Основними завданнями науково-організаційного відділу (НОВ) є методичне, організаційне забезпечення, координація та контроль за здійсненням наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності Університету.

Функціями науково-організаційного відділу по методичному забезпеченню наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності в Університеті є:

  • розробка пропозицій з удосконалення керівних документів, що визначають порядок планування та організації цих видів діяльності, участь у науково-дослідних роботах з проблем їх удосконалення;
  • рецензування проектів програм, наказів, методичних посібників тощо, що надходять від керівних та інших органів і установ (за їх дорученням);
  • розробка та підготовка науково-методичних та організаційних матеріалів (планів, програм, проектів наказів, лекцій, доповідей, матеріалів для приймання вступних іспитів до ад`юнктури та кандидатських іспитів, програмного забезпечення для проведення наукових заходів, наочних посібників (плакатів, стендів, схем, слайдів) тощо);
  • написання та підготовка до видання науково-методичної літератури з наукової і науково-технічної діяльності;
  • організація перевидання науково-методичної літератури з наукової і науково-технічної діяльності;
  • проведення інструкторсько-методичних занять з ад`юнктами, науковими керівниками та виконавцями науково-дослідних робіт;
  • надання допомоги кафедрам, науковим підрозділам, виконавцям в оформленні наукової документації;
  • підготовка до проведення та участь у науково-методичних і наукових конференціях, семінарах і нарадах;
  • розробка методичного апарату, проведення та участь у поточних і комплексних перевірках наукових підрозділів Університету, інспектуваннях, атестуваннях, акредитаціях;
  • підбиття підсумків наукової та науково-технічної діяльності в Університеті.

Завдання науково-організаційного відділу по організаційному забезпеченню полягають у плануванні, організації виконання, контролі, обліку заходів, складанні звітності по заходам та аналізі підсумків проведення заходів за указаними видами діяльності: наукові дослідження, підготовка та атестація науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації, наукова робота слухачів, курсантів та студентів.

Функцією науково-організаційного відділу по координації всіх форм наукової, науково-технічної та науково-педагогічної діяльності є організація взаємодії, узгодження заходів та дій суб`єктів цих видів діяльності у відповідності до законів, нормативних актів і розпорядчих документів з метою найбільш раціонального використання наявного наукового потенціалу Університету.

Останні новини Наукової діяльності ХУПС