Спеціалізовані вчені ради

В університеті функціонують спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом ″таємно″ на здобуття наукових ступенів доктора (кандидата) наук

СРД 64.702.01 за спеціальностями:

  • 20.01.01 – воєнне мистецтво;
  • 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок;
  • 20.02.14 – озброєння і військова техніка (озброєння і військова техніка ППО, радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби).

СРД 64.702.02 за спеціальностями:

  • 05.13.06 – інформаційні технології;
  • 20.02.14 – озброєння і військова техніка (озброєння і військова техніка авіації).

СРД 64.702.03 за спеціальностями:

  • 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи;
  • 05.22.13 – навігація та управління рухом.

Керівні документи

Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів
Положення про спеціалізовані вчені ради Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Оголошення та новини наукової діяльності університету