В університеті активно проводиться патентно-ліцензійна, винахідницька та раціоналізаторська робота. На сьогодні за 2013 рік винахідники університету подали 75 заявок та отримали 52 патентів на корисну модель.

Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба взяв участь у Всеармійському конкурсі «Кращий винахід року» (2013 року) за різними номінаціями. Конкурс був проведений на базі Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

За результатами конкурсу патенти на корисні моделі від ХУПС отримали дипломи І ступеня в номінації «Техніка зв’язку», І і ІІ ступенів у номінації «Техніка військ протиповітряної оборони» та ІІ ступеня в номінації «Стрілецька зброя та боєприпаси».

За активну участь у конкурсі та велику кількість переможців за загальними результатами Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба нагороджений відповідним Дипломом.

Диплом І ступеня в номінації «Техніка зв’язку» отримали корисні моделі за напрямками:

  • лазерна системологія (керівник – провідний науковий співробітник наукового центру Повітряних Сил (НЦ ПС), кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Заслужений винахідник України, підполковник КОЛОМІЙЦЕВ Олексій Володимирович). Творчий колектив: Коломійцев О.В., Альошин Г.В., Балабуха О.С., Бархударян М.В., Бзот В.Б., Васильєв Д.Г., Жилін Є.І., Кожушко Я.М., Коваль В.В., Кузнецов О.Л., Луковський О.Я., Опенько П.В., Орлов С.В., Пєвцов Г.В., Романенко В.В., Рондін Ю.П., Руденко Д.В., Сачук І.І., Ткачов А.М., Толстолузька О.Г., Храпчинський В.О.;
  • технологія кодування та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів в інфокомунікаційних системах (керівник – старший науковий співробітник НЦ ПС, кандидат технічних наук, доцент, підполковник ТРЕТЯК В’ячеслав Федорович). Творчий колектив: Третяк В.Ф., Лістровий С.В., Бараннік В.В., Власов А.В., Голубничий Д.Ю., Коломійцев О.В., Рябуха Ю.М.;
  • методи та засоби вдосконалення системи збору та обробки радіолокаційної інформації (керівник – науковий співробітник НЦ ПС, кандидат технічних наук, майор ЧЕЛПАНОВ Артем Володимирович). Творчий колектив: Челпанов А.В., Челпанов В.В., Коломійцев О.В., Сидоренко Р.Г., Меленті С.О.
Винахідницька та раціоналізаторська робота

Диплом І ступеня в номінації «Техніка військ протиповітряної оборони» отримали корисні моделі за напрямками: 1) радіотехнічні та телевізійні системи (керівник – начальник науково-дослідного відділу НЦ ПС, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, підполковник КАРЛОВ Дмитро Володимирович;

  • системи міжперіодної та міжоглядової обробки радіолокаційної інформації, візуально-імітаційне моделювання елементів систем озброєння (керівник – доцент кафедри бойового застосування радіотехнічного озброєння факультету РТВ ППО, кандидат технічних наук, доцент, підполковник ГРИЗО Андрій Аркадійович).

Диплом ІІ ступеня в номінації «Техніка військ протиповітряної оборони» отримали корисні моделі за напрямком лазерна системологія (керівник – провідний науковий співробітник НЦ ПС, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Заслужений винахідник України, підполковник КОЛОМІЙЦЕВ Олексій Володимирович).

Диплом ІІ ступеня в номінації «Стрілецька зброя та боєприпаси» отримала корисна модель за напрямком стрілецька зброя (керівник – старший викладач кафедри тактики та загальновійськових дисциплін, працівник ЗС України СЕМЕНЮК Володимир Іванович).

Останні новини Наукової діяльності ХУПС