Монографія «Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері»

Монографія «Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері»

Авторським колективом наукового центру під головуванням заступника начальника університету з наукової роботи видана монографія, в якій представлена характеристика воєнних конфліктів ХХІ століття, приведений аналіз інформаційного протиборства у локальних війнах та воєнних конфліктах останнього часу, гібридної війни як нової форми воєнного конфлікту.

У монографії запропоновані загальні підходи до планування та проведення інформаційно-психологічних операцій та погляди щодо розвитку системи інформаційно-психологічної боротьби у Збройних Силах України.

Монографія призначається для науковців і фахівців, які досліджують проблеми інформаційного протиборства (боротьби) у воєнній сфері.

Науковий центр Повітряних Сил

Актуальнi напрями наукової та науково-технiчної дiяльностi

Огляд новiтнiх iноземних публiкацiй

Роздiл на переопрацюваннi.

Оголошення та новини наукової діяльності НЦ ПС