Актуальні наукові проблеми

Теорія та практика просторово-часової обробки сигналів з невідомими видами і параметрами модуляції

Підготував одного доктора та двадцять шість кандидатів технічних наук.

Неодноразово був запрошеним до організаційного комітету міжнародних конференцій. Член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій ХНУПС, член редколегії наукових журналів ХНУПС “Системи озброєння і військова техніка” та “Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил”. Автор більше двохсот наукових праць:

  1. ЗНП, 2012, №2 http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/3057
  2. СОВТ, 2014, №2 http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/2386
  3. СОВТ, 2014, №4 http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/2460
  4. ЗНП, 2015, №1 http://www.hups.mil.gov.ua/periodic-app/article/4147

Основні праці:

  1. Кобзєв А.В., Романенко В.В., Оптимальная пространственно-временная обработка сигналов неизвестного вида в многоканальных приемных системах. – Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, вип. 2(31), 2012, с. 74-77.
  2. Кобзев А.В., Мурзин М.В. Способ стабилизации ложных тревог при обнаружении сигналов на фоне нестационарного шума на основе применения вейвлет-разложения. – Системи озброєння і військовой техники, 2014, вип. 2(38), с. 102-105.
  3. Кобзев А.В., Мурзин М. В. Применение вейвлет-разложения для реализации некогерентного накопления при обнаружении сигналов с неизвестной протяженностью // Системи озброєння і військова техніка. Х.: ХУПС, – 2014. – №4 (40). – с. 82–85.
  4. Кобзев А.В., Мурзин М.В. Сравнительный анализ показателей обнаружения сигналов радиосредств с энергетической скрытностью излучения при двух способах обработки / Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Х.: ХУПС, – 2015. – Вип. 1 (42). – С. 31–33.
КОБЗЄВ Анатолій Васильович

Провідний фахівець – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки КОБЗЄВ Анатолій Васильович

Актуальні напрями наукової і науково-технічної діяльності

Оголошення та останні новини наукової діяльності ХНУПС