Наукова і науково-технічна діяльність у Харківському університеті Повітряних Сил здійснюється відповідно до керівних та нормативних документів, основними з яких є:

 • Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, який визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку науково-технічної сфери в Україні;
 • Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 309;
 • Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України, введене в дію наказом Міністра оборони України від 13.01.2007 № 9 (зі змінами). Це положення визначає організаційні засади планування, проведення та всебічного забезпечення наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України;
 • Положення про науково-інформаційну діяльність у Збройних Силах України затверджене наказом Міністра оборони України від 27.09.2000 року № 315. Це положення визначає завдання, основні принципи і порядок здійснення науково-інформаційної діяльності у Збройних Силах України шляхом збирання, формування, аналітичного оброблення, накопичення, зберігання, актуалізації, пошуку, використання, поширення і надання споживачу воєнно-наукової інформації;
 • створення, впровадження і використання інформаційних технологій; захист інформації від несанкціонованого доступу;
 • регулювання прав і обов’язків учасників науково-інформаційної діяльності;
 • Інструкція про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України, введена в дію наказом Міністра оборони України і Міністра освіти і науки України від 30.06.2000 № 194/265. Визначає процес підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України;
 • Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України, затверджене наказом Міністра оборони України від 30.06.2010 №338. Регламентує патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу у Збройних Силах України, а також підвищення ефективності діяльності військових частин, військових навчальних закладів, установ, організацій та підприємств у напрямку захисту інтелектуальної власності;
 • Типове положення з організації наукових (науково-практичних, науково-технічних) конференцій (семінарів) у Повітряних Силах Збройних Сил України, затверджене наказом Командувача Повітряних Сил Збройних Сил України від 20.06.2012 №208. Визначає єдиний порядок організації наукових (науково-практичних, науково-технічних) конференцій (семінарів) у Повітряних Силах Збройних Сил України, а також надання звітності про результати їх проведення;
 • Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, затверджене наказом начальника Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба від 06.07.2012 №3/дск;
 • Положення про наукову роботу слухачів (курсантів) Харківського університету Повітряних Сил, затверджене наказом начальника Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба від 29.06.2005 №524;
 • Положення про спеціалізовані вчені ради Харківського університету Повітряних Сил, затверджене наказом начальника Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба від 05.08.2011 №890. Спрямоване на урахування особливостей створення та роботи спеціалізованих вчених рад у ХУПС, забезпечення підготовки і проведення їх засідань на високому науковому і методичному рівні;
 • Положення про порядок організації та проведення наукових (науково-технічних, науково-практичних) конференцій та семінарів Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, затверджене наказом начальника Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба від 07.02.2012 №147. Визначає загальні аспекти організації та проведення загальноуніверситетських конференцій та семінарів, що проводяться в межах наукової і науково-технічної діяльності університету;
 • Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у Харківському університеті Повітряних Сил, затверджене наказом начальника Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба від 08.02.2013 №187. Визначає особливості організації та проведення підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
 • Положення про науково-технічну раду Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, затверджене наказом начальника Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба від 20.07.2012 №904;
 • Річний план наукової і науково-технічної діяльності Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба на 2013 рік;
 • Наказ начальника Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба “Про організацію наукової і науково-технічної діяльності університету у 2013 році” від 28.12.2012 №1753;
 • Методичний посібник “Основи організації патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи в повітряних Силах Збройних Сил України”. Роз’яснює вимоги основних нормативно-правових документів, що регламентують патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Повітряних Силах Збройних Сил України, наводить форми та зразки документів, які відносяться до винахідницької та раціоналізаторської роботи, висвітлює питання вимог щодо оформлення та змісту документів заявок на винахід (корисну модель), раціоналізаторську пропозицію та документів, що додаються до заявок;
 • Методичний посібник “Організація та проведення математичного моделювання у Повітряних Силах Збройних Сил України”. Роз’яснює вимоги до організації та проведення математичного моделювання у Повітряних Силах Збройних Сил України, надає рекомендації щодо організації розроблення, порядку приймання, впровадження та використання спеціального математичного та програмного забезпечення в роботі органів військового управління Повітряних Сил Збройних Сил України.

Останні новини Наукової діяльності ХУПС