Спеціалізовані вчені ради

В університеті функціонують спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом ″таємно″ на здобуття наукових ступенів доктора (кандидата) наук

СРД 64.702.01 за спеціальностями:

 • 20.01.01 – воєнне мистецтво;
 • 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок;
 • 20.02.14 – озброєння і військова техніка (озброєння і військова техніка ППО, радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби).

СРД 64.702.02 за спеціальностями:

 • 05.13.06 – інформаційні технології;
 • 20.02.14 – озброєння і військова техніка (озброєння і військова техніка авіації).

СРД 64.702.03 за спеціальностями:

 • 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи;
 • 05.22.13 – навігація та управління рухом.

Захист дисертацій

 • Прийнято до захисту дисертацію ад’юнкта науково-організаційного відділу капітана Євгенія Толкаченка за спеціальною темою зі спеціальності 123 “Комп’ютерна Інженерія”. Захист дисертації призначено на 19 серпня 2020.
 • Прийнято до захисту дисертацію ад’юнкта науково-організаційного відділу капітана Віталія Ліщенка за спеціальною темою зі спеціальності 255 “Озброєння та військова техніка”. Захист дисертації призначено на 12 серпня 2020.
 • Прийнято до захисту дисертацію ад’юнкта науково-організаційного відділу капітана Павла Глущенка за спеціальною темою зі спеціальності 255 “Озброєння та військова техніка”. Захист дисертації призначено на 13 серпня 2020.
 • Прийнято до захисту дисертацію ад’юнкта науково-організаційного відділу підполковника Поплавця Сергія Івановича за спеціальною темою зі спеціальності 253 “Військове управління (за видами збройних сил)”. Захист дисертації призначено на 26 серпня 2020 року.

Керівні документи

Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів
Положення про спеціалізовані вчені ради Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Оголошення та новини наукової діяльності університету