Новини

Навчально-методичний збір керівного складу та науково-педагогічних працівників

Згідно плану методичної роботи та плану основних заходів університету 27 та 28 серпня 2020 року було проведено навчально-методичний збір керівного складу та науково-педагогічних працівників.

Під час проведення збору були підведені підсумки освітньої діяльності університету за 2019-2020 навчальний рік.

В ході живих дискусій відбувся обмін досвідом щодо впровадження у 2020-2021 навчальному році механізмів забезпечення відповідності показників освітньої діяльності сучасним критеріям оцінки якості, визначені раціональні підходи до реалізації в освітньому процесі внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, формування у науково-педагогічних працівників, курсантів (слухачів, студентів) культури академічної доброчесності, визначені та обговорені раціональні підходи до організації та проведення навчальної та методичної роботи, у тому числі впровадження стандартів НАТО для забезпечення сумісності при виконанні завдань, шляхи щодо підвищення ефективності проведення усіх видів навчальних занять, якості підготовки курсантів (слухачів, студентів) в університеті, раціональні підходи до запровадження дистанційних форм навчання у системі курсової підготовки та заочного навчання, впровадження сучасного програмного забезпечення, тренажно-імітаційних систем в усі навчальні дисципліни, визначені шляхи інтенсифікації мовної підготовки учасників освітнього процесу на основі сучасних педагогічних та інформаційних технологій, нарощення викладання модулів фахових навчальних дисциплін англійською мовою.

Під час зборів було здійснено оцінку діяльності кожного начальника кафедри, визначені механізми змагальності та рейтингування науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів для підвищення рейтингових спроможностей університету.

Університет до нового 2020-2021 навчального року готовий!

Попередній запис

Соняхи пам’яті та скорботи

Наступний запис

Свято авіації в університеті