1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Проблеми забезпечення надійності при експлуатації динамічних інформаційних систем

Проблеми забезпечення надійності при експлуатації динамічних інформаційних систем

Д.А. Маєвський
Анотації на мовах:

Розглянуто проблеми та протиріччя, що знижують надійність динамічних інформаційних систем. Динамічними названо системи, предметна область яких зазнає змін на етапі експлуатації. Виявлено особливості динамічних інформаційних систем, які відрізняють їх від інших видів систем та визначено пов’язані з ними протиріччя. Показано, що необхідність внесення змін на етапі експлуатації призводить до зниження надійності.
Ключові слова: динамічні інформаційні системи, надійність, предметна область, структурний синтез, зміни предметної області