Новини

Новітні підходи до інтеграції бойової підготовки військ та підготовки фахівців з вищою освітою

Згідно з вимогами Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України з метою реалізації системного підходу до підготовки фахівців для авіації Збройних Сил України та інших військових формувань університет прийняв у підпорядкування Спеціалізований центр бойової підготовки авіаційних фахівців Збройних Сил України, який розташований у місті Миколаїв.

Центр був заснований у 1959 році та має багаторічні традиції перепідготовки та підвищення кваліфікації авіаційних фахівців різних родів авіації.

Поєднання традиційних підходів до післядипломної освіти офіцерів та новітніх підходів до підготовки авіаційного персоналу з урахуванням стандартів НАТО та ІСАО, що вже реалізовані в університеті, дозволить підняти на якісно новий рівень зміст навчання та рівень сформованості вмінь та навичок всіх категорій авіаційного персоналу, що навчається в системі післядипломної освіти, на основі компетентного підходу та системного аналізу сучасного досвіду застосування авіації в антитерористичній операції та локальних конфліктах сучасності.

Підпорядкування центра університету є системним кроком на шляху створення єдиної системи підготовки та перепідготовки авіаційного персоналу для державної та цивільної авіації.

Попередній запис

Міністр оборони України заохотив кращих військовослужбовців та працівників університету

Наступний запис

Майбутні цивільні пілоти навчаються в ХНУПС