Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт та оперативних завдань

Наукова і науково-технічна діяльність у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба організована і проводиться відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України” (затверджене наказом Міністра оборони України від 13.01.2007 № 9 (зі змінами)), “Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів” (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 №309), “Інструкції про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України” (затверджена наказом Міністра оборони України і Міністра освіти і науки України від 30.06.2000 №194/265), ” Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України” (введене в дію наказом Міністра оборони України від 05.03.2001 №78 (зі змінами відповідно наказу Міністра оборони України від 30.06.2010 №338)) та Річного плану наукової і науково-технічної діяльності Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

дослідно-конструкторські робіти та оперативні завдання

Наукова і наукова-технічна діяльність у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба проводится з метою практичного вирішення актуальних проблем воєнної науки, розвитку озброєння та військової техніки, підвищення наукової кваліфікації наукового та науково-педагогічного складу, підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Пріоритетними напрямками наукової і науково-технічної діяльності університету як багатопрофільного вищого військового навчального закладу є дослідження досвіду застосування військ (сил) у антитерористичній операції (далі – АТО) на сході України і інших локальних конфліктах, обґрунтування пропозицій щодо збереження військ (сил) під час АТО, дослідження в галузі обґрунтування шляхів удосконалення якісних характеристик організаційних структур Збройних Сил України, досягнення відповідності їхнього бойового та чисельного складу, оперативних та бойових можливостей характеру реальних та потенційних загроз національним інтересам України, удосконалення та модернізації озброєння і військової техніки Повітряних Сил Збройних Сил України, військ протиповітряної оборони та ракетних військ Сухопутних військ Збройних Сил України, їх бойового застосування, експлуатації та ремонту.

Протягом року офіцери з числа наукових і науково педагогічних кадрів університету брали участь у підготовці підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України для зони АТО, зокрема фахівців на ЗРК 9К33М3  та ЗУ 23-2, виконували обов’язки на різних посадах у зоні АТО.

Наукове співробітництво університету в системі Міністерства оборони України здійснюється на основі керівних документів, планів спільних робіт та договорів про співробітництво.

Лише протягом 2015 року Харківський національний університет Повітряних Сил виконував 100 НДР, в яких виступав у якості головного виконавця – у 90 НДР, у якості співвиконавця – у 10 НДР

У 2015 році в університеті завершено виконання 61 науково-дослідної робіти, а 39 НДР є перехідними та продовжують виконуватись у 2016 році.

За результатами проведених наукових досліджень у 2015 році науковим і науково-педагогічним складом університету було підготовлено 88 звітів про НДР та 171 звіт про оперативне завдання.

Наукова і науково-технічна діяльність

Загальні відомості

Діяльність

Організаційнні підрозділи

Воєнно-наукова робота курсантів та студентів

Підготовка наукових кадрів

Оголошення та останні новини наукової діяльності ХНУПС