Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба являється унікальним вищим військовим навчальним і науковим закладом Збройних Сил України, в якому протягом десятків років формувалась наука світового рівня.

За час існування університету проведені тисячі науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, результати яких впроваджені у розробку багатьох державних і галузевих наукових і науково-технічних програм, у створення та удосконалення озброєнь і військової техніки, її бойового застосування та експлуатації.

Тривалий час в університеті створювались численні наукові школи, ряд з яких стали всесвітньо відомими. У першу чергу, до них належать наукові школи в галузях оперативного мистецтва, проектування та експлуатації літальних апаратів, ракетних систем, радіолокації, автоматизованих систем управління та зв’язку, обробки інформації та сигналів в радіоелектронних системах метрології, енергетики та інші. Вченим університету належить світовий пріоритет у відкритті ефекту надрозрізнення сигналів та компенсації перешкод у радіолокації, який впроваджений в усі відомі системи протиповітряної та протикосмічної оборони.

Протягом багатьох років в університеті працюють ад’юнктура (більше ніж 70 років) та докторантура (понад 55 років). За цей час в університеті підготовлено понад 170 докторів та 2100 кандидатів наук.

Завдяки численним науковим працям наукові здобутки вчених університету широко відомі в Україні та поза її межами. Кожен рік вчені університету за результатами проведення наукових досліджень публікують більше 500 наукових праць у провідних вітчизняних та інших наукових виданнях, готують до друку десятки монографій та підручників, беруть участь більш ніж у 50 всеукраїнських та міжнародних наукових заходах.

На сьогодні науковий потенціал університету складають 53 доктори наук та 368 кандидатів наук, серед яких налічується 52 професори, 179 доценти та 103 старших наукових співробітники.

Також в університеті працює велика кількість наукового та науково-педагогічного складу, що мають почесне звання.

Почесне звання Прізвище, ініціали Науковий ступінь Вчене звання
Заслужений діяч науки і техніки України Аніпко О.Б. д.т.н. професор
Більчук В.М. д.т.н. професор
Деденок В.П. д.т.н. професор
Карлов В.Д. д.т.н. професор
Кобзєв А.В. д.т.н. професор
Кононов Б.Г. д.т.н. професор
Ланецький Б.М. д.т.н. професор
Леонтьєв О.Б. д.т.н. професор
Лосєв Ю.І. д.т.н. професор
Пєвцов Г.В. д.т.н. професор
Раковський Х.В. д.т.н. професор
Стасєв Ю.В. д.т.н. професор
Сухаревський О.І. д.т.н. професор
Ткаченко В.І. д.військ.н. професор
Чинков В.М. д.т.н. професор
Шифрін Я.С. д.т.н. професор
Заслужений діяч науки України Седишев Ю.М. д.т.н. професор
Заслужений працівник освіти України Бурцев В.В. к.т.н. професор
Пічугін М.Ф. к.військ.н. професор
Рубан І.В. д.т.н. професор
Заслужений винахідник України Чинков В.М. д.т.н. професор
Коломійцев О.В. к.т.н. с.н.с.
Заслужений раціоналізатор України Зюкін В.Ф. к.т.н. с.н.с.
Казаков Є.Л. д.т.н. професор
Заслужений тренер України Смірнов Б.П.
Фінаєв В.П. к.т.н. доцент
Відмінник Вищої школи Стасєв Ю.В. д.т.н. професор
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Аніпко О.Б. д.т.н. професор
Пічугін М.Ф. к.військ.н. професор
Лауреат премії Ради Міністрів СРСР за роботу в галузі радіоелектроніки Карлов В.Д. д.т.н. професор

Останні новини Наукової діяльності ХУПС