Календар конференцій
18-23.09.2017 Одеський національний університет
ім. І.І. Мечнікова
м. Одеса
ІХ Міжнародна наукова конференція “Функціональна база наноелектроніки”
27-29.09.2017 Миколаївський національний аграрний університет
м. Миколаїв
Перспективна техніка і технології – 2017
28.09.2017 Державна наукова установа Український інститут науково-технічної експертизи та інформації
м. Либідська
Науково-практичний семінар “Людина майбутнього в інформаційно-знаннєвому рівні”
05-06.10.2017 Херсонський державний університет
м. Херсон
Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості
10-12.10.2017 Харківський національний університет радіоелектроніки
м. Харків
6-й Міжнародний Радіоелектронний Форум “Прикладна радіоелектроніка. Стан та перспективи розвитку”
10-13.10.2017 Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України
м. Київ
V Міжнародна конференція “Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки”
12-13.10.2017 Національний університет фізичного виховання і спорту України
м. Київ
X Міжнародна конференція «Молодь і олімпійський рух»
17-18.10.2017 Національний університет біоресурсів і природокористування України
м. Київ
Феномен Григорія Сковороди як просвітителя-гуманіста, філософа і педагога
18.10.2017 Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”
м. Харків
Психолого-педагогічні аспекти формування управлінського потенціалу
сучасної молоді: теорія та практика
20-21.10.2017 Черкаський інститут пожежної безпеки
імені Героїв Чорнобиля
м. Черкаси
VII всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Надзвичайні ситуації: безпека та захист”
26-27.10.2017 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
м. Тернопіль
Актуальні задачі сучасних технологій
26-27.10.2017 Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
м. Дніпро
Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації
08-11.11.2017 Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
м. Київ
Інформаційні технології і взаємодії
09.11.2017 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
м. Суми
Інтернет-конференція “Філологія, лінгводидактика, професійна комунікація у науковому дискурсі”
15.11.2017 Маріупольський державний університет
м. Маріуполь
Інтернет-конференція “Інформація та культура в забезпеченні сталого розвитку людства”
16.11.2017 Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
м. Львів
Науково-практична конференція “Застосування сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності”
16.11.2017 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
м. Вінниця
Інтернет-конференція
“Мова. Освіта. Культура: інтеграційні тенденції в сучасному світі”
17-18.11.2017 Полтавська державна аграрна академія
м. Полтава
Людина, природа, техніка у ХХІ столітті
23-25.11.2017 Національний університет “Львівська політехніка”
м. Львів
Міжнародний науковий форум
“Litteris et Artibus”
30.11.2017 Луцький національний технічний університет
м. Луцьк
Інтернет- конференція “Актуальні проблеми автоматизації та управління”

Оголошення та останні новини наукової діяльності університету