв А. М.,
Тяпкіна Ю. О.
37-39
15. Психологічні наслідки перебування працівників служби порятунку в зоні локального збройного конфлікту Оніщенко Н. В.,
Тімченко О. В.,
Тімченко В. О.
39-42
16. Проблеми захисту військовослужбовців ЗСУ від інформаційно-психологічного впливу противника Староконь Є. Г. 42-45
17. Соціально-психологічні детермінанти виникнення бойового стресу у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції Лук’яненко В. В.,
Кравченко К. О.
46-49
18. Психологічна підготовка курсантів до виживання в умовах автономного існування (оточення, евакуація, полон) Широбоков Ю. М. 50-53
19. Автономні бойові роботи і міжнародне гуманітарне право Каткова Т. Г. 53-56
20. Інформаційне викривлення як зброя у гібридній війні Гонтаренко Л. О.,
Парфенов Г. А.
56-60
21. Агресивність як один з факторів, що визначають ефективність професійної діяльності працівників ДСНС Ушакова І. М.,
Думітро Ю. В.
60-63
22. Особливості психологічної стійкості особистості під час подолання критичних ситуацій Сергієнко Н. П. 63-66
23. Особливості адаптації до стресових умов виконання службово-бойових завдань військовослужбовцями Національної Гвардії України Колесніченко О. С.,
Мацегора Я. В.
66-69
24. Психорегуляція у процесі підготовки військовослужбовців до екстремальних умов діяльності Красницька О. В. 69-73
25. Негативні психічні стани військовослужбовців в екстремальних умовах діяльності Сидоров К. І. 73-77
26. Правові аспекти інформаційної безпеки в Україні Норчук Ю. В. 78-84
27. Проблемні питання гендерної рівності у нормативно – правових документах, які регламентують проходження військової служби жінками Юр’єва Н. В. 84-87
28. Mobile applications: self-support, training and support after psychological trauma Viktoriia Tsokota,
Maxim Slobodyanyuk
87-90
29. Система цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України Калагін Ю. А. 90-93
30. Проектна технологія навчання як чинник формування професійної компетентності майбутніх фахівців в умовах ВВНЗ Щокіна Н. Б. 93-95
31. Обґрунтування системи професійно-психологічного відбору операторів безпілотних авіаційних комплексів Злотніков А. Л.,
Пасічник В. І.,
Роженко А. А.
95-98
32. Формування емоційної готовності до професійної діяльності майбутніх психологів Жванія Т. В. 99-103
33. Методичні рекомендації щодо використання автоматизованого діагностичного пункту психолога Білоцерківська Ю. О.,
Чуйко О. А.
103-107
34. Інтерактивні засоби впливу на особистість фахівця служби порятунку після виконання ним завдань за призначенням в умовах надзвичайної ситуації Овсяннікова Я. О. 107-109
35. Ресоціалізація підлітків з девіантною поведінкою у практиці вітчизняних педагогів Борисенко Н. О. 110-111
36. Моделі апаратів інформаційно-психологічної боротьби. огляд сил і засобів Пєвцов Г. В.,
Гордієнко А. М.,
Залкін С. В.,
Сідченко С. О.,
Хударковський К. І.
112-114
37. Професійно важливі якості оператора атомної електростанції Мамчур В. С. 115-117
38. Вдосконалення системи психологічної підготовки військовослужбовців до ведення бойових дій Зюбін О. С. 117-121
39. Cоціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей Агеєв В. М. 121-122
40. Сучасний зарубіжний досвід активізації навчального процесу у вищій школі Приходько Д. П.,
Зоркін Р. Ю.
123-131
41. Міжнародна та національна відповідальність за порушення норм міжнародного права в реаліях проведення АТО Бабич А. А.,
Монастирський В. В.
131-134
42. Травматичні фактори війни: вплив на дитячу психіку Похілько Д. С. 134-138
43. Психологічні наслідки соціального стресу, проблема сучасності Артюхова В. В. 138-140
44. Нормативно правові акти з питань запобігання та виявлення корупції в Україні Токарєв В. М. 140-142
45. Саногенна рефлексія як копінг-механізм особистості Ярош Н. С. 142-144
46. Інформаційна безпека у сфері комунікацій Дзьобань О. П.,
Соснін О. В.
145-151
47. Інформаційний компонент у сучасних концепціях ведення війни Пєвцов Г. В.,
Гордієнко А. М.,
Залкін С. В.,
Сідченко С. О.,
Хударковський К. І.
151-155
48. Проблема силового забезпечення гомеостазису перехідного суспільства в сучасних умовах Панфілов О. Ю. 155-161
49. Фальсифікація історії як засіб інформаційної війни росії проти України Кротюк В. А.,
Ковальчук А. С.
161-166
50. Субкультура військового соціуму як чинник ефективного виховання військовослужбовців Семенов С. С.,
Громико О. В.
166-167
51. Збори як форма прийняття колективного рішення у військовій сфері Тарасенко О. Д.,
Луханін В. В.,
Щербакан В. Г.,
Гаманюк Л. О.
168-172
52. Правивила поводження із ЗМІ: лінгвістично-правовий аспект Тарасенко О. Д.,
Гаманюк Л. О.
173-177
53. Деякі питання процесу реформування національно-патріотичного виховання Королюк А. В.,
Королюк О. В.
177-180
54. Загрози соціально-економічній безпеці України Гаймур К. С. 180-184
55. Сучасні духовні проблеми національної безпеки України Михайловський Р. А. 184-187
56. Роль гуманітарних дисциплін у формуванні протидії інформаційно-психологічному впливу Кудрявцева Н. А.,
Павліченко О. О.,
Рубльова Р. І.
187-190
57. Стратегічний принцип порожнечі і наповненості сунь-цзи Мкртчян М. Ж.,
Чмихун С. Є.
190-193
58. Війна та мир як онтологічні проблеми Любецька В. В. 193-196
59. Розвиток військової освіти, як основа національної безпеки держави Ковальчук С. В.,
Королюк А. В.
196-198
60. Система освіти і інформаційна безпека у контексті реалізації національних інтересів у сфері освіти Петрова Л. О. 198-200
61. Війна як чинник формування аксеологічної парадигми Рабокоровка Г. В. 200-203
62. Досвід і проблеми гуманітарної освіти офіцерських кадрів Бойко С. А. 203-206
63. Алфавітний покажчик 207-208