Навчальний посібник «Тенденції розвитку аерокосмічних засобів спостереження»

Тенденції розвитку аерокосмічних засобів спостереження
У січні 2017 року в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба колективом авторів: А.М. Алімпієв, І.М. Іващук, Д.В. Карлов, О.О. Клімішен, М.Ф. Пічугін видано навчальний посібник «Тенденції розвитку аерокосмічних засобів спостереження».

Навчальний посібник має на меті надати знання про типові підходи до організації повітряно-космічного спостереження та розвідки підрозділами Збройних Сил іноземних держав та про склад та призначення типових зразків аерокосмічної техніки за допомогою яких реалізуються завдання спостереження за обраним театром воєнних дій у збройних  конфліктах кінця ХХ-ХХІ сторіч. Розглядаються головні елементи так званої розвідувальної “тріади”, тобто розвідувальні космічні системи, пілотована розвідувальна авіація та БПЛА-розвідники. Надається хронологія збройних конфліктів починаючи з кінця ХХ сторіччя та закінчуючи теперішнім часом, разом з висновками провідних експертів стосовно результатів застосування супутників та літальних апаратів. Приводиться прогноз подальшого розвитку аерокосмічних систем спостереження, визначаються головні тенденції цього процесу.

Навчальний посібник необхідний для забезпечення лекційних, групових занять та самостійної роботи курсантів і студентів за навчальними дисциплінами “Збройні сили іноземних держав”, “Збройні сили суміжних держав”, “Технічні засоби повітряної розвідки”, “Бойове застосування розвідувальних авіаційних комплексів та обробки розвідувальної інформації” для спеціалізацій “Комплекси та системи бортового обладнання військових літальних апаратів” та “Комплекси повітряної  розвідки”.

Структурно посібник складається з 4 розділів. Перший розділ розглядає головні етапи розвитку аерокосмічних засобів розвідки провідних країн світу під впливом збройних конфліктів кінця ХХ – начала ХХІ ст. Другий розділ присвячений огляду основних засобів аерокосмічного спостереження збройних сил Російської Федерації у чеченських кампаніях та при її агресії проти Грузії та України. У третьому розділі проаналізований світовий досвід залучення аерокосмічних засобів спостереження до контртерористичних операцій. У четвертому розділі розглянуті тенденції розвитку вітчизняних засобів повітряно-космічного спостереження з врахуванням досвіду антитерористичної операції.

Науковий центр Повітряних Сил

Актуальнi напрями наукової та науково-технiчної дiяльностi

Огляд новiтнiх iноземних публiкацiй

Роздiл на переопрацюваннi.

Оголошення та новини наукової діяльності НЦ ПС