Навчально-тренувальне робоче місце “Пульт керування дизель-електричною станцією”

Протягом 2016-2017 рр. фахівцями науково-дослідного відділу №5 Наукового центру Повітряних Сил та кафедри №703 проведені дослідження, за результатами яких у навчальний процес університету впроваджено навчально-тренувальне робоче місце (НТРМ) “Пульт керування дизель-електричною станцією”.

НТРМ використовується при первинній підготовці фахівців і забезпечує надбання курсантами практичних навичок у керуванні режимами роботи дизель-електричної станції завдяки реалізації всіх режимів місцевого автоматичного керування.

При цьому під час тренувань моторесурс реальної дизель-електричної станції та дизельне пальне не використовується (заощаджується до 27 літрів дизельного палива на годину при тренуванні на “одному” агрегаті).

Дослідження підтвердили методичну доцільність використання НТРМ при первинній підготовці фахівців:

  • дозволяє починати тренування до отримання особовим складом відповідних інструктажів та допусків для роботи на реальній техніці;
  • дозволяє тренуватись без інструктора.

НТРМ є знаковою моделлю пульта керування дизель-електричної станції  і включає математичне, логічне й графічне забезпечення.

Пульт керування дизель-електричною станцією реалізовано у програмному середовищі TRACE MODE 5.0 що дозволяє візуально спостерігати  параметри електростанції, стан силових кіл, здійснювати вибір режиму роботи електростанції та керування фідерами при місцевому автоматичному керуванні.

Дії оператора (дизеліста) є вхідними даними НТРМ. Вихідною інформацією є реакція автоматики дизель-електричної станції, яку можна спостерігати візуально на віртуальних приладах. Окремі дії мають аудіо підтримку. Архітектура системи: інтерфейс – база каналів моделі, блок аналізу стану системи, блок моделювання автоматики дизель-електричної станції, блок моделювання дизель-електричного агрегату.

Науковий центр Повітряних Сил

Актуальнi напрями наукової та науково-технiчної дiяльностi

Огляд новiтнiх iноземних публiкацiй

Роздiл на переопрацюваннi.

Оголошення та новини наукової діяльності НЦ ПС