1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(105)'2012
  5. Програмно-апаратний комплекс для аналізу вібропереміщень роторів на магнітних підшипниках

Програмно-апаратний комплекс для аналізу вібропереміщень роторів на магнітних підшипниках

Г.Ю. Мартиненко, Ю.М. Ульянов, О.М. Пригорнєв
Анотації на мовах:

Обґрунтовано необхідність розробки, запропоновано і розглянуто програмно-апаратний комплекс для вимірювання та аналізу динамічних характеристик роторів з системами магнітного підвісу. Запропоновано програмне забезпечення, яке включає спеціальні алгоритми обробки даних для вимірювання основних характеристик сигналів, що характеризують вібропереміщення точок ротора, а також для побудови за результатами їх аналізу амплітудно-частотних характеристик, спектрограм і траєкторій руху. Можливості комплексу проілюстровані на прикладі його практичного застосування для дослідження динаміки ротора в комбінованому магнітному підвісі.
Ключові слова: програмно-апаратний комплекс, вібропереміщення ротора, магнітний підвіс