Календар конференцій
15.02.2019 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

м. Кам’янець- Подільський

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі»
15-16.02.2019 Класичний приватний університет

м. Запоріжжя

Міжнародна науково-практична конференція «Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем»
21-22.02.2019 Національний університет біоресурсів і природокористування України

м. Київ


Міжнародна науково-практична конференція «Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917‒1920 рр.): історія, проблеми, протиріччя», присвячена 100-річчю проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки
01-02.03.2019 Львівський національний університет

імені Івана Франка

м. Львів

Міжнародна науково-практична конференція «Засоби масової інформації в умовах інформаційно-психологічної і військової агресії Російської Федерації проти України» (до 90-річчя від дня народження доктора філологічних наук, Заслуженого професора ЛНУ ім. Івана Франка Сербенської О.А.)
14.03.2019 Національна академія Національної гвардії України

м. Харків

Науково-практична конференція «Службово-бойова діяльність Національної гвардії України»
14-15.03.2019 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

м. Харків

Молодіжна конференція «Фундаментальні науки у навчальному процесі та сучасних технологіях»
15.03.2019 Запорізький національний університет

м. Запоріжжя

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: проблеми мира та ненасильства у змінах глобального порядку»
15-16.04.2019 Класичний приватний університет

м. Запоріжжя

Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні науки: проблеми та перспективи»
21.03.2019 Національний авіаційний університет

м. Київ

VII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти»
21-22.03.2019 Центрально-український державний педагогічний університет ім. В. Винниченка

м. Кропивницький

ХIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання»
28-29.03.2019 Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого

м. Харків

Міжнародна наукова конференція «Наука в розвитку української культури» (до 100-річчя створення Української академії наук)
29-30.03.2019 Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

м. Київ

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи»
29.03.2019 Національна академія Служби безпеки України

м. Київ

Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави
01-03.04.2019 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

м. Полтава

XIV Гоголівські читання
04-05.04.2019 Харківський національний університет

імені В.Н. Каразіна

м. Харків

X наукова конференція «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»
04-05.04.2019 Чернівецький національний

університет імені Ю. Федьковича

м. Чернівці

Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи»
09-11.04.2019 Івано-Франківский технічний університет нафти і газу

м. Івано-Франківськ

Міжнародна науково-технічна конференція «Інноваційні технології в освіті»
10-11.04.2019 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

м. Харків

XV наукова конференція

“Новітні технології – для захисту повітряного простору”

10-11.04.2019 Харківський національний

економічний університет

імені Семена Кузнеця

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та системи»
10-12.04.2019 ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

м. Ужгород

XVII Міжнародна науково-практична конференція «Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього» – «UMeSCo 2019»
11-12.04.2019 Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького

м. Черкаси

Конференція «Проблеми математичної освіти (ПМО-2019)»
11-12.04.2019 Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

м. Київ

ІI міжнародна науково-практична конференція «Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем»
11-13.04.2019 Національний педагогічний

університет «ХПІ»

м. Харків

VІІ Міжнародна конференція «Інформаційні проблеми теорії акустичних, радіоелектронних і телекомунікаційних систем» ІПТС-2019
16-18.04.2019 Харківський національний університет радіоелектроніки

м. Харків

XXIII міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка і молодь у XXI столітті»
17-18.04.2019 Донбаська державна машинобудівна академія

м. Краматорськ

V міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і сучасні аспекти фізичного виховання»
18-19.04.2019 Сумський державний університет

м. Суми

VІ міжнародна науково-методична конференція «Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту»
18-19.04.2019 Національний технічний університет «ХПІ»

м. Харків

ІІІ Міжнародна науково- практична конференція Computational Linguistics and Intelligent Systems (CoLInS 2019)
18-19.04.2019 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія

м. Переяслав-Хмельницький

ХVI міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми і перспективи розвитку фізичного виховання, спорту і туристсько-краєзнавчої роботи в закладах освіти»
18-20.04.2019 Житомирський державний технологічний університет

м. Житомир

Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2019»
19.04.2019 Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого

м. Харків

VII Міжнародна науково-практична конференція «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики»
19-20.04.2019 ПВНЗ «Кропивницький інститут державного та муніципального управління»

м. Кропивницький

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Наукові пошуки у ІІІ тисячолітті: соціальний, правовий, економічний та гуманітарний виміри»
19-20.04.2019 Класичний приватний університет

м. Запоріжжя

Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки та сучасність: актуальні питання»
22-23.04.2019 Національний технічний університет «ХПІ»

м. Харків

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології удосконалення фундаментальних основ інженерних наук»
24-25.2019 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

м. Харків

Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека та інформаційні технології»
24-26.04.2019 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

м. Полтава

V міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця»
24-27.04.2019 Приватний вищий навчальний заклад «Харківський технологічний університет «ШАГ»»

м. Харків

Міжнародний форум з інформаційних систем і технологій

(INFOS-2019)

25-26.04.2019 Харківська державна академія фізичної культури

м. Харків

Конференція «Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації»
Державний університет телекомунікацій

м. Київ

XIII науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації»
13-18.05.2019 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

м. Івано-Франківськ

Конференція «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання (ITKM – 2019)»
16-17.05.2019 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

м. Умань

ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти»
16-17.05.2019 Донецький національний університет

імені Василя Стуса

м. Вінниця

Міжнародна науково-теоретична конференція
«Граматичні читання – Х»
17-18.05.2019 Харківська державна академія фізичної культури

м. Харків

Конференція «Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту»
23-25.05.2019 Луцький національний технічний університет

м. Луцьк

VIІ міжнародна науково-практична конференція з проблем вищої освіти і науки «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві

(ІТОНВ- 2019)»

23-25.05.2019 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Харківський національний університет радіоелектроніки
Кафедра інформатики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Харків – Кам’янець-Подільський, Україна
Міжнародна науково-практична конференція
“Наукоємні технології в інфокомунікаціях”
HICT’2019
24-25.05.2019 Класичний приватний університет

м. Запоріжжя

Міжнародна науково-практична конференція «Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки»
24-25.05.2019 Київський національний університет будівництва і архітектури

м. Київ

VII міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2019. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle»
27-31.05.2019 Одеський національний політехнічний університет

м. Одеса

ХХ міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та електронні технології» (СІЕТ-2019)
29-31.05.2019 Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького

м. Черкаси

Конференція «Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2019)»

Оголошення та останні новини наукової діяльності університету