1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Організація міжлабораторного експерименту при неоднорідних зразках

Організація міжлабораторного експерименту при неоднорідних зразках

Л.О. Кошева
Анотації на мовах:

Описується порядок проведення експерименту при можливій суттєвої неоднорідності зразків продукції, що дозволяє оцінити прецизійність методики і складову дисперсії, викликану неоднорідністю зразка. Знайдені при цьому статистичні показники точності дозволяють оцінити результат відповідно до вимог міжнародних стандартів при вирішенні спірних питань між постачальниками і споживачами.
Ключові слова: Лабораторні випробування, неоднорідність зразка, прецизійність, план експерименту, статистичний аналіз, дисперсійний аналіз