Річний план наукової і науково-технічної діяльності (далі – ННТД) Харківського університету Повітряних Сил на поточний рік передбачає проведення всіх основних видів наукової роботи, відповідає річному плану ННТД Повітряних Сил Збройних Сил України та Зведеному річному плану ННТД Збройних Сил України.

Основними видами наукової і науково-технічної діяльності університету є:

 • розробка завдань (тактико-технічних, технічних) на виконання досліджень та вирішення інших наукових задач;
 • проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень з воєнної проблематики суспільних, природничих та технічних наук;
 • проведення досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та повсякденної діяльності військ (штабів);
 • узагальнення і розповсюдження передового досвіду оперативної, мобілізаційної, бойової підготовки та повсякденної діяльності військ (штабів);
 • розроблення наукових праць (монографій, енциклопедій і словників, порадників, підручників, методичних посібників, дисертацій, статей, доповідей, звітів про результати досліджень на навчаннях, рецензій, відзивів, висновків тощо);
 • підготовка, проведення та участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах тощо;
 • участь у випробуваннях (заводських та державних) нових (модернізованих) зразків (комплексів, систем) озброєння і військової техніки;
 • наукова і науково-технічна експертиза;
 • розроблення проектів статутних, нормативно-правових i нормативно-технічних документів, науково-методичних матеріалів;
 • винахідницька та раціоналізаторська робота;
 • підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів;
 • наукова робота слухачів (курсантів) у ВВНЗ;
 • інші види діяльності, пов’язані з одержанням нових наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації у Збройних Силах України.

Завдання з наукової і науково-технічної діяльності, що стоять перед університетом, вирішуються силами керівного складу університету, наукових співробітників Наукового центру Повітряних Сил університету, науково-педагогічними працівниками кафедр, а також змінного складу – докторантів, ад’юнктів, слухачів, курсантів та студентів університету.

Для досягнення високої якості результатів наукової і науково-технічної діяльності в університеті сформовано систему дорадчих органів.

Головні завдання за цим напрямком діяльності покладені на науково-технічну раду університету, яка здійснює координацію наукової і науково-технічної діяльності та підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів в університеті.

Деякі питання попередньо розглядаються на 3 секціях науково-технічної ради з питань:

 • розвитку оперативного мистецтва, систем управління, військової кібернетики та зв’язку Повітряних Сил Збройних Сил України;
 • розвитку озброєння та військової техніки Повітряних Сил Збройних Сил України;
 • розвитку теорії радіолокації, радіонавігації та побудови спеціальних радіотехнічних засобів і систем.

Обговорення результатів досліджень підрозділів університету відбуваються на науковій раді Наукового центру Повітряних Сил університету (5 секцій) та розширених засіданнях кафедр.

Результати обговорення найбільш вагомих питань виносяться на затвердження на вчену раду університету.

Останні новини Наукової діяльності ХУПС