Науковий потенціал

Високий рівень наукових досліджень в Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба забезпечує потужний колектив наукових та науково-педагогічних кадрів, який складають: близько 60 докторів наук та 400 кандидатів наук, серед яких налічується близько 55 професорів, 200 доцентів та 115 старших наукових співробітників.

В університеті працює велика кількість наукового та науково-педагогічного складу, що мають почесні звання:

  • Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (Пічугін М.Ф.);
  • Лауреат премії Ради Міністрів СРСР за роботу в галузі радіоелектроніки (Карлов В.Д.);
  • Заслужений діяч науки і техніки України (Аніпко О.Б., Більчук В.М., Деденок В.П., Карлов В.Д., Кобзєв А.В., Кононов Б.Г., Ланецький Б.М., Леонтьєв О.Б., Лещенко С.П., Лосєв Ю.І., Пєвцов Г.В., Стасєв Ю.В., Сухаревський О.І., Худов Г.В., Шифрін Я.С.);
  • Заслужений винахідник України (Коломійцев О.В.);
  • Заслужений працівник освіти України (Бурцев В.В., Пічугін М.Ф., Рубан І.В.);
  • Заслужений раціоналізатор України (Зюкін В.Ф.);
  • Заслужений тренер України (Лисак Г.Г., Смірнов Б.П.);

Оголошення та новини наукової діяльності університету