НовиниНовини кафедри психології та педагогіки

Нові педагогічні практики в арсенал викладача

Вже третій рік поспіль на кафедрі психології та педагогіки позитивну динаміку та доцільність застосування підтверджує використання освітнього портфоліо як альтернативного способу оцінювання успішності та навчальних досягнень курсантів.

Освітнє портфоліо в педагогічному контролі є формою представлення результатів освітньої діяльності здобувачів освіти та передбачає систематизацію й узагальнення інформації щодо засвоєння навчального матеріалу. З переваг освітнього портфоліо слід зазначити:

  • сприяння самоорганізації освітньої діяльності;
  • допомога у плануванні, відстежуванні й корегуванні індивідуальної освітньої траєкторії здобувача освіти;
  • можливість аналізувати суб’єктний досвід, набутий у різних видах діяльності – навчальній, творчій, соціальній, комунікативній.

На сьогоднішній день освітнє портфоліо як інструмент педагогічного контролю використовується на кафедрі психології та педагогіки для оцінювання успішності опанування окремих розділів в таких навчальних дисциплінах, як «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», а також є базовим інструментом оцінювання рівня досягнень курсантів при вивченні навчальної дисципліни «Технології комунікацій».

Отже, науково-педагогічні працівники кафедри психології та педагогіки рекомендують використання освітнього портфоліо в педагогічному контролі.

Попередній запис

Активні методи навчання – в освітній процес

Наступний запис

Дні інформації